Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov pre Nemocnicu Levoča

Tento projekt je spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti

Názov projektu: Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov pre nemocnicu AGEL Levoča
Názov komponentu: 12_Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
Názov investície: 3_Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov
Názov výzvy: „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“
Kód výzvy: 12R03-21-V14
Kód projektu v ISPO : 12R03-21-V14-00018
Trvanie projektu: 07/2023 – 09/2024
Príspevok prostriedkov mechanizmu: 81 836,00 €
Celkové oprávnené výdavky: 81 836,00 €

Cieľom projektu je zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch  podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.

Projekt bude realizovaný na území Prešovského samosprávneho kraja, na mieste realizácie projektu: Nemocnica AGEL Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01  Levoča

Link: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8238631/