Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontakty

Telefónny zoznam

OBSAH:


Ústredňa

Meno Telefón
spojovateľka +421 53 3332 111

 

Meno Telefón
vakcinačné centrum                              + 421 53 3332 348 
mobilné odberové miesto covid-19       + 421 917 398 156  

 

Urgentný príjem

Recepcia +421 53 3332 670
Chirurgická ambulancia +421 53 3332 672
Interná ambulancia +421 53 3332 675
Neurologická ambulancia +421 53 3332 678
Triáž +421 53 3332 676

 

Administratíva

  Meno Telefón E-mail
asistentka riaditeľa   +421 53 3332 341 sekretariat@nle.agel.sk
námestník pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Renáta Bičanovská +421 53 3332 426 renata.bicanovska@nle.agel.sk
námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Anna Rybková +421 53 3332 343 anna.rybkova@nle.agel.sk
technicko-prevádzkový úsek Marek Kočiš  +421 53 3332 337 marek.kocis@nle.agel.sk
vedúca odboru výkazníctva, poisťovníctva a štatistiky  Ing. Alena Jacková +421 53 3332 533 alena.jackova@nle.agel.sk
personálny úsek   +421 53 3332 624  
ekonomický úsek   +421 53 3332 622  renata.gadusova@nle.agel.sk
úsek IT   +421 53 3332 613 it@nle.agel.sk
dispečing dopravno-zdravotnej služby   +421 53 3332 430 doprava@nle.agel.sk

Interné oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Renáta Zelená +421 917 424 359
ambulancia   +421 53 3332 358
DIA ambulancia   +421 53 3332 360
kardiologická ambulancia   +421 53 3332 344
ambulancia funkčnej diagnostiky   +421 53 3332 614
oddelenie prízemie   +421 53 3332 328
oddelenie poschodie   +421 53 3332 364

Patologicko-anatomické oddelenie

  Meno Telefón
laboratórium   +421 53 3332 355

Neurologické oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Dana Jeseňáková +421 917 424 331
dokumentárny pracovník   +421 53 3332 325

ambulancia – budova neurologického oddelenia

ambulancia – nová budova

 

+421 53 3332 327

+421 53 3332 678

oddelenie ženy   +421 53 3332 324
oddelenie muži   +421 53 3332 330

 

 

Urologické oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Bc. Dana Gadušová +421 917 424 350
dokumentárny pracovník   +421 53 3332 314
oddelenie ženy   +421 53 3332 349
oddelenie muži   +421 53 3332 390
ambulancia   +421 53 3332 432

Detské oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Magdaléna Lesňáková +421 917 424 301
oddelenie   +421 53 3332 304
ambulancia   +421 53 3332 303
dokumentárny pracovník   +421 53 3332 306

Psychiatrické oddelenie

  Meno Telefón
primárka MUDr. Erika Gernáthová  
vedúca sestra Slavomír Čuj, dipl.s. +421 917 424 387
lekárska izba   +421 910 424 310
sociálne sestry   +421 53 3332 319
ambulancia   +421 53 3332 354
akútne ženy   +421 53 3332 543
akútne muži   +421 53 3332 353
psychoterapeutické ženy   +421 53 3332 313
psychoterapeutické muži   +421 53 3332 536
zmiešané oddelenie   +421 53 3332 382

Pevná ambulantná pohotovostná služba

  Meno Telefón
PAPS   +421 53 3332 322

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Renáta Kopkášová +421 917 424 651
ambulancia   +421 53 3332 412
oddelenie   +421 53 3332 421
traumatologická ambulancia   +421 53 3332 410
dokumentárny pracovník   +421 53 3332 651

Rádiodiagnostické oddelenie

  Meno Telefón
vedúci rádiologický asistent  Bc. Jaroslav Kováč +421 917 424 644
CALLCENTRUM   +421 53 3332 211

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny/ Oddelenie dlhodobej a intenzívnej starostlivosti 

  Meno Telefón
vedúca sestra Bc. Marcela Longauerová +421 918 658 330
oddelenie OAIM a ODIS   +421 53 3332 395
ambulancia   +421 53 3332 650

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie

  Meno Telefón
vedúci laborant hematológie a transfuziológie   Mgr. Pavel Kolár +421 917 209 711
Úsek klinickej biochémie - laboratórium   +421 53 3332 377
Úsek klinickej biochémie - príjem materiálu   +421 53 3332 372
Úsek hematológie a transfuziológie - ambulancia   +421 53 3332 375
Úsek hematológie a transfuziológie - príjem darcov   +421 53 3332 370

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Monika Gburová +421 917 424 724 
recepcia   +421 53 3332 400
vysunuté pracovisko neurológia   +421 53 3332 329

Lekárne

  Meno Telefón
vedúca lekárne Mgr. Lucia Gondová +421 917 424 642
verejná lekáreň   +421 53 3332 366

Ambulancie

  Meno Telefón
gynekologická ambulancia MUDr. Jaroslav Pavlačík +421 53 3332 633
očné ambulancie MUDr. Nataša Počubayová +421 53 3332 345
  MUDr. Mária Repaská +421 53 3332 346
onkologická ambulancia MUDr. Valer Kováč,PhD. +421 53 3332 512
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Olha Kovaľ +421 53 3332 515
ortopedická ambulancia

MUDr. Tomáš Ševčík, MPH

MUDr. Ján Perduk

+421 910 649 266