Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levoča v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Cieľom predkladaného projektu je posilniť kapacitu žiadateľa vo blasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19. Predmetom projektu je obstaranie medicínskych prístrojov, zdravotníckej techniky, ktoré prispejú ku skráteniu času reakcie nemocnice na enormný nárast ochorenia COVID-19 a osobných ochranných pomôcok a vybavenia zabezpečujúceho ochranu pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pred šírením ochorenia COVID-19.

Prijímateľ: Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Nenávratný finančný prí spevok: 335 572,40 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 285 236,54 EUR


Verejné obstarávanie