Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Napísali ste nám

Poďakovanie pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

14.5.2024

Dobrý deň, Nemocnica AGEL Levoča! Aj keď to bude skoro už polrok, je to pre mňa stále neľahká a bolestivá strata, z ktorej sa stále spamätávam. 24. 11. 2023 bola k vám prijatá moja mamka, ktorá nás, bohužiaľ, veľmi rýchlo a hlavne nečakane dňa 27. 11. 2023 opustila. Za tak krátky čas na vašom oddelení som sa stretla s personálom, ktorý nám všetkým podal pomocnú ruku, bol nám oporou, boli nám stále podané informácie o zdravotnom stave mamky, personál k nám pristupoval ľudsky a profesionálne. Touto cestou by som sa v mene mojom a našej celej rodiny chcela veľmi pekne poďakovať celému kolektívu Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Levoči, ktorý sa o našu milovanú mamku staral. Vyzdvihla by som najmä prácu a profesionalitu pána primára Poliakova a sestričku Ivetu Grešovú a Ľuba Slaninu, ktorí nám boli neskutočnou oporou a pomocou! EŠTE RAZ VEĽKÁ VĎAKA! Je vidieť, že svoju prácu milujete. Mariana


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

23.4.2024

V mene celej rodiny vyjadrujem veľké poďakovanie Neurologickému oddeleniu Nemocnice AGEL Levoča za poskytnutú zdravotnú starostlivosť našej mamke Anne. Moje poďakovanie patrí celému personálu oddelenia, lekárom, sestričkám, sanitárkam, upratovačkám pod vedením primára MUDr. Ladislava Gurčíka, PhD. Rada spomeniem a ďakujem MUDr. Zdenke Olekšákovej Kovalčíkovej a MUDr. Matúšovi Ferencovi za ochotný prístup pri vysvetľovaní zdravotného stavu našej mamky. Prajem Vám vo Vašej náročnej práci veľa zdravia, trpezlivosti a veľa spokojných pacientov. Mária


Poďakovanie pre lekára a sestry interného oddelenia

15.3.2024

Ďakujem pekne za ľudský a odborný prístup pánovi doktorovi Špinerovi a sestričkám z interného oddelenia v dnešnej nočnej službe zo 14. 3. 2024 na 15. 3. 2024. Andrea


Poďakovanie pre interné oddelenie

11.3.2024

Ďakujem celému personálu interného oddelenia v Levoči, pánovi primárovi, ošetrujúcim lekárom, sestričkám, ošetrovateľom a všetkým za profesionálnu a ľudskú starostlivosť o môjho otca, empatický prístup, zdravotnícku starostlivosť, pochopenie, pomoc, podporu... Všetci robíte tomuto povolaniu dobré meno a úctivo vám všetkým ešte raz ďakujem. Anna-Zuzana


Poďakovanie pre lekárov chirurgického a rádiodiagnostického oddelenia

7.3.2024

Chcem sa veľmi pekne poďakovať celému personálu chirurgického oddelenia, zvlášť pánovi primárovi MUDr. Strelkovi, lekárom MUDr. Ščurkovi a MUDr. Sedlákovi, že ako obyvateľke SNV mi bola poskytnutá profesionálna a odborná starostlivosť počas mojej akútnej hospitalizácie. Zároveň ďakujem za skorú diagnostiku ostatných ochorení, ktoré boli diagnostikované počas mojej hospitalizácie, a to pani primárke rádiodiagnostického oddelenia, MUDr. Loumovej. Vyjadrujem maximálnu spokojnosť, čo prispelo aj k môjmu postupnému priaznivému zotavovaniu. Prajem vám vo vašom náročnom povolaní veľa síl, úspechov a spokojných pacientov. S úctou, Mária


Poďakovanie pre interné oddelenie

22.2.2024

Dobrý deň pán riaditeľ, dovoľte mi touto formou poďakovať personálu interného oddelenia Vašej nemocnice za profesionálny a ľudský prístup počas hospitalizácie môjho otca Ladislava. Oceňujem prístup pána primára MUDr. Pelikána, ošetrujúcich lekárok, MUDr. Kováčik a MUDr. Olekšákovej, sestričky Miriam Stanovej Michalčíkovej (JIS) a samozrejme celého personálu sestier na proticovidovom oddelení, kde bol skoro 3 týždne otec hospitalizovaný. Želám Vám a Vašim spolupracovníkom veľa zdravia, osobnej a pracovnej pohody. S pozdravom, Peter.

 


Poďakovanie pre primára neurologického oddelenia a neurologické oddelenie

22.2.2024

Vážený pán MUDr. Ladislav Gurčík, PhD., primár neurologického oddelenia,

v mesiaci júl 2023 som bola hospitalizovaná na neurologickom oddelení v Nemocnici AGEL Levoča. Touto cestou, hoci aj neskôr, sa chcem poďakovať za prijatie a poskytnutie zdravotnej starostlivosti na oddelenie neurológie, odkiaľ som sa vrátila domov v podstatne zlepšenom zdravotnom stave.

Tento list som sa rozhodla napísať z dôvodu, aby som vyjadrila nielen poďakovanie, ale aj uznanie, úctu a poklonu pred lekármi, zdravotným personálom, ale ostatným pracovníkov vašej nemocnice. Tiež chcem poďakovať MUDr. Ferencovi, MUDr. Vantrobovej, na príjme, za ich srdečný, ľudský a ústretový prístup, na ktorý nikdy nezabudnem. Na vyšetreniach CT, MR, USG, ECC a RDG som sa stretla tiež s výbornými pracovníkmi a lekármi. Dokonca aj šofér sanitky, ktorý ma viezol ťažko chodiacu na tieto vyšetrenia, bol milý a ľudský.

Vám, pán primár MUDr. Ladislav Gurčík patrí osobitne moje poďakovanie, za Váš rovnaký prístup ku každej pacientke, za Vašu trpezlivosť vypočuť každú pacientku k ich spokojnosti. Ku cti vašej nemocnice patrí aj poriadok, čistota a hygiena všade, kde sa pozriete. Aj týmto pracovníkom patrí moja veľká úcty. Prajem vašej nemocnici veľa spokojných a zdravených ľudí.

So srdečným pozdravom,

spokojná pacientka Marika


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

5.1.2024

Chcem sa veľmi pekne poďakovať celému personálu neurologického oddelenia. Bola som na oddelení hospitalizovaná dva týždne. Počas tohto obdobia sa mi dostalo toľko starostlivosti, akú som neočakávala. Ochotu lekárov, sestier a celého personálu môžem opisovať len v superlatívoch. Všetkým prajem veľa úspechov v ďalšej práci. Ste úžasný kolektív a darom pre pacientov. S pozdravom, vaša bývala pacientka Alžbeta.


Poďakovanie pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

2.1.2024

Chcem sa úprimne poďakovať celému oddeleniu anestéziológie a intenzívnej starostlivosti za príkladnú starostlivosť a ľudskosť zo strany celého personálu, na čele s pánom primárom, k našej mamke, ktorá nás dnes bohužiaľ opustila. Ďakujeme z celého srdca. Jana


Poďakovanie pre interné oddelenie

2.1.2024

Dovoľte mi poďakovať internému oddeleniu a primárovi MUDr. Pavlovi Pelikánovi za veľmi profesionálny a ústretový prístup, vysoké nasadenie, veľkú ochotu a odbornosť celého personálu. V nemocnici som bola náhle hospitalizovaná od 12. 9. – 14. 9. 2023 cestou z Bratislavy. Prajem Vám veľa šťastia, zdravia a úspechov v pracovnom aj odbornom živote, ako aj spokojných pacientov a pacientiek. Magdaléna


Poďakovanie pre detské oddelenie

12.10.2023

Rada by som vyjadrila poďakovanie celému personálu detského oddelenia vašej nemocnice pod vedením MUDr. Martina Tkáča za odborný, ústretový a ľudský prístup v čase hospitalizácie syna na tomto oddelení. A to nielen počas nášho posledného pobytu, ale aj mnohých ďalších, ktoré sme tu strávili. Dieťa, ktoré sa tu v ťažkostiach ocitne je v dobrých rukách. Vladimíra


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

12.10.2023

Chcem sa poďakovať neurológii za to, že ma postavili na nohy a zbavili bolestí v krátkom čase. Ďakujem celému oddeleniu. Janka


Poďakovanie pre psychiatrické oddelenie

12.10.2023

Milí kolegovia, chcela by som vám vyjadriť veľkú vďaku za možnosť absolvovať odbornú prax na vašom pracovisku. Bola to pre mňa veľmi obohacujúca skúsenosť, ktorú si veľmi vážim. Rovnako si vážim vašu odbornosť, ochotu a podporu, ktorú ste mi počas celej doby poskytovali. Ukázali ste mi rôzne aspekty psychologickej praxe a dôležitosť záujmu o dobro pacientov v tomto odbore. Váš celkový prístup nielen k pacientom, ale aj k práci ma inšpiroval. Taktiež vám chcem poďakovať za možnosť zúčastňovať sa na rôznych vyšetreniach a získavať skúsenosti s multidisciplinárnou spoluprácou. Túto prax považujem za významný krok a významnú skúsenosť v rámci mojej profesijnej kariéry a veľmi si vážim, že ste mi túto príležitosť poskytli. Ešte raz chcem vyjadriť vďaku za vše vedenie a dôveru, ktorú ste prejavili. Som si istá, že skúsenosti, ktoré som získala počas praxe mi budú slúžiť ako pevný základ pre moju budúcu kariéru v oblasti psychológie. S úctou, Klaudia U. z Trnavskej univerzity v Trnave


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

12.10.2023

Dovoľte mi v mene svojej mamy Terézie, ktorá bola začiatkom júla hospitalizovaná na neurologickom oddelení, touto cestou úprimne poďakovať všetkým pracovníkom daného oddelenia za príkladnú a obetavú prácu. Počas hospitalizácie sa stretla s maximálne ústretovým, ľudským a profesionálnym prístupom. Ďakujem, že aj napriek problémom, o ktorých sa v súvislosti so zdravotníctvom stále hovorí, existujú zdravotnícke zariadenia, ktoré sa o svojich pacientov vzorne starajú. Prajem všetko dobré. S pozdravom Ľudmila


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

12.10.2023

Touto cestou ďakujem MUDr. Ľubomírovi Strelkovi a jeho tímu za profesionálny, odborný a ľudský prístup počas našej neplánovanej a urgentnej návštevy na chirurgickom oddelení. Ďakujem za váš ústretový prístup a profesionalitu. Taktiež ďakujem zdravotnej sestre za jej príkladnú starostlivosť. S úctou a vďakou Mariana & Jacob


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

12.10.2023

Vážený pán riaditeľ, chcel by som vysloviť veľkú vďaku primárovi MUDr. Gurčíkovi, ošetrujúcej lekárke MUDr. Ferencovej, ale aj ostatným členom lekárskeho tímu neurologického oddelenia. Taktiež by som sa chcel poďakovať sestrám (p. Telepákovej, Krígovskej, Dobrovičovej, Novákovej a Lesňákovej) za vysoko profesionálny a odborno-ľudský prístup, ktorý je taký dôležitý v dnešnom zdravotníctve. Musím konštatovať, že som si pobyt vo vašom zariadení užil, strava bola výborná a hygienicko-pobytové podmienky na veľmi slušnej úrovni. Pobyt som strávil na nadštandardnej izbe neurologického oddelenia. Bolo vidieť, že oddelenie funguje a procesy sú nastavené dobre, v prospech pacienta/klienta. Dnes môžem konštatovať, že nastavená liečba zabrala a mne sa významne zlepšili podmienky života, za čo som vám všetkým nesmierne vďačný. Som si vedomý, že dnešná doba a hlavne politika nepraje zdravotníctvu, a preto si o to viac vážim, že dokážete aj za takých podmienok poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť, čo sa žiaľ, nedá povedať o niektorých zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú zaradené vyššie ako vaša nemocnica. S úctou a prianím úspechov, Ing. Miroslav Š., MPH


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

12.10.2023

V dňoch od 22. 8. do 28. 8. 2023 som bola hospitalizovaná na oddelení neurológie v Nemocnici AGEL Levoča. Počas môjho pobytu na uvedenom oddelení mi bola poskytovaná odborná, empatická a obetavá starostlivosť zo strany ošetrujúcich lekárov a sestier. Veľmi pekne ďakujem všetkým dotknutým zamestnancom za vytvorené prostredie a atmosféru pripomínajúcu domáce prostredie. Prosím, tlmočte moje poďakovanie p. primárovi Gurčíkovi a jeho skvelému tímu lekárov a sestier. Ďakujem. S úctou Anna z Popradu


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

12.10.2023

Touto cestou sa chcem z celého srdca poďakovať pánovi primárovi Gurčíkovi a celému neurologickému oddelenia v Levoči. Za ich úžasnú starostlivosť a ochotu počas mojej hospitalizácie. Pán primár je veľmi dobrý odborník a človek s veľkým srdcom. Takýchto lekárov je na Slovensku veľmi málo. Môj stav bol naozaj vážny a takmer na všetko som potrebovala pomoc sestier a sanitárov. Chcem podotknúť, že vždy keď mohli tak hneď prišli s úsmevom bez hundrania a sťažovania mi pomohli. Ďakujem ste úžasné sestričky. Chcem povedať veľké ďakujem sanitárovi Števovi, dvom sestričkám neviem ako sa volajú, ale viem, že mali nočnú službu s pánom primárom Gurčíkom. Celú noc ste sa o mňa s úsmevom a láskou starali. Len vďaka vám som prežila svoju najhoršiu noc v živote. Ešte raz vám všetkým ďakujem. Jana


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

12.10.2023

Touto cestou sa chcem z celého srdca poďakovať pánovi primárovi Gurčíkovi a celému neurologickému oddelenia v Levoči. Za ich úžasnú starostlivosť a ochotu počas mojej hospitalizácie. Pán primár je veľmi dobrý odborník a človek s veľkým srdcom. Takýchto lekárov je na Slovensku veľmi málo. Môj stav bol naozaj vážny a takmer na všetko som potrebovala pomoc sestier a sanitárov. Chcem podotknúť, že vždy keď mohli tak hneď prišli s úsmevom bez hundrania a sťažovania mi pomohli. Ďakujem ste úžasné sestričky. Chcem povedať veľké ďakujem sanitárovi Števovi, dvom sestričkám neviem ako sa volajú, ale viem, že mali nočnú službu s pánom primárom Gurčíkom. Celú noc ste sa o mňa s úsmevom a láskou starali. Len vďaka vám som prežila svoju najhoršiu noc v živote. Ešte raz vám všetkým ďakujem. Jana


Poďakovanie pre detské oddelenie

12.10.2023

Chcela by som sa spolu s malou pacientkou poďakovať celému tímu detského oddelenia za profesionálny a ľudský prístup pri našej hospitalizácii v dňoch 02. 10. – 5. 10. a pomoc, ktorú nám poskytli. Natália


Poďakovanie pre lekárov interného a rádiodiagnostického oddelenia

2.6.2023

Dňa 22. 5. 2023 som bol na vyšetrení počítačovou tomografiou na rádiodiagnostickom oddelení. Po podaní kontrastnej látky som dostal alergickú kožnú reakciu. Chcem sa aj touto cestou poďakovať za starostlivosť a opateru, akú mi poskytli MUDr. Puchala a následne MUDr. Bulava. Taktiež ďakujem aj vedúcej sestre na internom oddelení. S úctou a vďakou, Milan P.


Poďakovanie pre internú ambulanciu

2.6.2023

Chceme sa poďakovať Mgr. Marienke Baluchovej a MUDr. Jánovi Bulavovi na urgentnej internej ambulancii v Levoči za krásny ľudský a trpezlivý prístup k pacientom so snahou všetkým pomôcť a nájsť východisko v ich ťažkej zdravotnej situácii. Je obdivuhodné ako zvládajú to množstvo pacientov, ktoré sa denne pohybuje v ich ambulancii. Naša veľká vďaka im patrí o to viac, že nezáleží na tom, aký vek majú pacienti, ba ešte omnoho viac sa venujú tým, ktorí mávajú zlé skúsenosti v zdravotníctve kvôli svojmu vysokému veku či invalidite. Chceme poďakovať za starostlivosť o manžela, ktorý má 89 rokov, je nevidiaci a nemá pravé predlaktie. Napriek tomu dokážu s ním trpezlivo komunikovať a pomáhať mu v riešení jeho bolestí s trpezlivosťou a láskou profesionálov v odbore. Patrí im naozaj naša Veľká vďaka! manželia Ličkovci


Poďakovanie pre interné oddelenie

2.6.2023

Vážený pán primár a personál interného oddelenia, dovoľte, aby som sa poďakovala za vašu vysoko odbornú starostlivosť, ktorá bola spojená s neobvykle ľudským prístupom pri liečení mojej mamky Eleonóry. Poďakovanie patrí MUDr. Pavlovi Pelikánovi, MUDr. Lenke Špičukovej Olekšákovej, MUDr. Martinovi Puchalovi, MUDr. Filipovi Verbovskému, MUDr. Pavlovi Ščurkovi, zdravotným sestrám, ošetrovateľom, sanitárom a ostatnému zdravotnému personálu. Ďakujeme v mene celej našej rodiny. S úctou, Iveta z Prešova


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

17.4.2023

Najťažšie chvíle v našom živote zažívame, keď našich blízkych trápia zdravotné problémy. A práve vtedy hľadám tú najlepšiu pomoc. My sme takúto pomoc našli, a preto sa chceme veľmi pekne poďakovať za starostlivosť, diagnostiku, liečbu a vysoko profesionálny prístup celého tímu pod vedením pána primára MUDr. Ladislava Gurčíka, PhD. počas hospitalizácie nášho otca na neurologickom oddelení Nemocnice AGEL Levoča. Prajeme im veľa síl, zdravia a spokojných pacientov. Ďakujeme.
S úctou rodina p. Jozefa
 


Poďakovanie J. Bulava

27.3.2023

Chcem sa veľmi pekne poďakovať doktorovi Jánovi Bulavovi za prístup k pacientovi. Super nám všetko vysvetlil. Keby sa všetci správali tak profesionálne, ako pán doktor, klobúk dole. Ďakujeme, Juraj 


Poďakovanie pre MUDr. Sedláka

16.3.2023
Chcela by som sa poďakovať pánovi MUDr. Michalovi Sedlákovi za liečbu úrazu dvoch končatín na ambulancii úrazovej chirurgie v Kežmarku. Mal citlivý
a ľudský prístup a ochotu pomôcť. Ďakujem. Anna 
 
 

Poďakovanie pre interné oddelenie

13.3.2023

Dobrý deň, touto cestou sa chcem poďakovať službukonajúcej MUDr. Adriana Dzurilovej a sestričke, ktoré mi 10. 3. 2023 v čase o 19.10 hod. poskytli prvú pomoc pre silné bolesti brucha. Patrí im veľká vďaka za citový a ľudský prístup, obetavosť a empatiu. Dominik, pacient interného oddelenia   


Poďakovanie

3.3.2023


Zriadenie ambulancie na prípravu pacientov pred RDG vyšetrením bol výborný ťah. Veľká pochvala za to. Dúfam, že to bude fungovať naďalej. Veľa zdaru a spokojných pacientov vám želám. Jaroslav

 


Poďakovanie pre primára a interné oddelenie

2.3.2023

Chcem veľmi pekne poďakovať p. primárovi MUDr. Pelikánovi a sociálnej sestre p. Imrichovej za ľudskosť a obetavosť pri riešení sociálnej situácie a opakovaných možnostiach riešenia životnej situácie človeka, ktorý pomoc potreboval a bol hospitalizovaný na oddelení v čase od 31. 1. do 16. 2. Úprimná vďaka Vám, ste obetaví. Anna


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

27.2.2023

Dobrý deň prajem, som matka autistického a neverbálneho syna s mentálnou retardáciou, ktorý bol hospitalizovaný na JIS-ke neurologického oddelenia pre výskyt epi záchvatov. Chcem sa úprimne poďakovať celému kolektívu za ich vysoko profesionálnu starostlivosť a veľmi milý ľudsky prístup k môjmu synovi. Veľmi pekne ďakujem aj ošetrujúcej lekárke MUDr. Duchovej, ktorá ma všetkom čo sa robí synovi podrobne informovala. Osobitne chcem vyzdvihnúť zdravotne sestry tohto oddelenia. Vidieť, že ich práca je pre nich poslaním. Sú veľmi milé a láskavé. Ešte raz jedno veľké ďakujem. Mária  


Poďakovanie pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

23.2.2023

Z celého srdca sa chcem poďakovať všetkým, čo sa o mňa starali. Ďakujem pánovi primárovi, lekárom a sestičkám za záujem pomôcť mi v ťažkej etape môjho života. Ešte raz ďakujem za všetko. Marcela F., pacientka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny 


Poďakovanie pre detské oddelenie, USG pracovisko a chirurgickú ambulanciu

14.2.2023

Touto cestou sa chceme poďakovať za profesionálny a hlavne ľudský prístup. Začínajúc vyšetrením na USG, pokračujúch chirurgickou ambulanciou a končiac detským oddelením. Lieky pomáhajú znížiť teplotu alebo tlmia bolesť. Avšak úsmev a dobré slovo najmä u detských pacientov pohládza dušu, čo je pri liečbe veľmi potrebné a prospešné. Alica posielam veľké ĎAKUJEM. Jana 


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

14.2.2023
Chcem sa poďakovať neurologickému oddelenie, mojej izbovej doktorke MUDr. Vanackej, za jej ochotu a prístup, pánovi primárovi MUDr. Gurčíkovi, za jeho ústretovosť a profesionalitu a všetkým sestričkám za láskavý prístup. Ďakujem. Petra F. 
 

Poďakovanie pre psychiatrické oddelenie

10.1.2023

Dobrý deň, pri prepustení som sa zabudla poďakovať sestričkám a ošetrovateľom za ich prístup a ochotu napriek ťažkej a namáhavej práci. Ďakujem aj môjmu osobnému lekárovi, MUDr. Antonovi Ľubockému za prístup pri prijatí, za ťažký, ale účinný rozhovor, a jednu vec, ktorou mi veľmi pomohol, ďakujem aj pani doktorke ukrajinského pôvodu, ktorá mi pomohla s jednou technickou vecou a bola veľmi milá a ľudská.

Vaša práca má v dnešnej dobe obrovský zmysel. Zabudla som na terapeutky pri skupinových terapiách, z ktorých ide toľko dobra a pozitívnej energie, súcitu a láskavosti. Krásny nový rok všetkým aj v pracovnom a osobnom živote, čo najmenej pacientov a čo najviac vyliečených pacientov všetkým želá K.P.


Poďakovanie pre onkologickú ambulanciu

10.1.2023

Dobrý deň. Týmto sa chcem poďakovať personálu onkologickej ambulancie pod vedením MUDr. Valera Kováča PhD., za jeho profesionálny, odborný prístup. Z jeho konania naozaj cítiť záujem o pacienta a záujem mu pomôcť. Komunikácia s ním je fakt príjemná, nevyhýba sa ani odpovediam na otázky, ktoré sa snaží vysvetliť tak, aby to pacient pochopil. Naozaj ide o veľmi ľudský prístup, dokáže pacienta upokojiť a namotivovať na liečbu. Kiežby všetci lekári mali takýto prístup. Taktiež sa chcem poďakovať sestričkám, ktoré sa sústavne starajú o každého pacienta, sú trpezlivé a vďaka nim je na ambulancii príjemná pohodová atmosféra. Som rád, že som si vybral práve túto ambulanciu. Ďakujem. Marek


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

15.12.2022

Chcem sa veľmi pekne poďakovať celému kolektívu chirurgického oddelenia. Veľká vďaka stále usmiatemu pánovi Dr. Sedlákovi, za jeho skvelú prácu a milý prístup k pacientovi. Príjemne nás prekvapili inštrumentárky, veľmi milé a chápajúce žienky. Veľká vďaka za všetko a všetkým sestričkám, aj tej 4-násobnej mamke sestričke, ktorá tak citlivo zaviedla synovi kanylu do rúčky.

Miloško a spokojná mamka. 


Poďakovanie internému oddeleniu

15.12.2022

Vážený pán primár a celý kolektív pracovníkov interného oddelenia,

dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým z celého srdca čo najviac a najúprimnejšie poďakovala za Váš vysokoodborný, profesionálny a ľudský prístup počas dní mojej hospitalizácie na oddelení. Svojím prístupom a starostlivosťou ste mi nesmierne pomohli. Žijeme akúsi zvláštnu dobu. Ľudia sú so všetkým nespokojní, zdravotníctvo nevynímajúc. Ja osobne zlú skúsenosť nemám – práve naopak.

Prajem Vám všetkým pokojné a požehnané vianočné sviatky, pevné zdravie, úspechy v osobnom i pracovnom živote v novom roku 2023. S veľkou vďakou a úctou,

Gabriela


Poďakovanie pre interné oddelenie

15.12.2022

Vážený pán primár a celý kolektív pracovníkov interného oddelenia,

Dovoľte mi, aby som sa vám všetkým z celého srdca čo najviac a najúprimnejšie poďakovala za váš vysokoodborný, profesionálny a ľudský prístup počas dní mojej hospitalizácie na vašom oddelení. Svojím prístupom a starostlivosťou ste mi nesmierne pomohli. Žijeme akúsi zvláštnu dobu. Ľudia sú so všetkým nespokojní, zdravotníctvo nevynímajúc. Ja osobne zlú skúsenosť nemám – práve naopak!

Prajem vám všetkým pokojne a požehnané vianočné sviatky, pevné zdravie, úspechy v osobnom i pracovnom živote v novom roku 2023. S veľkou vďakou a úctou,

Gabriela


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie a ambulanciu

22.11.2022

Maximálna spokojnosť s profesionálnym a ľudským prístupom patrí všetkým „zúčastneným“ pri mojej operácii. Či už chirurgickej ambulancii (MUDr. Pavol Ščurka so sestrami) alebo neskôr personálu lôžkovej časti. Patrí vám jedno veľké ĎAKUJEM a môj veľký obdiv a rešpekt.

Gabriel B.


Poďakovanie detskému oddeleniu

22.11.2022

Vážený pán riaditeľ, Ing. František Lešundák,

dovoľte mi, aby som na základe osobnej skúsenosti, ktorú som nadobudla aj počas poslednej hospitalizácie so synčekom v októbri 2022 vyjadrila svoj obdiv a poďakovanie zamestnancom pediatrického oddelenia Nemocnice AGEL v Levoči a takýmto spôsobom Vás ako riaditeľa oboznámila s reálnou skúsenosťou počas pobytu na tomto oddelení.

V období, keď sme z médií takmer dennodenne vystavovaní informáciám o nefungujúcom slovenskom zdravotníctve a tiež aj o zvláštnych praktikách, ktoré sú súčasťou hospitalizácií najmä tých najbezbrannejších - detských pacientov v mnohých nemocniciach na Slovensku, som sa presvedčila o tom, že levočská nemocnica ponúka pacientom a ich sprevádzajúcim osobám počas pobytu na detskom oddelení naozaj vynikajúce podmienky.

V prvom rade by som vyzdvihla celý tím lekárov na čele s pánom primárom MUDr. Martinom Tkáčom, ktorý je človekom na pravom mieste po odbornej aj ľudskej stránke. Počas celej doby hospitalizácií som od lekárov dostávala odpovede na všetky otázky a v prípade nejasností som sa bez akéhokoľvek strachu pýtala. Diagnóza, postupy v liečbe a zdravotný stav dieťaťa boli komunikované zrozumiteľne a jasne. Empatia, ľudský prístup a pokoj, ktorý vládne v priestoroch tohto oddelenia je naozaj neuveriteľný. Oceňujem prácu a spôsob správania zdravotného personálu a príjemnú komunikáciu s odbornými zamestnancami oddelenia a nevynímajúc tých, ktorí zabezpečujú jej bežný chod. Milé slovo a úsmev sú neoddeliteľnou súčasťou komunikácie. Samozrejme, tak ako všade, aj tu sa nájdu jednotlivci, na ktorých je badať syndróm vyhorenia, no napriek tomu svoju prácu vykonávajú zodpovedne a odborne. Aj za to im patrí moja vďaka. Oceňujem taktiež chutnú stravu, čistotu izieb a samotnú možnosť sprevádzania dieťaťa počas celej hospitalizácie s voľbou nadštandardnej izby.

Vážený pán riaditeľ, počas odchodu z nemocnice som v rukách držala vyplnený dotazník, ktorý ste pripravili pre pacientov, aby ste dostali spätnú väzbu o fungovaní tohto oddelenia. To by nebolo dostatočným vyjadrením spokojnosti, preto som sa rozhodla zvoliť takúto formu výpovede. Myslím si, že je dôležité podotknúť aj to, že nie som rodinným príslušníkom a ani sa nepoznám osobne so žiadnym zo zamestnancov tohto oddelenia. Uvedomila som si však, že to dobré, čo sa dostalo nám, by som rada ocenila aj verejne a chcem sa za to poďakovať. Viem, že to nie je slovenským štandardom, a preto ma teší fakt, že práve v našom malom meste funguje oddelenie, kde sa detskému pacientovi v súčasnosti dostane, myslím si, tej najlepšej starostlivosti.

S pozdravom a vďakou Mgr. Alžbeta K., Dis. art. 


Poďakovanie internému oddeleniu

13.10.2022

Vážená pani primárka, dovoľte, aby som vyjadril úprimné poďakovanie celému kolektívu interného oddelenia za nadštandardnú starostlivosť, ľudský prístup a ochotu počas hospitalizácie môjho brata Petra. Prajem všetko dobré a hlavne veľa síl v čase, kedy sú zdravotníkom hádzané polená pod nohy na každom kroku. Ešte raz úprimne ďakujem. S úctivým pozdravom MUDr. Bohuslav G. II. Detská klinika DFNsP v Banskej Bystrici.


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

13.10.2022

Dovoľte mi vysloviť veľké poďakovanie celému Chirurgickému oddeleniu za ich vysoko profesionálny prístup. Na oddelení som bol hospitalizovaný viackrát (podstúpil som aj operácie), všetko na vysokej úrovni. Obzvlášť by som chcel poďakovať MUDr. Kováčikovi, ktorý ma na prijal 5. 10. 2022. Na svoj mladý vek je veľký odborník (keby bolo takých viac). Ďalej by som chcel poďakovať MUDr. Ščurkovi, ktorý ma viackrát ošetroval a prijímal na oddelenie. Je tiež lekár na pravom mieste. Prajem všetkým zamestnancom chirurgického oddelenia veľa zdravia a ešte raz veľká vďaka. Jozef D.


Poďakovanie pre interné oddelenie

27.9.2022

Dovoľte mi, pán riaditeľ, aby som touto cestou vyjadrila veľké ĎAKUJEM Vašim pracovníkom Interného oddelenia, MUDr. Ľudmile Havašovej a zdravotnej sestre Martine Tökölyovej. Chodím dlhé roky na Interné oddelenie, mám viacero diagnóz, ktoré súvisia s týmto oddelením. Toto oddelenie prežíva posledné 2 roky veľkú pracovnú záťaž spôsobenú COVID-om. Napriek tejto vyťaženosti musia fungovať pre pacientov, ktorým má slúžiť. Dlhé roky, čo navštevujem toto oddelenie, mám možnosť vidieť a pozorovať ich prácu, preto vysoko hodnotím ich empatické a sociálne cítenie s chorými a najmä staršími pacientmi. Na základe individuálneho prístupu k pacientom nám zlepšujú kvalitu života. Sú nesmierne trpezliví pri vyšetrovaní a stanovení diagnóz a nikdy som nespozorovala pri vysvetľovaní nervozitu, aj keď som sa viackrát pýtala to isté. Teraz som mala možnosť vidieť, ako vyzerá ich deň. Ráno plno pacientov v čakárni a každého treba vyšetriť, vysvetliť mu všetko, čo sa týka jeho choroby. MUDr. Havašová má ku všetkým pacientom láskavý, trpezlivý a ľudský prístup. Keď som videla, ako ráno lieta sestra Martina Tökölyová, ktorá má na starosti prvotné zaradenie pacientov, to myslím odber krvi, meranie tlaku, všetko zapísať do PC, medzitým dať termín pacientom, ktorí potrebujú predoperačné vyšetrenie a k tomu ešte podávať pacientom infúzie, chodiacim ambulantne, a okrem toho musí zariadiť kopu iných vecí. Jeden deň sestra Tökölyová nepracovala a bolo vidieť na chode oddelenia. Praje tam dlhé roky a je v tom doma. Chodila som teraz 10 dní na infúzie, a tak som videla, ako ich pracovný deň vyzerá. Moje poďakovanie patrí aj MUDr. Mišekovej, ktorá sa príkladne stará o diabetikov, ku ktorým patrím aj ja. Treba si vážiť ich prácu a myslím si, že pacienti odchádzajúci z tohto oddelenia sú spokojní, vďační a cítia, že keď sú chorí, tak láskavé slovo a príjemný prístup je krôčik k zlepšeniu ich zdravotného stavu.

S úctou, Anna S.


Poďakovanie internej ambulancii

15.7.2022

Nový urgentný príjem v Nemocnici AGEL Levoča určite zlepšil úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bez lekárov, sestričiek a všetkých ľudí, ktorí zabezpečujú kvalitné fungovanie nemocnice, by to však jednoducho nešlo. Vážený pán MUDr. J. Bulava a sestrička Mgr. M. Baluchová, dovoľujem si touto cestou tlmočiť vám úprimné poďakovanie za váš obdivuhodný, profesionálny a ľudský prístup počas mojich vyšetrení v novej internej ambulancii. ĎAKUJEM.  

Zdenka, pacientka internej ambulancie


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

20.4.2022

Chcela by som sa aj takouto formou poďakovať za výbornú starostlivosť sestier, lekárov, sanitárov, masérov počas mojej hospitalizácie na neurologickom oddelení od 16. 02. do 23. 02. 2022. Vaši zlatí lekári mi všetko vopred vysvetlili a nikdy neboli podráždení, nahnevaní, zachmúrení. Preto ešte raz veľká vďaka za nadštandardný ľudský prístup aj napriek covidu.

Emília S.


Poďakovanie MUDr. Gurčíkovi

20.4.2022

Chcem vyjadriť z úprimného srdca poďakovanie pánovi primárovi Gurčíkovi z neurologického oddelenia za jeho starostlivosť, profesionálny a odborný prístup k pacientom. Viem, že vaša práca je vyčerpávajúca, nesmierne náročná zvlášť v tejto dobe. Veľmi si to cením a prajem vám veľa zdravia a trpezlivosti. Ste špičkový primár, ktorého si treba vážiť. Zároveň chcem poďakovať celému kolektívu neurologického oddelenia, veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov, hlavne spokojných pacientov, ku ktorým nepochybne patrím aj ja.

S pozdravom a vďakou pacient Michal H.


Poďakovanie psychiatrickému oddeleniu

20.4.2022

Dovoľte mi, aby som týmto trpezlivým ženám, akou je pani MUDr. Juliana Rusňáková, pani Mgr. Ľubica Klímová a pani Andrea Galajdová, vyjadril svoje poďakovanie za ich individuálny prístup, nezištnosť a kontinuitu, ktoré mi poskytovali počas celej mojej hospitalizácie na psychiatrickom oddelení. Vážim si vás ako ľudí s veľkým srdcom, ktorí berú ľudí s takýmto ochorením ako súčasť našej spoločnosti. Chápu ich ťažkosti, ktoré nie každý človek pochopí a podporí. Vyjadrujem vám preto jedno obrovské ĎAKUJEM.

S úctou a vďakou K.


Poďakovanie psychiatrickému oddeleniu

20.4.2022

Chcem sa v mojom mene veľmi pekne poďakovať všetkým lekárom, terapeutom, psychológom, sestričkám, lekárom a lekárkam za ich ochotu a trpezlivosť. Zvlášť poďakovanie za všetko patrí MUDr. Juliane Rusňákovej. Ostávam s pozdravom pre celý zdravotný personál psychiatrického oddelenia.

– pacient psychiatrického oddelenia


Poďakovanie psychiatrickému oddeleniu

23.2.2022

Týmto vyjadrujem poďakovanie celému kolektívu ženského oddelenia z psychiatrického oddelenia za starostlivosť a opateru. Ďakujem zdravotným sestrám, ošetrovateľom, lekárom, pani primárke. Ďakujem všetkým za dôveru, ohľaduplnosť, starostlivosť a pomoc, ktorú dávate nám, pacientom.


Poďakovanie psychiatrickému oddeleniu

23.2.2022

Ďakujem za vašu trpezlivosť a pevné nervy so súvisiacou našou hospitalizáciou vo vašom zariadení. Ďakujem celému psychiatrickému personálu, pretože našim problémom rozumiete a dávate nám dostatočnú podporu.

S pozdravom

Dominika, Mária a Renáta


Poďakovanie lekárom a oddeleniu covid-19

23.2.2022

Chcem sa veľmi pekne poďakovať MUDr. Monike Šimonovičovej z chirurgického oddelenia, ktorá slúžila na covidovom oddelení v čase, keď som tam bola hospitalizovaná. Ďakujem za jej obetavosť, ústretový prístup a profesionalitu. Taktiež ďakujem lekárom, sestrám a sanitárkam z covid oddelenia za ich príkladnú starostlivosť.

Mária N.


Poďakovanie psychiatrickému oddeleniu

23.2.2022

Ako pacientka som navštívila psychiatrické oddelenia v Levoči, na ktorom sa správajú ochotne a príkladne ku všetkým pacientom. Môj zdravotný stav je v ich rukách. Ešte raz ďakujem celému oddeleniu za starostlivosť a budem sa tešiť, keď vás budem môcť v budúcnosti navštíviť.

M.


Poďakovanie detskému oddeleniu

13.1.2022

Milý kolektív detského oddelenia,

Chcem vám aj takýmto spôsobom poďakovať, lebo čokolád už máte zrejme dosť a na slová je vždy čas... Za to, čo robíte, by ste takéto listy mali dostávať denne.

Vo chvíli, keď sa matka o svoje dieťa nesmierne bojí, ste tu nielen ako profesionáli, ale najmä ako ľudia. Od pána primára, ktorého pokoj a rozvážnosť sa rozlieha po celom oddelení a vie tento pokoj preniesť aj na nás, keď to najviac potrebujeme, cez všetkých lekárov, ktorí sa tu ku mne, ako matke, správali ako k rovnocennej inteligentnej osobe (čo inde postrádam). Špeciálne som vďačná pánovi doktorovi Halasovi, ktorý je príkladom toho, že dobrý lekár musí disponovať, okrem múdrosti, hlavne srdcom! Ďakujem všetkým sestrám, ktoré napriek tomu, že sú po dlhej službe, nestrácajú trpezlivosť a ochotu pomôcť a usmiať sa, aj keď sa im už určite nechce... Keď som videla, ako kŕmite a masírujete tie malé uzlíčky, ktoré sú tam sami, vošla mi až slzička do očí, že tu sa im možno dostane aj viac lásky ako doma... Nemôžem zabudnúť ani na tetušky v kuchyni a aj upratovačky, ktoré sú schopné úsmevom a niekedy aj bezvýznamnou debatou o relácii v televízore človeka povzniesť a zlepšiť náladu už len svojou prítomnosťou.

Možno si ani neuvedomujete, že práve tie úplne nepodstatné maličkosti, ktoré robíte s láskou, sú tými najväčšími skutkami! Ďakujem!

P.S.: Áno, prišli sme sem niekedy, aj keď sme mohli ísť najprv k obvodnej lekárke, ale popravde, urobím to tak zase, keď to tak budem cítiť, lebo vám proste dôverujem. 😊

– mamička Kristínky a Jasmínky


Poďakovanie internému COVID oddeleniu

7.12.2021

Chcem sa z celého srdca poďakovať celému personálu COVID interného oddelenia za ochotu, láskavý prístup a nadštandardnú starostlivosť o môjho otca, ktorý to zvládol len vďaka Vám. Patrí Vám veľké ďakujem.

– rodinný príslušník pacienta interného oddelenia


Poďakovanie chirurgickej ambulancii

7.12.2021

Ďakujem za perfektný a profesionálny prístup chirurgickej ambulancie (MUDr. Ščurka), ako aj chirurgickému oddeleniu a celému operačnému tímu.

František zo Starej Ľubovne


Poďakovanie Neurologickému oddeleniu

7.12.2021

Srdečná vďaka za ľudský prístup a odbornosť všetkých pracovníkov neurologického oddelenia.

– zdravotník a pacient neurologického oddelenia


Poďakovanie psychiatrickému oddeleniu

7.12.2021

Dole podpísaný D.P., hospitalizovaný na oddelení psychiatrie vo Vašej nemocnici, týmto vyslovujem veľké poďakovanie pani primárke, celému kolektívu lekárov, ošetrovateľov a zdravotných sestier za ich profesionálny prístup, zdravotnú starostlivosť, ale hlavne ľudskosť, pochopenie a trpezlivosť.

Ďakujem! Prajem Vám veľa zdaru a úspechov v ďalšej práci!

– pacient psychiatrického oddelenia


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

7.12.2021

Chcem vyjadriť obrovské poďakovanie p. primárovi Gurčíkovi za jeho starostlivosť, ľudský a profesionálny prístup. Ku všetkým pacientom sa správal s úctou a snahou pomáhať odbornou radou. Moje veľké ďakujem patrí aj kolektívu sestričiek JIS-ky neurologického oddelenia za ich ľudskosť, profesionalitu, milé slová, úsmev, trpezlivosť či pohladenie. Moje úprimné ďakujem patrí aj žiačkam SZŠ v Levoči, ktoré mi pomáhali pri rannej hygiene. Celému kolektívu neurologického oddelenia pod vedením p. primára MUDr. Gurčíka, PhD. želám do ďalších rokov mnoho pracovných a osobných úspechov a spokojných pacientov. 

– vaša pacientka Mária S.  


Poďakovanie do kuchyne

24.11.2021

Milé pani kuchárky,

ja, keďže som tu pacientka už po 2x, chcem sa vám touto cestou veľmi pekne poďakovať za vašu prácu. Ja totiž tiež veľmi dobre varím, veď už mi ide v novembri na 56-ty rok, ale takú vynikajúcu pomazánku ako robíte vy, nedokážem spraviť. S manželom máme veľmi radi pomazánky, ale neviem prísť na to, ako to robíte, že sú také nadýchané. Patrí vám všetka úcta, a to nie je len môj názor, ale aj ostatných pacientov a pracovníkov tejto nemocnice. Aby som nechválila len toto, tak pridávam k tejto pochvale aj neuveriteľne chutné polievky, obedy a večere. Česť vašej práci a ĎAKUJEM VÁM za to, ako dobre svoju prácu odvádzate.

Vďačná pacientka ALA

PS: Ďakujem všetkým v tejto nemocnici za dôkladné, odborné a mnohé iné veci, ktoré nám pomáhajú prekonať naše ťažkosti a choroby. 😊


Poďakovanie psychiatrickému oddeleniu

24.11.2021

Vážené pani doktorky, milé sestričky a ošetrovatelia,

je mi nesmiernou cťou, že aspoň takouto cestou sa vám môžem poďakovať. Ďakujem vám všetkým za všetku starostlivosť a obetu. Viem, že vaša práca je vyčerpávajúca, nesmierne si to cením a prajem vám veľa zdravia a veľa trpezlivosti. Nikdy na vás nezabudnem, pretože ste špičkoví.

– pacientka psychiatrického oddelenia, Alena


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

24.11.2021

Vyznanie.

Po dlhých rokoch zdravia došlo v mojom živote k zmene stereotypu. Ocitla som sa v nemocnici v Levoči na Neurologickom oddelení. Mojou ošetrujúcou lekárkou bola MUDr. Katarína Vanacká. Pobyt v nemocnici mi poskytol toľko radosti, vďaka obetavosti a ústretovosti personálu, že som nakoniec konštatovala, že na tomto oddelení je radosťou byť chorým. Ďakujem MUDr. Kataríne Vanackej za jej noblesu, tiež celému personálu za ten nádherný úsek života prežívaný vo vašej blízkosti. Milí lekári, sestričky, sanitárky, upratovačky, sanitári, obzvlášť Július, všetkých sa mi žiadalo objať, veď som vás vnímala ako anjelov.

– Veronika, pacientka neurologického oddelenia


Poďakovanie pre oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

5.10.2021

Dobrý deň.

Chcel by som veľmi pekne poďakovať a pochváliť vašu zamestnankyňu Mgr. Janku Sakovú na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení, nakoľko mi veľmi pomohla pri cvičení a skrátila dobu rehabilitácie môjho úrazu. Myslím, že táto fyzioterapeutka vykonáva svoju prácu vynikajúco a zaslúži si veľkú pochvalu a obdiv. Bola mi veľmi nápomocná a myslím, že keby sa všetci pracovníci takto pacientom venovali bola by doba rehabilitácie podstatne kratšia. Ešte raz veľká vďaka a pochvala.

Pavol B. – pacient oddelenia fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie 

 


Poďakovanie pre urologické oddelenie

5.10.2021

Chcem sa poďakovať celému oddeleniu urológie. Veľká vďaka patrí všetkým pracovníkom za ich profesionálnu prácu a prístup k pacientom. Bola som tam tretíkrát a som spokojná po každej stránke. Veľké ďakujem patrí MUDr. Škotkovi za ľudský prístup a súcit s pacientom. Prajem všetko dobré a nech to tak zachovajú, lebo ich práca je pre pacientov potrebná. Ešte raz ďakujem. 

Pacientka urologického oddelenia.


Poďakovanie internému oddeleniu

5.10.2021

Dobrý deň!

    Vyslovujem Vám úctu a veľkú vďaku za Vašu profesionálnu, priam vysoko nadštandardnú starostlivosť o môjho otca Štefana.
    Ležal na internom oddelení od 24. 08. 2021 do 14. 09. 2021. Naozaj máte personál, pred ktorým sa skláňam.
    Patrí Vám moja poklona, zvlášť personálu interného oddelenia.
    Nikdy na to nezabudnem. Ležala tam aj moja mama a bolo to totožné...
    Ešte raz ďakujem. 

S úctou, syn JUDr. PaedDr. Marián F., PhD.

 


Poďakovanie primárke a oddeleniu fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

30.7.2021

Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať pani primárke MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA a celému jej oddeleniu za odborný prístup, liečbu a priateľské prostredie. Veľmi mi pomohli a pomáhajú pri mojom dlhom boji s bolesťami. Som rád, že máme takých špecialistov na Slovensku a hlavne východe. Ďakujem a prajem im veľa zdravia a síl v týchto ťažkých časoch.

Peter, pacient oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 


Poďakovanie pre interné a hematologicko-transfúziologické oddelenie

15.7.2021

Ďakujem z celého srdiečka pani primárke Orolínovej a pánovi primárovi Osifovi, všetkým lekárom, sestričkám z interného oddelenia, hematológie a chirurgie z Levoče za to, že pri nej boli v každej chvíli, každú sekundu a spoločne jej zachránili život. Všetkým priateľom, vrátane neznámych ľudí, ktorí boli zlatí a zdieľali alebo mohli a darovali svoju krv pre moju sestričku Žofiu. Pre život niekoho, lebo ten je len jeden. Som nesmierne vďačná a šťastná, že držíme chvalabohu spolu, sme súdržní, citliví voči druhým a pomáhame si v tých najťažších chvíľach. Z celého srdca vám chcem ešte raz poďakovať a nezabudnem, že sme spolu zachránili ŽIVOT.  

Sestra pacientky Helena


Poďakovanie primárovi a personálu neurologického oddelenia

15.7.2021

Ďakujeme pánovi primárovi a personálu neurologického oddelenia za ľudskú a odbornú starostlivosť počas hospitalizácie. Za trpezlivosť, ktorá je pre seniorov dôležitá, diagnostiku a kvalitnú liečbu. Prajeme veľa zdravia.

Eva a Jaroslav


Poďakovanie urologickému oddeleniu

15.7.2021

Chcem sa poďakovať za odbornosť a ľudský prístup všetkým na urologickom oddelení. Odvádzajú svoju prácu srdcom, a preto som sa tam napriek zdravotným problémom cítila veľmi dobre. Dúfam, že ak ma zdravotné problémy sem opäť zavedú, budú tu stále tak skvelo fungovať.

Pacientka urologického oddelenia


Poďakovanie primárovi neurologického oddelenia

15.7.2021

Dobrý deň,

z celého srdca by som chcela vyjadriť svoje úprimné poďakovanie celému kolektívu Neurologickej ambulancie pod vedením MUDr. Ladislava Gurčíka. Ďakujeme za záchranu života nášho ocka Ervína a vysoko profesionálny a ľudský prístup k pacientom a členom rodiny. Oceňujem ich príkladnú a obetavú prácu, pričom bolo vidieť, že je to ich poslanie. 

S pozdravom rodina S.


Poďakovanie urologickému oddeleniu

15.7.2021

Touto cestou sa chcem poďakovať celému tímu urologického oddelenia v Levoči. Od príjmovej ambulancie až po lôžkové oddelenie, kde sme sa stretli s ľudským prístupom, porozumením a trpezlivosťou pri hospitalizácii nášho syna. Napriek veľmi nepríjemnému úrazu a prvým kontaktom s nemocnicou náš syn nemá strach ani traumu, za čo som nesmierne vďačná. Prajem vám, nech sa darí vo všetkom, do čoho sa pustíte. Či už v súkromnom alebo pracovnom živote.

ĎAKUJEM. M. P.

 


Poďakovanie vakcinačnému centru

29.6.2021

Sprevádzala som manžela do vašej nemocnice na vakcináciu. Manžel má množstvo diagnóz a tiež potreboval špeciálnu antialergickú prípravu na vakcináciu. Chcem sa poďakovať celému vakcinačnému tímu za trpezlivosť a za ich prístup. Videla som vzájomnú spoluprácu personálu medzi sebou pred podaním vakcíny a následný dohľad po očkovaní. Každý člen tímu bol na 100% vyťažený a aj napriek tomu si našli čas, aby sa pri nás zastavili a po očkovaní nás skontrolovali, či sme v poriadku.  ĎAKUJEME a prajeme do ďalšej práce pozitívnu energiu a veľa trpezlivosti.

Manželia  Š.


Poďakovanie rádiodiagnostickému oddeleniu

29.6.2021

Dobrý deň, už dlhšiu dobu sa chystám napísať poďakovanie pani primárke MUDr. Elenke Loumovej a jej pani sestričke. Som dlhoročná pacientka pani primárky a po mojich skúsenostiach s diagnostikou už nedovolím nikomu diagnostikovať môj zdravotný stav, iba jej. Je úžasná diagnostička. Pani primárka je dôsledná, precízna, nič nepodceňuje dôkladne všetko preverí. Aj punkcia, ktorú mi robila ona, bola v lokálnej anestézii bez zbytočnej bolesti a traumy. Jej ľudský a empatický prístup k pacientovi je profesionálny, čo sa nedá povedať o všetkých lekároch. Nikdy som ju nezažila nervóznu, podráždenú, ale usmiatu, spolucítiacu a nápomocnú. Vždy má čas na pacienta a jeho problémy. Je veľkou odborníčkou v diagnostike, o čom ma presvedčili moje dlhoročné skúsenosti s ňou. Taktiež chcem vyjadriť poďakovanie jej pani sestričke, ktorá je vždy milá, ústretová, všetko má dôsledne zorganizované. Som zo Spišskej Novej Vsi, ale na vyšetrenie chodím na vaše diagnostické pracovisko, lebo už ako som spomínala, prístup pani primárky a jej pani sestričky či už po ľudskej, alebo odbornej stránke je vysoko profesionálny. Robia veľmi dobré meno vašej nemocnici. Aj moje kolegyne, ktoré majú problémy, odporúčam k pani primárke. Ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEM. Prajem vašej nemocnici veľa úspechov a množstvo takýchto lekárov a sestričiek.

S pozdravom Darina F.

 


Poďakovanie pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

29.6.2021

Vážený pán riaditeľ, prednedávnom sme sa rozlúčili s našim otcom  Jurajom. Týmto chcem vyjadriť poďakovanie pánovi primárovi OAIM a celému jeho kolektívu lekárov a zdravotníkov za neskutočnú obetavosť a službu, ktorú preukázali nášmu otcovi pri jeho záchrane života a následnej starostlivosti. Obzvlášť chcem poďakovať p. MUDr. Lysej. Prosím Vás, tlmočte toto moje poďakovanie pánovi primárovi a kolektívu OAIM. Nech aj naďalej s takou láskou, profesionalitou  a úctou slúžia chorým.

Ďakujeme. Anton L. s matkou


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

24.5.2021

Chcela by som sa poďakovať pánovi doktorovi MUDr. Ľubomírovi Strelkovi, PhD., MPH a celému personálu chirurgického oddelenia v Levoči za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie na vašom oddelení. S pozdravom Gabriela T. – pacientka chirurgického oddelenia


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

24.5.2021

Touto cestou ďakujem pracovníkom chirurgického oddelenia v Levoči, najmä MUDr. Ščurkovi a MUDr. Fáberovej za dobre odvedenú prácu a ľudský prístup pri operácii, ktorú som podstúpila v marci tohto roku. Ďakujem a všetkým prajem veľa síl a pevné zdravie.

Dana – pacientka chirurgického oddelenia


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

24.5.2021

Vážený pán riaditeľ, 

ako pacient ležiaci na chirurgickom oddelení som bol hospitalizovaný na uskutočnenie malého chirurgického zákroku. Touto cestou by som rád poďakoval pánovi primárovi MUDr. L. Kokorákovi, PhD. a jeho tímu za dôslednú a príkladne uskutočnenú prácu. Uvedomujem si, že byť na nemocničnom lôžku v celej republike v čase pandémie nie je jednoduché, a preto touto cestou chcem poďakovať pánovi primárovi, lekárom, sestričkám, sanitárnym pracovníčkam a ošetrovateľom za prácu, ktorú odviedli. Menovite ďakujem MUDr. Monike Šimonovičovej a jej operačnému tímu za uskutočnenie zákroku, ošetrujúcej MUDr. Beáte Fáberovej, ktorá sa niekoľkokrát denne zastavila na izbe a zisťovala, ako sa mám po zákroku. Jej slová dobre padnú každému pacientovi. Ďakujem sanitárke pani Kataríne Proksovej, ktorá mi veľmi pomohla v čase, keď som sa dostával do stavu hypoglykémie. Bez pomoci ošetrovateľov som sa nemohol ani pohnúť. Chcem sa im poďakovať, a to menovite Miroslavovi Repaskému, Ľubošovi Jašíkovi, Františkovi Kamenickému, Marcelovi Lábusovi, Michalovi Sasíkovi a Lukášovi Šolcovi. Bez ich asistencie som bol prakticky nemožný.

Chcem sa poďakovať všetkým na prijímacom oddelení, aj lekárovi MUDr. P. Ščurkovi, ktorý mal to ,,šťastie" tam byť, za jeho profesionalitu a sestričkám, ktoré v tom čase mali službu. Prácu všetkých na chirurgickom oddelení pod vedením pána primára MUDr. L. Kokoráka, PhD. hodnotím veľmi vysoko a myslím si, že si zaslúžia moje úprimné poďakovanie.

So srdečným pozdravom

Dr.h.c. PhDr. Ján V., PhD., emeritný veľvyslanec 


Poďakovanie pre rádiodiagnostické oddelenie

6.4.2021

Už je to nejaká doba, čo som bola u Vás na vyšetrení, no nedá mi nenapísať. S takým milým, prívetivým, ochotným, profesionálnym prístupom som sa doteraz ešte veru ani nestretla. Celá skúsenosť, od objednania sa na recepcii až po výsledok vyšetrenia, bola top kvality a veľmi príjemná zmena od zvyčajne neosobného, prípadne niekedy nepríjemného prístupu, s akým som sa doposiaľ stretla, či už v zahraničí, alebo doma na Slovensku. Pani doktorke, sestričke a recepčnej patrí veľká chvála a tiež veľké ĎAKUJEM.

Jana – pacientka rádiodiagnostického oddelenia


Poďakovanie vakcinačnému centru

24.3.2021

Sprevádzala som svoju 74-ročnú mamu na očkovanie a chcela by som poďakovať celému vakcinačnému tímu za profesionálne zvládnuté očkovanie bez dlhého čakania a s veľmi ústretovým a milým personálom.

Ingrid


Poďakovanie hematologickej ambulancii, neurologickému a internému oddeleniu

4.3.2021

Poďakovanie za zdravotnú starostlivosť hematologickej ambulancii, neurologickému a internému oddeleniu

 

Vážení vedúci svojich oddelení, píšem, aby som sa poďakoval vám a celému kolektívu na oddeleniach za dlhodobú zdravotnú starostlivosť  o moju už nebohú manželku, ktorá po ťažkej chorobe zomrela a dňa 11.2.2021 bola pochovaná na cintoríne v Bijacovciach. Do budúcnosti vám vedúcim a vašim zdravotným i nezdravotným pracovníkom prajem predovšetkým veľa zdravia, aby ste mohli aj naďalej pomáhať a liečiť všetkých chorých, ktorí sa na vás na oddelení obrátia.

 

Za spoluprácu v mene mojom a mene mojej už nebohej manželky veľmi pekne ďakujem.

 

Jozef, manžel bývalej pacientky našej nemocnice.


Poďakovanie OAIM

2.2.2021
Život... je ako cesta vlakom. Na tejto ceste zažijeme veľa krásnych chvíľ a okamihov, ale aj množstvo trpkých momentov. Ľudia prichádzajú a odchádzajú a každý zanecháva iné stopy. Silnú stopu v našich životoch zanechala v nás všetkých naša MAMKA...naša babka...naša Hela...

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny sa stalo pre našu mamku v závere jej života domovom. Na krátko, ale predsa... Napriek tomu, že ju k Vám priviezli v umelom spánku, veríme, že cítila Váš intenzívny prístup a Vašu silnú snahu zachrániť jej život. Ale i lásku v pohladení, ktoré jej bolo neraz iste od Vás venované. Od 2. januára ste boli súčasťou jej posledných chvíľ. Veľmi sme si priali, aby sa Vám po vyliečení prišla osobne poďakovať s košíkom jej dobrých koláčov a s úsmevom na tvári, ktorý sa nikdy nestratil. Žiaľ, choroba bola silnejšia. Tam, kde na úpätí levočskej hory zložila skúšku dospelosti ako maturantka na pedagogickej škole, tam sa narodila aj pre nebo... Pokojne zomrela 18. januára neskoro večer.
Nebo si môžeme predstavovať rôzne... Naša mamka je už v nebi, kde svieti slniečko, okolo nej je veľa krásnych kvetov a určite spieva všetkým malým deťom...malým anjelom, ktorí s láskou poletujú okolo nej. Pečie im tam hore koláče a rozdáva jabĺčka nakrájané na mesiačiky... A čo je dôležité, usmieva sa na nich a objíma ich
V mene celej rodiny chceme vyjadriť veľkú vďaku všetkým lekárom, sestrám a personálu, ktorý pracuje pod vedením MUDr. Martina Hlubeka na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Levoči.
Robíte výnimočnú prácu. Situácia je veľmi náročná, Vaša vyčerpanosť, intenzívne pracovné nasadenie, ochota prekračovať vlastné hranice na úkor často aj svojich rodín, stav beznádeje z bezmocnosti zachrániť životy pacientov, to Vás robí hrdinami... vytrvajte...
Prajeme Vám veľ síl a veľa vyliečených pacientov. 

Rodina z Ľubice 


Poďakovanie Nemocnici AGEL Levoča

22.12.2020

Vážený pán Ing. Halíř, vážený pán MUDr. Hlubek, vážená pani PhDr. Ružbacká a predovšetkým celý kolektív Interného oddelenia Nemocnice AGEL Levoča a.s., ktorých jednotlivé mená všetkých zamestnancov, žiaľ, nepoznáme.

Na vašom oddelení bola hospitalizovaná naša 95-ročná stará mama pani Mária B. s ochorením COVID-19 a kvôli jej vysokému veku sme boli pripravení na akýkoľvek scenár. Napriek tomu prijatie skutočnosti, že ju nebude možné navštíviť a osobne povzbudiť, bola pre nás, všetkých rodinných príslušníkov, dosť ťažká. Žiaľ, z vlastnej skúsenosti teraz môžeme povedať, že obdobie hospitalizácie bolo mimoriadne náročné nielen pre našu starú mamu, ale aj pre nás.

 Preto vyslovujeme jedno veľké ĎAKUJEM všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí poskytovali zdravotnú starostlivosť pani Márii B. a aj všetkým lekárom a sestričkám, s ktorými sme boli v kontakte len telefonicky, ktorí ale prejavili mimoriadnu empatiu, ochotu a trpezlivosť pri informovaní o jej zdravotnom stave alebo jej iných potrebách.

Ďakujeme, že ste nám vždy zdvihli telefón a my sme sa tak dozvedeli, ako sa naša stará mama má. V tom období to bolo pre nás veľmi dôležité. Zároveň sme boli pokojní, že ak sa rovnako správate aj k svojim pacientom, tak vieme, že sa o nich staráte, v týchto ťažkých podmienkach aj pre vás, najlepšie, ako sa dá, a že sa im popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti snažíte pomôcť prekonať aj opustenosť, smútok a beznádej, ktorá ich sprevádza každý deň pobytu v nemocnici.

Celému oddeleniu želáme ešte mnoho síl v tomto ťažkom období a v čo najväčšej možnej miere pokojné, radostné a oddychové vianočné sviatky v kruhu rodiny, ktoré vás nabijú do ďalších dní.

Vážené vedenie nemocnice, týmto mailom sme vám chceli dať vedieť, akí skvelí ľudia tvoria toto oddelenie a taktiež to, že to nie je samozrejmosťou.

Rodina pani Márie B. 

 

Poďakovanie internému COVID oddeleniu

14.12.2020

Milé kolegyne, milí kolegovia, s úctou sa chcem poďakovať celému COVID internému oddeleniu za starostlivosť o našu mamku Máriu K. Ťažko sa mi hľadajú slová vďaky. V prvom rade sa chcem poďakovať ambulantnej sestričke Majke, za jej povzbudivé slová, láskavý prístup, keď bez váhania aj napriek pozitivite COVID a rizika sa ujala mojich rodičov. Síce krátko, ale veľmi som Vám chcela pomôcť, no napriek osobným okolnostiam to už nie je možné. Keďže sa s Vami osobne teraz nemôžem stretnúť, chcem sa Vám touto cestou všetkým poďakovať za milý, láskavý, ľudský prístup, povzbudivé slová, ochotu a odbornosť v starostlivosti nielen o mamku, ale aj o všetkých pacientov. V týchto ťažkých podmienkach je to práca nezaplatiteľná. Chcem Vám popriať veľa, veľa sily, lásky, trpezlivosti a hlavne veľa zdravia v tejto neľahkej, ťažkej a namáhavej práci. S vďakou kolegyňa Mária S. s rodinou.


Poďakovanie OAIM COVID oddeleniu

14.12.2020

Poďakovanie COVID OAIM oddeleniu. Vaša snaha, trpezlivosť, láskavý prístup, ochota a odbornosť sú nezaplatiteľné. Vy ste robili všetko pre uzdravenie nášho ocka Valenta, ale jeho zruinované telo Covidom už nedokázalo viac bojovať s touto zákernou chorobou a svoj boj prehralo. Odišiel v tichosti, bez rozlúčenia. Verím, ak by prechádzal prah vášho oddelenia tak by sa určite pousmial a povedal vám: „Srdečne Vám za všetko ĎAKUJEM“. Aspoň takto sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať za všetko, čo ste pre neho urobili a popriať Vám veľa sily, trpezlivosti, lásky, zdravia a vytrvalosti do ďalších dní, aby ste mali raz všetko zaplatené v nebi. Mária, dcéra pacienta na OAIM oddelení 


Poďakovanie Neurologickému oddeleniu

14.12.2020

Chcem poďakovať celému vedeniu neurologického oddelenia vo vašej nemocnici. Všetkým lekárom, zdravotným sestrám a zdravotnému personálu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ošetrovania, milý prístup a za úsmev pre našu mamičku a babičku Margitu K. z Krompách počas jej hospitalizácie na vašom oddelení. Prajeme krásne sviatky, veľa zdravia, šťastia a pohody. Veľké ĎAKUJEME. Príbuzní pacientky neurologického oddelenia


Poďakovanie Internému oddeleniu

10.12.2020

Dobrý deň, touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať pani MUDr. Diane Kobzošovej z Interného oddelenia, (kam moju mamičku Annu B. priviezla RZP v neskorých večerných hodinách s hypertenziou) za jej ľudský a profesionálny prístup. Som tiež zdravotník, no vzhľadom k tomu, že bývam a pracujem na opačnej strane Slovenska, nemohla som ju doprevádzať. O to spokojnejšia som, keď viem, že v regióne, odkiaľ pochádzam pracujú ľudia, ktorí sú na správnom mieste. Ešte raz, srdečná vďaka pani doktorka. Mária, príbuzná pacientky interného oddelenia 


Poďakovanie Urologickému oddeleniu

10.12.2020

Chcel by som sa znovu veľmi poďakovať personálu urologického oddelenia za ich úžasný ľudský prístup, 
trpezlivosť s nami seniormi, za obetavosť a pracovné nasadenie v tejto korona-krízovej dobe. 
Napriek tomu, že veľká časť zamestnancov musela ostať v karanténe, zabezpečilo naozaj pár sestričiek chod celého oddelenia, 
za čo im patrí môj úprimný obdiv a veľká vďaka. Ján, pacient urologického oddelenia 
 


Poďakovanie Urologickému oddeleniu

19.11.2020

Dobrý deň, chcel by som sa veľmi pekne poďakovať lekárom, sestrám a všetkým zamestnancom urologického oddelenia, na ktorom som bol už niekoľkokrát hospitalizovaný, za ich profesionalitu, trpezlivosť, ústretovosť a ľudský prístup k pacientom. Ján 


Poďakovanie sestričke na Neurologickom oddelení

19.11.2020

Ďakujem za profesionalitu a skvelú starostlivosť. Ste úžasná
oduševnená pre túto profesiu. Želám pani Marike veľa zdravia a šťastia.
Ste anjel strážny a hlboká poklona pred Vami. 


Poďakovanie MUDr. Pavlovi Ščurkovi

19.11.2020

Veľmi by som chcela poďakovať p. doktorovi Ščurkovi, za citlivý prístup pri ambulantnom chirurgickom zákroku. Skutočne som sa po veľmi dlhej dobe stretla s takým úctivým a citlivým prístupom. Všetko mi vysvetlil a upokojil ma. Nemám čo dodať. Správny človek na správnom mieste! Ďakujem. Mirka 


Poďakovanie primárovi Neurologického oddelenia

19.11.2020

Chcem sa poďakovať pánu doktorovi primárovi neurologického oddelenia za všetku pomoc čo pre mňa spravil. Je veľmi dobrý, obetavý, skvelý a ochotný človek. Ďakujem za všetko.  Lucia


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

4.9.2020

Touto cestou ďakujem celému oddeleniu chirurgie a úrazovej chirurgie, lekárom, sestričkám, sanitárom a ostatným zamestnancom za profesionálny, odborný a ľudský prístup počas mojej akútnej hospitalizácie. Vyjadrujem maximálnu spokojnosť, čo prispelo aj k môjmu postupnému priaznivému zotavovaniu. S úctou a vďakou PaedDr. Martina M. 


Poďakovanie internému oddeleniu

7.8.2020


Chceme sa poďakovať celému zdravotníckemu tímu, lekárom, sestrám, ošetrovateľom a sanitárom za vrúcnu starostlivosť, pomoc a láskavý prístup k nášmu otcovi. Zo srdca vám všetkým ďakujeme v menej celej našej rodiny a v mene nášho otca Michala D. 
S pozdravom Natália D. 
 


Poďakovanie internému oddeleniu

7.8.2020


Z hĺbky srdca by som sa chcela v mene celej rodiny poďakovať celému personálu na vašom Internom oddelení, pod vedením pani doktorky Orolínovej, za úžasnú starostlivosť o nášho tatika Jozefa, ktorý bol u vás hospitalizovaný. Veľmi si vážime váš profesionálny prístup, ako aj srdečnú starostlivosť. Tatinovi sa polepšuje každým dňom má zdravšiu farbu a teší sa z každého nového dňa, za ktorý vám vďačíme. Opäť vyhráva v kartách, podáva športku raz do týždňa a píska si, keď sa tvári, že nás nepočuje. Ešte je slabulinký, náš zlatúšik, ale každým dňom je veselší a čulejší.  
Prajeme vám veľa zahojených srdiečok a veselých pacientov, veľa zdravíčka aj vám a vašim rodinám. 
Lucia P.
 


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

7.8.2020


Týmto sa chcem zo srdca poďakovať za profesionalitu, ľudskosť a trpezlivosť s akou ste pristupovali pri mojej hospitalizácii a pri záchrane môjho života na Neurologickom oddelení v Levoči.
Moje úprimné ďakujem patrí najmä primárovi MUDr. Gurčíkovi, lekárom a Zdenke Spišskej za to, ako podrobne a s trpezlivosťou mi vysvetľovali každý postup a liečbu. Zvlášť sa chcem poďakovať za prácu na vysokej, odbornej a ľudskej úrovni sestričkám, zdravotnému personálu na JIS-ke, za úžasný a príkladný prístup k pacientom. 
Prajem vám veľa úspechov pri zdolávaní problémov v tak náročnej práci.
S úctou a hlbokou vďakou pán R. 
 


Poďakovanie OAIM

28.7.2020

Dobrý deň. V mene celej rodiny sa chcem poďakovať celému personálu ARA a neurológie JISKA. Sestričkám doktorom obvodnej pani doktorke a sestričke a celkovo všetkým, ktorí sa starali o nášho ocka M.P. do poslednej chvíle. Ďakujem za ľudský prístup, pochopenie a starostlivosť. Ospravedlňujem sa, že si nepamätám mená, lebo tých ľudí bolo veľmi veľa, ale boli to zlatí, milí a ústretoví ľudia s dobrým srdiečkom. Veľké Ďakujem. 

Dobrý deň. Chcela by som sa poďakovať celému kolektívu ODIS. Bývalému pánovi primárovi, terajšiemu vedeniu, všetkým sestrám, sanitárkam a pani upratovačkám. Ďakujem Vám za môjho brata Janka. :) Ďakujem Vám za starostlivosť, ľudský prístup, vysokú profesionalitu a za srdce, ktoré ste vložili do každej chvíle s ním. V neposlednom rade ďakujem tým, ktorí stáli po jeho boku, pri jeho posledných chvíľach na tomto svete. Prajem Vám veľa síl, profesijného uznania a zdravia. :) Nech sa Vám darí.

 
Ďakujeeem :)

Poďakovanie

28.7.2020

Dobrý deň prajem.

Chcela by som aspoň touto cestou vyzdvihnúť a poďakovať sa za prácu sestričiek.

Dňa, 15.07.2020 som absolvovala vyšetrenie oGTT (test na gestačnú cukrovku). Nie som si istá, ale myslím, že šlo o hematologickú ambulanciu. Bola som nesmierne milo prekvapená prístupom sestričiek, ktoré boli v ambulancii. Od prvého momentu mali úsmev na tvári, láskyplný prístup, snahu všetko vysvetliť, upokojiť, povzbudiť. Ku každému problému, ktorý som mala možnosť za tých pár hodín v čakárni vidieť pristupovali s pokojom, úsmevom, trpezlivo. Videla som, že tento prístup nebol len voči mne ako tehotnej pacientke, ale rovnako voči všetkým pacientom. Počas samotného testovania ma prišla sestrička do čakárne pozrieť a opýtať sa, či mi je dobre, či je všetko v poriadku. Pacienti odchádzali rovnako ako ja usmievaví. Videla som, že práce mali najmä z rána naozaj veľa, ale ony boli úžasné. Cítila som sa ako na súkromnej klinike. Naozaj im patrí veľké ďakujem, obzvlášť preto, že viem, že takýto prístup nie je ani samozrejmý ani bežný. Pobyt v ich ambulancii som mohla prežiť naozaj s pokojom a dobrým pocitom.

Bola by som vďačná, keby sa táto pochvala dostala na to správne miesto. Ďakujem veľmi pekne a blahoželám k sestričkám so srdcom na správnom mieste.

S pozdravom

pani Z. 


Poďakovanie Urologickému oddeleniu

28.7.2020

Chcem sa poďakovať celému personálu nemocnice na urologickom oddelení za milý☺, láskavý a ústretový prístup a tiež profesionálnu prácu. Cítili sme sa veľmi dobre. Ďakujeme. ❤ J.M. a mamka


Poďakovanie

3.3.2020

Dobrý večer,
touto cestou vyjadrujem poďakovanie službukonajúcemu chirurgovi p. MUDr.Lukášovi Kokorákovi,PhD., ktorý dňa 29.2.2020 počas pohotovostnej služby ošetroval po úraze moju mamku p. M.K.
Veľké ďakujem za profesionalitu, ľudskosť a oboznámenie s diagnózou.
Vážený pán doktor, do ďalšej práce Vám želám veľa úspechov a veľa spokojných odliečených pacientov.
S úctou A.S., Prešov


Poďakovanie Urologickému oddeleniu

18.2.2020

Ďakujem lekárom aj zdravotnému personálu urologického oddelenia za profesionálnu starostlivosť a ľudský prístup. Napriek tomu že počúvame o "zlej zdr.starostlivosti" ja som sa presvedčil, že opak je pravdou. Hospitalizovaný som bol skoro týždeň 9.2 -15.2. a ani raz som nemal dôvod sa sťažovať. Ešte raz veľké ĎAKUJEM :)


Poďakovanie internému oddeleniu

6.2.2020

Dobrý večer. Chcem sa veľmi poďakovať a pochváliť prístup všetkých zamestnancov interného oddelenia vo Vašej nemocnici.Hoci som bola nemilo prekvapená z prostredia a zariadenia ktoré už má dobré časy za sebou nahradila to ochota úsmev milé slovo a hlavne profesionalita sestier aj lekárov. Patrí im naozaj moje veľké ďakujem.
K. L.


Poďakovanie Urologickému oddeleniu

4.2.2020

Touto cestou sa chcem poďakovať p. MUDr. Gorbárovi a sestričkám z Urologickej ambulancie pri oddelení v Levoči za príkladnú starostlivosť o pacientov.

Ďakujem Ž.J. Lieskovany január 2020


Poďakovanie Očnému oddeleniu

4.2.2020

Vážené vedenie nemocnice,
touto cestou by som veľmi rád poďakoval personálu očného oddelenia pani MUDr. Repaskej a sestrám za poskytnutie veľmi dobrej zdravotnej starostlivosti počas 1- dňového zákroku 29.1.2020 na očnom oddelení.
Všetkým veľmi pekne ďakujem za ich odborný, profesionálny a ľudský prístup.
Zároveň rád využívam túto príležitosť, aby som Vám a celej nemocnici poprial veľa,veľa úspechov a spokojných klientov.
S úctou a vďakou
P.S.
 


Poďakovanie oddeleniu OAIM

14.3.2019

Chcem sa verejne poďakovať oddeleniu OAIM, že  zachránili život mojej mamke. Celý čas bojovali o jej život stým, že sa to podarí a nakoniec sa im to aj  podarilo. Veľká vďaka pánovi primárovi MUDr. Petrovi Makarovi, ostatným lekárom a  celému kolektívu sestier a ošetrovateľov, ktorí sa s láskou starali o mamku ako o ich sestru. Prajem celému kolektívu, lekárom a pánovi primárovi všetko dobre veľa ďalších úspešných a vďačných pacientov.

Veľké Ďakujem zo ❤️  Vám praje  I. F  


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

14.3.2019

Milé sestričky, zdravotnícky personál, lekári a ostatní milí ľudia neurologického oddelenia. Chcem sa Vám z celého srdca poďakovať sa Vašu pomoc, liečbu, milé slová, úsmev a prácu, ktorú robíte nielen pre mňa, ale aj ostatných pacientov. Mám Vás rada a teším sa na stretnutie s Vami.

pacientka K.H. 


Poďakovanie oddeleniu OAIM

14.3.2019

Rada by som sa touto cestou poďakovala za príkladnú starostlivosť o môjho brata, ktorý bol hospitalizovaný na oddelení OAIM Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči pod vedením pána primára MUDr. Petra Makaru. Aj keď môj brat svoj boj s chorobou prehral, nedá mi, aby som neocenila profesionálny, a pritom citlivý a láskavý prístup celého personálu oddelenia OAIM. Zvlášť by som chcela vyzdvihnúť odbornosť, ochotu a podporu zo strany pána primára, lekárov a sestier oddelenia. Pracujem v zdravotníctve ako sestra celý svoj pracovný život a viem, že to nie je samozrejmosťou.

 

Prajem celému tímu veľa vytrvalosti a pozitívnej energie v ich náročnej práci.

 

D.F.


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

14.3.2019

Ďakujem Vám za ochotu a ústretovosť, odbornú starostlivosť a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie na Vašom oddelení.

Vďačná pacientka J.K


Poďakovanie urologickému oddeleniu

14.3.2019

Touto cestou sa chcem poďakovať  personálu urologickému odd. nemocnice AGEL v Levoči. Presunom z interného odd. v Humennom na urologické odd. v Levoči som prežívala veľký stres. Mala som malú dušičku, čo sa bude ďalej diať, nakoľko som nikdy na takom oddelení ešte neležala. Vyzdvihujem profesionálny prístup prijímajúceho lekára, ošetrujúcej lekárke, lekárovi na sále a celého personálu, ktorí mi všetko trpezlivo vysvetlili, upokojili a mali veľmi ľudský prístup. Celé oddelenie s lekármi, sestrami a celým personálom pôsobili na mňa príjemne, zaujímajúc sa o pacienta. Dnes je to veľkou vzácnosťou.

 

Ďakujem.

A. J. Humenné


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

14.3.2019

Úprimne a z celého srdca sa chcem poďakovať neurologickému oddeleniu pod vedením primára MUDr. Ladislava Gurčíka, zástupkyne MUDr. Anne Tomášovej a ostatným zamestnancom celého oddelenia, taktiež šoférom RZP. Na uvedenom oddelení som bol hospitalizovaný v mesiaci júl 2018 a počas mojej hospitalizácie som videl profesionálny prístup zdravotných sestier a taktiež ostatného personálu. Celému kolektívu želám veľa zdravia a síl pri výkone profesionálneho, náročného, obetovaného povolania a ešte veľa takých spokojných pacientov ako som bol ja .

 

  S úctou P.K


Poďakovanie urologickému oddeleniu

14.3.2019

Úprimne a z celého srdca sa chcem poďakovať urologickému oddeleniu. Počas mojej hospitalizácie som videl profesionálny prístup  zdravotných sestier a taktiež ostatného personálu. Celému kolektívu želám veľa zdravia a síl pri výkone profesionálneho, náročného, obetovaného povolania a ešte veľa takých spokojných pacientov ako som bol ja.

K.P.

Ďakujem


Poďakovanie MUDr. Albertovej

13.8.2018

Touto cestou sa chcem poďakovať MUDr. Tatiane Albertovej z onkologickej ambulancie voVšeobecnej nemocnici s poliklinikou v Levoči za výnimočný ľudský a profesionálny prístup pri liečbemôjho otca a obetavosť s akou pristupuje k pacientom. Prajem pani doktorke veľa síl do ďalšej prácea tiež všetko dobré v pracovnom aj súkromnom živote. Verím, že pozitívny príklad pani doktorky MUDr. Albertovej v budúcnosti inšpiruje aj ďalších lekárov.

L.B


Poďakovanie psychiatrickému oddeleniu

13.8.2018

Týmto sa chcem poďakovať MUDr. Ľubockému a MUDr. Rusňákovej za príkladnústarostlivosť, profesionálny prístup počas mojej hospitalizácie na psychiatrickom oddelenív Levoči.Bolo to tak príkladné, že moje srdce a myšlienky boli spojené s nimi a zaslúžia si mojepoďakovanie.              

S úctou pacient

M.C


Ďakovný list pracovníkom nemocnice

8.3.2018

Som v dôchodkovom veku, od 1.9.1968 bývam na Spiši, kde som po celý život pracoval a prichádzal do kontaktu s pracovníkmi NsP – Levoča, či už služobne alebo súkromne. Pri služobných stretnutiach som prešetroval úrazy, ktoré vznikali pri dopravných nehodách a pri predvádzaní opitých osôb do záchytnej stanice v Levoči, ktorá najmä v rokoch pred rokom1989 fungovala a toto by mal štát zabezpečovať aj v období demokracie.

Za uvedené obdobie som sa stretol s lekármi, ktorých si dovolím vymenovať:Int. Oddelenie:

MUDr. Krušpír (primár); MUDr. Slavkovský, lekár, neskôr primár; MUDr. Mišeková;MUDr. Beáta Lachova; MUDr. Orolínová; (terajšia primárka; MUDr. Poľanovská; MUDr Havašová; MUDr. Zelený; Na chirurgickom oddelení MUDr. Belák, vtedajší primár, MUDr. Mikolaj; MUDr. Puchír; MUDr. Rak; MUDr. Prazňák; MUDr. Hlaváč (nebohý); MUDr.Róbert  Slavkovský (PNS). Na krčnom oddelení: MUDr. Volek; MUDr. Fedorko; Naurologickom oddelení: MUDr. Fabšo; MUDr. Michalko; (primár nebohý); MUDr. Stetulič(primár nebohý); MUDr. Háás – primár; MUDr. Knapík; MUDr. Stofko; Laboratórium: MUDr. Osif; Očné oddelenie: MUDr. Počubayová; primárka.  Neurologické oddelenie: MUDr. Petróci; MUDr. Gurčík – terajší primár oddelenia. Za uvedené obdobie sa najviaco členov mojej rodiny staral už nebohý primár interného oddelenia MUDr. Slavkovský;terajšia primárka MUDr. Orolínová, ktorá sa stará najmä o moju ťažko postihnutú manželkuApolóniuKrajníkovú, ale aj ostatní lekári: MUDr. Zelený; MUDr. Havašová; MUDr.Mišeková, ktorí sa zároveň starajú aj o moje zdravie. O moje zdravie sa toho času starajúbývalí primári MUDr. Haas a MUDr. Milan Knapík. Na očnom oddelení sa toho času o mojea manželkine zdravie starajú primárka MUDr. Počubayová. Ale najviac sa o moju ťažko postihnutú manželku Apolóniu Krajníkovú a nevestu Alenu Krajníkovú starajú primár Neurologického oddelenia MUDr. Ladislav Gurčík. Naposledy bola moja manželka hospitalizovaná na uvedené oddelenie, s príznakmi infarktu dňa 25.10.2017 a po preliečení bola dňa 30.10. prepustená do domáceho liečenia.

Touto cestou chcem primárovi neurologického oddelenia MUDr. Gurčíkovi a celému kolektívu zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov tohto oddelenia poďakovať za ľudský, odborný a profesionálny prístup k pacientom a to nielen k mojej manželke, ale aj k iným, dovolím si povedať, pacientom, ktorým predlžujú život. Toto poďakovanie patrí aj primárke Int. Oddelenia MUDr. Orolinovej a celému jej kolektívu, MUDr. Knapíkoviz urologického oddelenia a kolektívu, primárovi MUDr. Osifovi z hematologickej ambulancie, MUDr. Počubayovej a kolektívu jej oddelenia NsP Levoča. V ich zodpovednej práci im prajem predovšetkým veľa zdravia, trpezlivosti k pacientom a čo najmenej pacientov. To všetko prajem aj ich rodinám.

 

Jozef Krajník, pacient Bijacovce


Poďakovanie personálu urologického oddelenia

8.3.2018

Vážený pán riaditeľ,

touto cestou sa chcem poďakovať personálu urologickému odd. nemocnice AGEL v Levoči.

Presunom z interného odd. v Humennom dňa 30.1.2018 na urologické odd. v Levoči som prežívala veľký stres . Mala som malú dušičku, čo sa bude ďalej diať, nakoľko som nikdy na takom odd. ešte neležala. Vyzdvihujem profesionálny prístup prijímajúceho lekára, ošetrujúcej lekárky , lekárovi na sále a celého personálu, ktorí mi všetko trpezlivo vysvetlili, upokojili a mali veľmi ľudský prístup.

Celé oddelenie  s lekármi, sestrami a celým personálom pôsobili na mňa príjemne, zaujímajúc sa o pacienta. Dnes je to veľkou vzácnosťou.

Ďakujem.

A. J

Humenné

5.2.2018


Kolektív detského oddelenia

8.3.2018

Ďakujeme

Celému kolektívu detského odd. za pozornosť a starostlivosť , ktorá sa nám dostala za ochotu a pomoc za milé slová a povzbudzujúci úsmev, za vašu trpezlivosť, za všetko.

P.S : Po návrate domov, sa syn znova pýtal do nemocnice 😊

 M.F so synom

Február 2018


Poďakovanie MUDr. Tatiane Albertovej

3.10.2017

Vážené vedenie nemocnice Agel,
dovolte mi touto cestou, v mene celej našej rodiny, podakovať pani MUDr.Tatiane Albertovej z onkologického ambulancie za jej láskyplný prístup, profesionalitu a ochotu vždy pomoct při liečbe našej maminky. Je to doktorka z velkým srdcom, ktorých je málo. Mala som možnost byť u toho, keď som robila doprovod mamke na rozličné vyšetrenia a verte mi, nie vždy bol prístup zdravotnikov profesionalný. O to viac si vážím práce paní MUDr.Albertovej, ktorá do svojho poslania pomáhať druhým vkladá to najdoležitejšie "srdce".
Priala by som Vám ako vedeniu a nám ako budúcím pacientom viac takychto lekárok pracujúcich na maximum, pre ktorých je pacient na prvom mieste.
S pozdravom E.G.


Poďakovanie rádiodiagnostickému oddeleniu

10.8.2017

Dňa 1.8.2017 sme boli ja, moja sestra a naša mamka vyšetrované u vás na Mamografii.Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať vašej pani sestričke, ktorá nás doobeda vyšetrovala, resp.snímala, za jej úžasný kladný prístup k nám pacientkám,z a láskavosť a príjemné komunikovanie.

S pozdravom Z.L., Krompachy.

 


Poďakovanie urologickému oddeleniu

8.7.2017

Chcem poďakovať Primárovi a celému urologickému oddeleniu za starostlivosť, služby a príjemný prístup.

S pozdravom P.K.

 


Poďakovanie urologickému oddelenie a OAIM

6.7.2017

Ja, dole podpísaný, R.K. týmto listom chcem poďakovať za záchranu môjho života a starostlivosť, ktorá mi bola poskytnutá : primármi, lekármi, a sestrami, ošetrovateľmi a sanitármi s oddelenia ARO a UROLÓGIE. Zvlášť chcem poďakovať p. primárovi Urológie, ktorý mi každý deň pomáhal veriť v moje uzdravenie. Nie som ešte úplne zdravý, ale aj to ako sa cítim a v akom som stave som,  vďačím jemu a celému personálu nemocnice a prajem veľa pracovných úspechov.

S pozdravom Váš vďačný pacient R.K.,  Spišské Vlachy


Poďakovanie MUDr. Ladislavovi Gurčíkovi, PhD.

1.6.2017

Vážený pán primár,

na vašom oddelení JIS bol v dňoch 26.4. - 3.5.2017 hospitalizovaný môj otec J.K. pre náhle zhoršenie reči, chôdze.../CMP. Veľmi oceňujem vysokú odbornú starostlivosť, laskavosť a pozornosť, ktorá mu bola personálom vášho oddelenia venovaná. Každým dňom robí pokroky a my máme radosť, že aj v tomto vysokom veku môže byť s nami.

Nech sa vám stále darí vracať nemocným nádej, že každý ďalší deň môže byť lepší, kvalitnejší.

Srdečná vďaka celému vášmu kolektívu od

rodiny pacienta K.

Za všetkých jeho dcéra M.K.

 

 


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

31.5.2017

Dovoľte mi touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie oddeleniu všeobecnej a úrazovej chirurgie, špeciálne pánovi primárovi MUDr. Edwardovi Huľovi, PhD. za vysokoprofesionálny, ústretový a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie a operačného zákroku s akým som sa doteraz nestretol. Celé oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie pod vedením pána primára je na vysokej odbornej i vedomostnej úrovni a poskytované služby prevyšujú očakávania aj najnáročnejšieho pacienta. Celému kolektívu želám do budúcnosti veľa úspechov a množstvo spokojných pacientov.

Ešte raz úprimná vďaka za pomoc a profesionálny prístup.

S úctou a so srdečným pozdravom Ing. M.J., Spišská Nová Ves

 


Poďakovanie internému oddeleniu

30.5.2017

Vážené vedenie nemocnice,

pred niekoľkými dňami prišiel  som na Vaše interné oddelenie ako dedko, ktorý nedokázal stáť poriadne na vlastných nohách. No asi po piatich dňoch zlaté ruky vašich sestier dokázali si s čarovnou vodou poradiť a urobili zo mňa spoločenského pána.

Nestačilo to – a po ďalších piatich dňoch – zlaté ruky vašich sestier dokázali z čarovnou vodou si poradiť a urobili zo mňa parketového majstra,  kde pozývam sestry so zlatými rukami na jedno argentínske tango.

Dovoľte mi, aby som sa z úprimného srdca poďakoval nielen za seba, ale za všetkých  pacientov  II. poschodia.  Bola to vzorná a príkladná starostlivosť o nás všetkých, robili to s veľkou láskou k nám pacientom.A za takýto láskavý prístup, chcem sa ešte raz z úprimného srdca poďakovať celému vášmu kolektívu za láskavý prístup k nám pacientom.

Za takú starostlivosť nestačí iba poďakovať sa, ale vyslovujem celému kolektívu hlboké, hlboké Pán Boh zaplať.

pacient G., Levoča

 


Poďakovanie MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA

19.5.2017

Vážená pani MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA,

dovoľte mi, aby som Vám touto cestou vyjadrila poďakovanie za Vašu aktívnu účasť na odbornom seminári Učíme pre prax konaného dňa 26. apríla 2017 v hoteli Lineas na Budovateľskej ulici v Prešove.

Osobitne Vám chcem poďakovať za Váš profesionálny prístup k problematike. Vaša odborná prednáška a následná diskusia boli prínosom pre všetkých účastníkov seminára.

S úctou

Stredná zdravotnícka škola

Prešov

PhDr. E.N., PhD. riaditeľka

 


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

28.4.2017

Som dlhoročný diabetik s rôznymi pridruženými diagnózami. V roku 2015 sa mi na dolných končatinách objavili defekty, ktoré boli liečené na rôznych oddeleniach, chirurgia, cievne, hyperbarická komora. Nakoľko sa tieto rany neliečili, resp. pretrvávali a zväčšovali sa hľadali sme ďalšie rôzne možnosti. Nakoniec sme sa dozvedeli o Levočskej nemocnici resp. chirurgii chronických rán, kde som bol bez problémov prijatý začiatkom roku 2016, na vyšetrenie a následne liečenie. Nakoľko pri týchto ranách pretrvávali aj bolesti bol som v nemocnici aj hospitalizovaný cca 10 dní. Nakoľko sa jedná o staršiu nemocnicu, bol som prekvapený starostlivosťou a opaterou lekárov , primárom MUDr. Huľom a hlavne ošetrujúcimi lekármi MUDr. Strelkom a MUDr. Kleinovou a taktiež sestričkami a ostatným zdravotným personálom. Uvedenú nemocnicu som raz mesačne navštevoval cca 10 mesiacov, kde mi ambulantne ošetrovali rany, ktoré boli pôvodne k amputácii prstov. Dnes tieto rany sú v úplnom poriadku a nastalo aj prekrvenie ciev. Ešte raz veľká vďaka za maximálny humánny a ľudský prístup, žiadne dlhé čakania, skoro minútová presnosť na ošetrenie .
Prajem celému personálu veľa zdravia, vytrvalosti ale tiež aby sa ich nemocnica ďalej rozvíjala , aby mohli pracovať aj v lepších podmienkach, vďačný pacient

G. M. s rodinou, Bretejovce

Veľká vďaka!

 


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

7.4.2017

Rada by som sa aj touto formou poďakovala kolektívu chirurgického oddelenia pod vedením pána primára MUDr. Edwarda Huľa, PhD.
Pán primár je veľmi profesionálny a ochotný človek, s mimoriadne ľudským prístupom k pacientom.
K príjemným a milým lekárkam patria i MUDr. Miriam Kleinová a MUDr. Gabriela Komorová.
Moja vďaka však patrí všetkým lekárom i personálu, s ktorými som prišla do kontaktu, i keď ich nepoznám, a to aj z oddelenia anestéziológie, ktorí tiež prispeli k úspešnej operácii.
Ďakujem i MUDr. Pavlovi Ščurkovi z chirurgickej ambulancie za odbornú starostlivosť a trpezlivosť pri pravidelných kontrolách.
Vďačná som i obetavým sestričkám z oddelenia aj z ambulancie za ich prácu a milý prístup, a tiež asistentom i ďalším zamestnancom, ktorí zabezpečovali bežnú prevádzku na oddelení.

Stav nášho zdravotníctva som dlho poznala iba z médií, a nebolo to veľmi priaznivé poznanie.
Keďže som v levočskej nemocnici strávila dva týždne a ďalšie tri mesiace navštevovala chirurgickú ambulanciu, môžem konštatovať, že zdravotná starostlivosť i prístup k pacientom na tomto oddelení je na veľmi dobrej úrovni.

Myslím si, že aj táto nemocnica a oddelenie majú svoje problémy, vyplývajúce z celkovej situácie v našom zdravotníctve, ale ako pacientka som ich vôbec nepocítila, za čo naozaj patrí všetkým veľká vďaka.

S pozdravom
Ing. E. M.


Poďakovanie urologickému oddeleniu a OAIM

22.3.2017

Vážený pán riaditeľ Mgr. Jaška,


dovoľte mi srdečne poďakovať sa za vysoko profesionálny, ľudský a milý prístup zdravotníckeho personálu, konkrétne na Urologickom oddelení, kde som 16.3.2017 prvýkrát v živote absolvoval kratší operačný zákrok pod vedením primára MUDr. Petra Šimu. Zároveň sa chcem poďakovať anestéziologickému tímu pod vedením primára OAIM MUDr. Petra Makaru, ktorý dohliadal nad mojimi vitálnymi funkciami pri vynikajúco prevedenej regionálnej - spinálnej anestézii.
Totiž prvýkrát som si vyskúšal byť na strane hospitalizovaného pacienta, vyskúšať si pobyt v nemocnici a premiérovo, v tej Vašej, levočskej.
Chcem Vám zaželať veľa spokojných, vďačných a uzdravených pacientov pri profesionálnom, spokojnom a empatickom zdravotníckom personáli.
S pozdravom

 

MUDr. T. M. K.


Poďakovanie psychiatrickému oddeleniu

20.2.2017

Neviem ani ako by som mal začať, ale slovíčko ako Ďakujem je veľmi málo. Prišiel som pred štrnástimi dňami  na psychiatrické lôžkové oddelenie akútne. Bol som tam jeden deň, tých ostatných trinásť som na „zmiešanom“  a spoznal som tam za štrnásť dni skvelých, úprimných, srdečných, prístupných ošetrovateľov, sestričky, lekárov, ktorí dajú do svojej práce všetko, celé svoje srdiečko, láskavosť a obetavosť. Ešte som sa s tým v žiadnom nemocničnom zariadení , s takýmto prístupom k pacientom, nestretol.  Tak aspoň taktom pár slovami sa chcem z úprimnosťou ešte raz poďakovať všetkým lekárom, ošetrovateľom a sestričkám a nie len ja, ale aj ostatní pacienti. Moji najobľúbenejší: MUDr. Larisa Lozsko, Mgr. Klimová Ľubica, Zuzana Čujová, Anna Sažíková, Špak Matej, Špak Jozef, Regec Vladko, Jurčík Rastislav aj ostatnému personálu prajem veľa pracovných úspechov. Pre všetkých ešte raz veľké ďakujem. Ďakujem aj upratovaciemu servisu.

Nečitateľné podpisy.


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

17.2.2017

Dovoľujem si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie kolektívu zamestnancov chirurgického oddelenia – všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom za zodpovednú a obetavú prácu a príkladnú starostlivosť, ktorú mi poskytli počas mojej hospitalizácie vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Levoči v čase od 30.1.2017 do 10.2.2017. Bola mi poskytnutá ihneď po prijatí patričná zdravotná starostlivosť s potrebnými vyšetreniami vrátane.
 

Moje osobitné poďakovanie patrí MUDr. Huľovi, MUDr. Mártyásovi, MUDr. Kleinovej a ich operačnému tímu za odborný a profesionálny prístup.


Zamestnanci oddelenia boli vždy ochotní, milí a empatickí aj napriek záťažovým situáciám, ktoré denne prináša ich práca. Verím, že takýmto prístupom a profesionalitou prispeli k rýchlejšiemu uzdraveniu nielen mne, ale aj ostatným pacientom.
Zachraňovať ľudské životy je zodpovedná a u nás nedostatočne ohodnotená práca, preto Vám patrí všetka úcta. Dovoľte, aby som Vám v ďalšej práci poprial veľa úspechov, spokojných pacientov, v osobnom živote veľa lásky, zdravia, pohody a Božieho požehnania.
S pozdravom
Spokojný pacient P. G.


Poďakovanie internému oddeleniu

16.1.2017

Dňa 10.01.2017 v skorých ranných hodinách som sprevádzal môjho syna pri akútnom lekárskom vyšetrení na internom oddelení Vašej nemocnice. Touto cestou chcem poďakovať Vašej lekárke MUDr. Veronike Živčákovej za perfektný, vysoko profesionálny prístup k pacientovi a aktívny prístup k celej situácii.

Prosím vyššie uvedené tlmočte riaditeľovi nemocnice.

S pozdravom

Ing. V. Š.

 


Poďakovanie očnej ambulancii

29.11.2016

Ako dlhoročný pacient chcem sa poďakovať za zrekonštruované priestory očného oddelenia nemocnice Levoča, čo pozitívne vplýva nielen na pacientov, ale aj na personál. Zároveň vyjadrite našu vďaku celému personálu očného oddelenia.

J. G.

 


Poďakovanie urologickému oddeleniu

4.10.2016

Vážené vedenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a.s.

v dňoch od 25. – 30. septembra 2016 som bola hospitalizovaná na Urologickom oddelení v Levoči, kde som postúpila plánovanú operáciu obličky.

Dovoľte mi touto cestou poďakovať lekárom, zdravotným sestrám za odborný a empatický prístup ako pred operáciou, tak pri pobyte na JIS-ke a na oddelení po vykonanom zákroku. Lekári a zdravotné sestry pristupovali k potrebným predoperačným a pooperačným procedúram profesionálne a s pochopením môjho zdravotného stavu v jednotlivých fázach hospitalizácie.

Osobitne vy som chcela poďakovať primárovi urologického oddelenia MUDr. Petrovi Šimovi za odborný, profesionálny a hlavne ľudský prístup počas mojej hospitalizácie a zaželať mu dobré zdravie, energiu, ktorú potrebuje pri vykonávaní tak náročného povolania.

S pozdravom

V.L., Veľká Lomnica


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

26.9.2016

Rada by som vyslovila poďakovanie MUDr. Denysovi Volnenkovi za jeho odborný prístup. Pán doktor je veľmi profesionálny a k pacientovi ústretový a empatický. Taktiež moja vďaka patrí sestrám na chirurgickom oddelení konkrétne pani Alene Osuskej. Bola som milo prekvapená jej príjemným vystupovaním, starostlivosťou a odborným prístupom.

S pozdravom spokojná pacientka Mgr. H.


Poďakovanie lekárom chirurgického oddelenia

30.8.2016

Dovoľte mi, aby som sa týmto listom poďakoval oddeleniu chirurgie pod vedením primára MUDr. Edwarda Huľa.  Bol som dovezený RZP s veľkými bolesťami brucha a vnútorností. Po prvom odbere krvi bol zistený veľmi silný zápal. MUDr. Huľo bol hneď pri mojom lôžku a nasadil liečbu. Chodil ku mne často aj s izbovým lekárom Volnenkom kontroloval brucho a ústup silného zápalu. Bral som veľa infúzií a antibiotík priamo do kanyly. 12 dní bez jedla, pod stálou kontrolou, až kým zápal neustúpil. Bol som dovezený 4.5.2016.  Nástup na lap. operáciu bol 21.6.2016 do 4.6.2016. Operovaný som bol 22.6. 2016 ráno. Operoval ma MUDr. Strelka v spolupráci s MUDr. Huľom.

Som sedem týždňov po operácii, cítim sa dobre. Preto chcem ešte raz poďakovať všetkým lekárom, aj doktorovi Mártyásovi, ktorý mi ošetroval syna epileptika, ktorý dostal záchvat na schodoch, nemohol sa postaviť a pri návšteve chirurgie urobil všetko, aby sa zistilo, či nemá zlomeninu. Prosím Vás poďakujte sestrám a všetkým pracovníkom chirurgie.

Mám 70 rokov a som 20 rokov diabetik. Bol som a chodím, mimo interného, prakticky všade. Som veľmi spokojný a som rád, že levočská nemocnica má zasa dobré meno.

S pozdravom Š. L.

P.S.: Pacienti, ktorí nespolupracujú s lekármi zbytočne nadávajú. Internet ich nevylieči, musí to byť lekár.


Poďakovanie lekárom chirurgického oddelenia

30.8.2016

Vážené vedenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a.s.,

dovoľte, aby som vyjadrila spokojnosť a poďakovanie lekárom chirurgického oddelenia MUDr. Pavlovi Ščurkovi a MUDr. AndrásoviMártyásovi za príkladnú lekársku starostlivosť a vysoko profesionálny a ľudský prístup pri odbornom vyšetrení mojej dcéry 11.8.2016. Oceňujem ich citlivú, trpezlivú a konštruktívnu komunikáciu s následným usmernením, ktorého výsledkom bolo postupné zlepšovanie zdravotného stavu. Poďakovanie patrí aj slúžiacim sestričkám, ktoré svojím vľúdnym a dôsledným prístupom boli nápomocné lekárom i pacientom.  Všetkým želám veľa síl pri výkone mimoriadne zodpovedného povolania. Touto vďakou chcem zároveň podporiť dobrý chýr Vašej nemocnice.

S pozdravom  PaedDr. M. M.


Poďakovanie internému oddeleniu

26.8.2016

Moje veľké poďakovanie patrí celému tímu interného oddelenia lekárom, sestričkám a pomocnému personálu za dôkladnú starostlivosť mojej mamy Alžbety Fedákovej. Prajem celému kolektívu veľa pracovných úspechov.

S pozdravom O.


Poďakovanie urologickému oddeleniu

10.8.2016

Bola som hospitalizovaná v čase od 14.7.2016-22.7.2016 na urologickom oddelení. Bola to moja druhá hospitalizácia po štyroch rokoch. No presvedčilo má a touto cestou sa chcem poďakovať celému oddeleniu od upratovačiek, sanitáriek, sestier a celý personál postupne až po pána primára za špičkovú starostlivosť ústretovosť a hlavne ľudskosť. Klobúk dole. Veľká vďaka.

G.K.

 


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

8.8.2016

Volám sa Katarina Horvatová som hospitalizovaná na neurologickom oddelení Levoča. Chcem poďakovať pánovi primárovi MUDr. Gurčíkovi, zastupkyni primára MUDr. Tomašovej a všetkým lekárom, sestričkám a sanitárkam, zvlášť p. Boženke Popovičovej  a upratovačkám za milý prístup a opateru.  Ďakujem veľmi pekne.

H.


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

4.8.2016

Ďakujem pánu riaditeľovi v Levočskej nemocnici, že prijal do zamestnania takéhoto veľmi zodpovedného lekára ako je pán MUDr. Denys Volnenko aj sestričky v prijímacej a operačnej miestnosti. Veľmi im ďakujem za ich zodpovednú prácu pri mojej operácii.

S pozdravom

Š. B., Lúčka


Poďakovanie MUDr. Ladislavovi Gurčíkovi, PhD.

30.6.2016

Dear Mudr. Gurcik,

Just want to say thank you to you and your team for taking the time to evaluate my condition. Your professionalism and dedication is highly appreciated.

Warmest Regards

S. Ch.

 

 


Poďakovanie celému zdravotníckemu personálu očnej ambulancie

16.1.2016

S veľkou úctou chcem poďakovať celému zdravotníckemu personálu očnej ambulancie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, a. s. v Levoči za ich ohľaduplnosť k pacientom, zodpovedný prístup a láskavosť, ktorú prejavujú denne pri výkone svojho náročného povolania.Ich príkladný prístup k pacientom vytvára pokojnú a príjemnú atmosféru.
Vážme si prácu statočných ľudí. 

PhDr. Z.P., Levoča


Poďakovanie urologickému oddeleniu

23.12.2015

Volám sa Jozef Mareček a pochádzam z Trebišova. Vo Vašej nemocnici v Levoči som bol hospitalizovaný od 23.11. do 2.12.2015 na urologickom oddelení. Bol som operovaný na cystu p. MUDr. K. Kolesárovou. Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať jej a tiež všetkým lekárom, sestričkám a pracovníkom na oddelení za ich prístup a starostlivosť. Taktiež som bol veľmi spokojný s izbou a so stravou.

S pozdravom  Mgr. J. M.


Poďakovanie personálu urologického oddelenia

18.11.2015

Na základe mojich zdravotných problémov som mal žiaľ tú možnosť ležať na urologickom oddelení a bol som veľmi milo prekvapený ohľaduplnosťou, obetavosťou a ľudským prístupom lekárov,  sestričiek a vôbec celého personálu k pacientom, teda aj ku mne samému. Touto cestou by som sa len chcel poďakovať celému personálu na tomto oddelení.  A taktiež sestričke a p. doktorovi Knapikovi. Ďakujem, váš bývalý pacient.


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

15.10.2015

Vážený Pán primár Gurčík,

toto je veľké poďakovanie na malom kúsku papiera za pomoc a starostlivosť, ktorú som dostala počas pobytu na Vašom oddelení. Od prvého okamihu, keď ma prijala milá a usmievavá pani doktorka v neskorú nočnú hodinu – všetci lekári, zdravotné sestry a personál boli prívetiví, milí, ochotní a nápomocní. Vy sám ste im veľký príklad a vzor! Správajúc sa ku všetkým pacientom s úctou, porozumením, nadľudským prístupom a snahou pomôcť vašou odbornou radou.Ďakujem veľmi pekne za pomoc a starostlivosť o mňa. Veľmi si to vážim a rada by som to nejako odplatila. Ak sa niekedy náhodou ocitnete v Londýne a budete potrebovať pomoc, turistického sprievodcu, či len poradiť kde robia najlepšiu kávu v meste alebo najlepší nedeľný „ROAST“, ozvite sa mi prosím. Veľmi rada „poslúžim“ aj ja J

S pozdravom
B.Z.


Poďakovanie internému oddeleniu

15.10.2015

Chcela by som sa touto formou poďakovať pracovníkom Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, konkrétne celému INTERNÉMU ODDELENIU za ich prvotriednu a kvalitnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú mi poskytli počas môjho pobytu v nemocnici. Poďakovanie patrí všetkým starostlivým ošetrujúcim a službukonajúcim lekárom, zdravotným sestrám z oddelenia a ostatným pracovníkom oddelenia za ich vzornú a obetavú prácu počas môjho pobytu v nemocnici a za ich ľudský a milý prístup, za príkladnú lekársku starostlivosť, odborný ale aj ľudskýprístup. Až keď je človek odkázaný na pomoc lekárov a zdravotníkov dokáže plne oceniť ich prácu a nezastupiteľné postavenie v spoločnosti. Veľmi si ich pre ich prácu a obetavosť vážim a skladám klobúk pred ich odhodlaním pomáhať druhým aj za neľahkých podmienok. Zároveň chcem všetkým zaželať veľa ďalších pracovných úspechov, rodinnej pohody a úspechov v ich ťažkej a namáhavej práci.

S vďakou, úctou, pozdravom a želaním pevného zdravia
E.K., Spišský Štvrtok


Poďakovanie psychiatrickému oddeleniu

15.10.2015

Týmto, by som chcela vyjadriť svoje úprimné poďakovanie a spokojnosť za dokonalú starostlivosť celému zmiešanému psychiatrickému oddeleniu, kde som bola hospitalizovaná od 7.5.-2.6.2015 pod vedením pani primárky MUDr. Gernathovej ako aj izbovej lekárke pani MUDr. Lucií Lapšanskej, ďalej všetkému milému personálu skvelým sestričkám, ošetrovateľom, psychologičkám, psychológovi... Nemôžem nespomenúť pani sestričku Mgr. Ľubicu Klimovú, pána ošetrovateľa Romana....Vďaka patrí všetkým, za ich profesionálny prístup, ochotu, láskavosť, milé a povzbudivé slová. Počas môjho pobytu na oddelení som bojovala s ťažkými depresiami, kto také niečo nezažil, asi ťažko pochopí. Pomaly som snažím v domácom prostredí s mojimi blízkymi zvládať a hlavne mať pod kontrolou môj stav. Počas môjho života som prešla mnohými hospitalizáciami na rôznych oddeleniach, ale s takým milým a profesionálnym prístupom všetkých zamestnancov som sa naozaj nestretla.

Preto pre Vás patrí jedno veľké ĎAKUJEM!


Poďakovanie oddeleniu anestézie a intenzívnej medicíny

15.10.2015

Chcela by som sa touto formou poďakovať pracovníkom Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, konkrétne celému ODDELENIUANESTÉZIEA INTENZÍVNEJ MEDICÍNYza ich prvotriednu a kvalitnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú mi poskytli počas môjho pobytu v nemocnici. Poďakovanie patrí všetkým starostlivým ošetrujúcim a službukonajúcim lekárom, zdravotným sestrám z oddelenia a ostatným pracovníkom oddelenia za ich vzornú a obetavú prácu počas môjho pobytu v nemocnici a za ich ľudský a milý prístup, za príkladnú lekársku starostlivosť, odborný ale aj ľudský prístup. Až keď je človek odkázaný na pomoc lekárov a zdravotníkov dokáže plne oceniť ich prácu a nezastupiteľné postavenie v spoločnosti. Veľmisi ich pre ich prácu a obetavosť vážim a skladám klobúk pred ich odhodlanímpomáhať druhým aj za neľahkých podmienok. Zároveň chcem všetkým zaželať veľa ďalších pracovných úspechov, rodinnej pohody a úspechov v ich ťažkej a namáhavej práci.

S vďakou, úctou, pozdravom a želaním pevného zdravia.
E.K.


Poďakovanie chirurgickému a detskému oddeleniu

16.9.2015

Vážení přátelé,

chtěla bych alespoň tímto mailem moc poděkovat za Vaši obětavou práci a pomoc, kterou jste mě a mým vnukům poskytli ve Vaší nemocnici. Byla jsem spolu se svými vnuky po těžké autonehodě autobusu dne 31.1. 2015 přivezena hlídkou policie na ambulanci. Byli jsme všichni v šoku, měla jsem ohromný strach o život dětí a v první chvíli nevěděla co přesně se děje. Díky Vaší obětavé a profesionální péči, jak na chirurgickém oddělení, tak na dětském oddělení JIP, jsme přestáli první těžké chvíle. Po celý týden hospitalizace se o nás perfektně staral veškerý personál, zejména bych však chtěla jmenovitě poděkovat sestřičce Albětě Ambroziové a sanitárce Aleně Sivecové a panu Markovi Mirošovi. Velice moc děkuji, a chtěla bych vyjádřit díky, neboť v dnešní době jsou takoví lidé pravý poklad. Vaše nemocnice by na ně mohla být skutečně hrdá. Velice  obětavá sestřička Alžběta za celou dobu své služby zcela nadstandardně pečovala o svěřené pacienty, vždy byla jako sluníčko - věřím, že i toto je pro pacienty (nejen pro mne) léčivé. Paní Alena se zachovala také jako úžasný člověk, nabídla mi nad rámec svých povinností koupání, a jiné drobné služby, když viděla, že sama opravdu nemohu (tříštivá zlomenina ramene), pan Marek se perfektně postaral zejména o psychickou podporu, vnukům donesl např. autíčko, povídal si s nimi apod, a snažil se, abychom těžkou chvíli přestáli. Velice nám tento přístup pomohl,  MOC SI CENÍM TAKOVÝCH LIDÍ S TÍMTO PŘÍSTUPEM.
Vím, že toto  "jenom" mail, ale alespoň tak jsem chtěla vyjádřit svoji vděčnost.

A pozdravem
U.B.


Poďakovanie internému oddeleniu

16.9.2015

Úvodom môjho e-mailu vás všetkých pozdravujem. Volám sa Katarína Markoičová, pochádzam z Kežmarku. Mám veľmi chorú mamičku o ktorú sa starám 24 hodín denne. Chcela by som sa poďakovať z celého srdca Internému oddeleniu, chirurgickému oddeleniu a neurologickému oddeleniu za vzornú opateru svojej mamičky Žofii Hanzelékovej z kežmarku. Počas hospitalizácie v Levoči. Celí personál svoju prácu robia zodpovedne, nepozerajú na to či je pacient mobilný alebo imobilný, ale snažia sa im pomôcť.

Ďakujem.


Poďakovanie kolektívu detského oddelenia

16.9.2015

Poďakovanie detskemu odd v Levoči Ďakujem Vám, vážení team lekárov, za záchranu rómskeho dievčatka, Jazmíny Horváthovej. Opätovne si čítam záznamy, zdrav. dokumentácie môjho dievčatka  a vzdávam Vám hold. Zakaždým mám slzy na krajíčku. Vaša práca je skvelá, je anonymná, je nezištná. Nebyť Vás, úžasného tímu lekárov a sestier, moje dievčatko, by dnes bolo mŕtve. Veľmi rada by som poďakovala konkrétnym ľuďom, no z obavy, že niekoho opomeniem to nemôžem urobiť.  Prosím Vás, a zároveň Vám aj ďakujem. Vaša práca má zmysel. Viem, že sa Vám to nie vždy zdá. Napr. p. Horváthová má ďalšie  dieťatko (Filipko) a jeho budúcnosť je neistá, ale želám Vám, pán primár, lekárom a hlavne sestrám hodne sily, lásky a viery a žehnám Vám každý deň, že ste. Detičky za to nemôžu, ich  osud je vo Vašiích rukách. VAŠA PRÁCA   MÁ ZMYSEL, prosím Vás, aj rómske deti majú šancu. ĎAKUJEM VÁM. Nová maminka Jazmínky Horváthovej. Mgr. Miriam Štolfová.Veľmi Vám všetkým na detskom oddelení ďakujem. Slovami sa nedá vyjadriť moja vďaka a úcta voči Vám. Boh Vám žehnaj a prosím, nech to neznie ako klišé.

Mgr. M.Š.


Poďakovanie personálu detského oddelenia

5.8.2015

Bola som hospitalizovaná s bábätkom na detskom oddelení v nemocnici v Levoči. Koncom apríla tohto roku sa našej dcérke zhoršil zdravotný stav a žiaľ, hospitalizácia bola nevyhnutná. Keďže bývame neďaleko Levoče, naša pediatrička rozhodla, že pôjdeme na detské oddelenie do Levoče a keďže nepochádzam z Levoče a nikdy som v tejto nemocnici nebola (osobne mám skúsenosti s nemocnicami  v Kežmarku, Poprade a Košiciach), vôbec som nebola nadšená, že nás posielajú práve do už spomínanej Levočskej nemocnice. Vystrašená, s nervami na konci, s malou dušičkou a pre istotu zapísanými číslami v mobile na detské oddelenia v Poprade a Kežmarku, som v Levoči požiadala o nadštandardnú izbu. Asi každý Levočan – rodič pozná stav nemocnice, teda detského oddelenia. Stará, ošarpaná budova a ten nad štandard je len v tom, že sme na izbe len ja a bábätko. Pre stravu som si mala ísť úplne dole do suterénu a nechať moje bábätko v postieľke, čo som rázne odmietla a pani sanitárke som povedala, že tam jednoducho chodiť nebudem - radšej budem hladná. Možno si poviete výpoveď jednej z ďalších mám, ktoré nemajú ako tráviť voľný čas a písaním si vylievajú srdce. Ale podstata je niekde inde ........ Sedela som na posteli, pozerala na bábätko a čakala, čo bude ďalej. Pani sanitárka prišla o chvíľu opäť a bez toho, aby som ju prosila, mi s úsmevom na tvári priniesla obed dodajúc, že si za to platím, tak nemôžem byť hladná. Bola som ňou veľmi milo prekvapená, narýchlo som jej vysvetlila prečo moje dieťa samé nenechám. Ona sa ešte otočila a dodala, aby som si nerobila s večerou starosti – povie kolegyni a večeru mi prinesie. A môj počiatočný stres z toho, že som v levočskej nemocnici s mojim dieťaťom pomaly upadal. Usmiala som sa na ňu a poďakovala. (To sa opakovalo aj ďalšie dni.) O chvíľku niekto zaklopal, prišla sestrička s milým úsmevom na tvári a opýtala sa ako sa máme a či sa bábätku nepohoršilo. Pre mňa, tento zdanlivý rituál, sa opakoval počas celej hospitalizácie niekoľkokrát za deň. Každá jedna sestrička jemne zaklopala a opýtala sa nás, či je všetko v poriadku. Samozrejme, že prebiehali i vizity s pani doktorkou alebo samotným pánom primárom. Prečo vlastne toto všetko opisujem? Tento list alebo úvahu považujem za verejné a úprimné poďakovanie celému detskému oddeleniu levočskej nemocnice. Takýto ľudský prístup som naozaj nikde nezažila. Dokonca môžem povedať, že nám tam bolo výborne. Pracujú tam ľudia, profesionáli, so srdcom a pôsobením na pravom mieste. Úsmev, pochopenie, cit, empatia, trpezlivosť .... toto sú charakteristické vlastnosti ľudí na detskom oddelení. Špeciálne poďakovanie patrí zvlášť pánovi primárovi, MUDr. Tkáčovi. Prístup samotného pána primára je neuveriteľne ľudský. Jeho vyjadrovanie, pokojná povaha a jemný úsmev vyžarujú pokojnú atmosféru do nemocničného ovzdušia, ktoré detičky ale aj ich mamky potrebujú. Prísť za pacientom niekoľkokrát za deň, šeptom sa opýtať ako sa má bábätko, nezobudiť ho, ale jemne pohladiť bolo pre mňa ako matku to najdôležitejšie čo upokojilo mňa i moje dieťa. A ja ako matka mám hrejivý pocit pri pomyslení, že som si našťastie nevybrala inú nemocnicu ako tú, v kráľovskej Levoči.

S veľkou vďakou mamička