Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica má vďaka Nadácii AGEL nový prístroj

14.11.2023

NADÁCIA AGEL použila výťažok z 2% z dane na nákup a darovanie desiatich špeciálnych prístrojov pre sedem nemocníc skupiny AGEL SK. Nemocnica AGEL Levoča získala prístroj Boso ABI (Ankle-Brachial Index). Je to diagnostické zariadenie určené na meranie Ankle-Brachial Indexu, čo je dôležitý ukazovateľ stavu krvného obehu v dolných končatinách. Prístroj sa nachádza vo všeobecnej ambulancii pre dospelých.

Boso ABI systém je dôležitým nástrojom v diagnostike a sledovaní stavu periférnych ciev. Jeho presnosť a spoľahlivosť ho robia cenným zariadením pre lekárov a zdravotníckych odborníkov v oblasti kardiológie a cievnej medicíny. „Vo všeobecnej ambulancii pre dospelých máme k dispozícii tento prístroj, ktorý pomáha diagnostikovať ICHDK – ischemickú chorobu dolných a horných končatín. V prípade, že u pacienta diagnostikujeme problém cievneho obehu, odporučíme ho na následnú zdravotnú starostlivosť v špecializovanej ambulancii,“ približuje lekárka všeobecnej ambulancie pre dospelých levočskej nemocnice MUDr. Olha Koval.

Boso ABI systém umožňuje lekárom a zdravotným odborníkom presné meranie tlaku v artériách dolných končatín a porovnanie s tlakom v paži. Toto meranie poskytuje dôležité informácie o prietoku krvi v týchto oblastiach a môže odhaliť potenciálne problémy s cievnym systémom. Boso ABI systém je často používaný na diagnostikovanie periférnych cievnych ochorení (PCO). PCO môžu mať vážne dôsledky na kvalitu života pacienta a môžu byť spojené s rizikom srdcových ochorení a iných komplikácií. Opakované merania Ankle-Brachial Indexu s použitím Boso ABI systému umožňujú monitorovať vývoj stavu cievneho obehu u pacienta. Týmto spôsobom je možné sledovať účinnosť liečby a prípadné zlepšenie alebo zhoršenie stavu.

„Poslaním NADÁCIE AGEL je pomáhať a vďaka finančným prostriedkom z 2% daní od lekárov, sestier, vedenia, celého personálu nemocníc a všetkých zamestnancov AGEL môžeme každoročne zakúpiť potrebné prístroje pre zdravotnícke zariadenia s cieľom zlepšenia podmienok a v rámci modernizácie prístrojov, ktoré zvyšujú komfort a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Zakúpenie týchto špeciálnych prístrojov je veľká investícia, ale jej prínos pre pacientov môže byť neoceniteľný,“ uviedla predsedníčka Správnej rady a riaditeľka NADÁCIE AGEL Mgr. Iveta Chreneková.

„Sme veľmi radi, že všetkých desať moderných prístrojov a systémov je už dodaných do zdravotníckych zariadení a pomáhajú pacientom v rôznych regiónoch Slovenska. Moje srdečné poďakovanie patrí všetkým zamestnancom AGEL, ktorí venovali 2% z dane NADÁCII AGEL a pomohli k ich zakúpeniu,“ dodala Mgr. Iveta Chreneková.

Späť