Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontakty

Telefónny zoznam

OBSAH:


Ústredňa

Meno Telefón
spojovateľka +421 53 3332 111

Administratíva

  Meno Telefón E-mail
asistentka riaditeľa   +421 53 3332 341 sekretariat@nle.agel.sk
námestník pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Martin Hlubek +421 917 424 396 martin.hlubek@nle.agel.sk
námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Beáta Ružbacká,MPH +421 907 741 063 beata.ruzbacka@nle.agel.sk
námestník pre ekonomiku a financie Ing. Renáta Gadušová +421 917 424 639 renata.gadusova@nle.agel.sk
technicko-prevádzkový námestník Ing. Marek Škotko +421 917 424 630 marek.skotko@nle.agel.sk
vedúca odboru výkazníctva, poisťovníctva a štatistiky  Ing. Alena Jacková +421 917 424 613 alena.jackova@nle.agel.sk
personálny úsek Mgr. Rastislav Valluš +421 907 996 517 rastislav.vallus@nle.agel.sk
ekonomický úsek   +421 53 3332 622 renata.gadusova@nle.agel.sk
úsek IT   +421 53 3332 613 it@nle.agel.sk
dispečing dopravno-zdravotnej služby   +421 53 3332 430 doprava@nle.agel.sk

Interné oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Renáta Zelená +421 917 424 359
ambulancia   +421 53 3332 358
DIA ambulancia   +421 53 3332 360
kardiologická ambulancia   +421 53 3913 344
ambulancia funkčnej diagnostiky   +421 53 3332 614
oddelenie prízemie   +421 53 3332 328
oddelenie poschodie   +421 53 3332 364

Patologicko-anatomické oddelenie

  Meno Telefón
vedúca laborantka  Žofia Kellnerová +421 917 424 270
laboratórium   +421 53 3332 355

Neurologické oddelenie

  Mato Telefón
vedúca sestra Mgr. Dana Jeseňáková +421 917 424 331
dokumentárny pracovník   +421 53 3332 325
ambulancia   +421 53 3332 327
oddelenie ženy   +421 53 3332 324
oddelenie muži   +421 53 3332 330

Urologické oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Marek Nahalka +421 917 424 350
dokumentárny pracovník   +421 53 3332 314
oddelenie ženy   +421 53 3332 349
oddelenie muži   +421 53 3332 390
ambulancia   +421 53 3332 432

Detské oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Magdaléna Lesňáková +421 917 424 301
oddelenie   +421 53 3332 304
ambulancia   +421 53 3332 303
dokumentárny pracovník   +421 53 3332 306

Psychiatrické oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Slavomír Čuj, dipl.s. +421 917 424 387
sociálne sestry   +421 53 3332 319
ambulancia   +421 53 3332 354
akútne ženy   +421 53 3913 543
akútne muži   +421 53 3332 353
psychoterapeutické ženy   +421 53 3332 313
psychoterapeutické muži   +421 53 3332 536
zmiešané oddelenie   +421 53 3332 382

Pevná ambulantná pohotovostná služba

  Meno Telefón
PAPS   +421 53 3332 322

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Renáta Kopkášová +421 917 424 651
ambulancia   +421 53 3332 412
oddelenie   +421 53 3332 421
traumatologická ambulancia   +421 53 3332 410
dokumentárny pracovník   +421 53 3332 651

Rádiodiagnostické oddelenie

  Meno Telefón
vedúci rádiologický asistent  Bc. Jaroslav Kováč +421 917 424 644
RTG   +421 53 3332 407
MRI   +421 53 3332 107
USG   +421 53 3332 437
mammograf   +421 53 3332 438
CT   +421 53 3332 609

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

  Mato Telefón
vedúca sestra Mgr. Anna Sedláková +421 917 424 399
oddelenie   +421 53 3332 395
algeziologická ambulancia   +421 53 3332 650

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie

  Meno Telefón
vedúci laborant hematológie a transfuziológie   Mgr. Pavel Kolár +421 917 209 711
Úsek klinickej biochémie - laboratórium   +421 53 3332 375
Úsek klinickej biochémie - príjem materiálu   +421 53 3332 372, +421 53 3332 321
Úsek hematológie a transfuziológie - ambulancia   +421 53 3332 368

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Monika Gburová +421 917 424 724 
recepcia   +421 53 3332 400
vysunuté pracovisko neurológia   +421 53 3332 329

Lekárne

  Meno Telefón
vedúci lekárne Mgr. Michal Bugoš  +421 917 424 642
verejná lekáreň   +421 53 3332 366

Ambulancie

  Meno Telefón
gynekologická ambulancia MUDr. Jaroslav Pavlačík +421 53 3332 633
očná ambulancia MUDr. Nataša Počubayová +421 53 3332 345
  MUDr. Mária Repaská +421 53 3332 346
orl ambulancia MUDr. Jozef Petra +421 53 3332 411
onkologická ambulancia MUDr. Valer Kováč,PhD. +421 53 3332 512
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Elena Dzurňáková +421 53 3332 303
všeobecná ambulancia pre dospelých Olha Kovaľ +421 53 3332 515