Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

Kontakty

Telefónny zoznam

OBSAH:


Ústredňa

Meno Telefón
spojovateľka +421 53 3332 111

 

Urgentný príjem

Recepcia +421 53 3332 670
Chirurgická ambulancia +421 53 3332 672
Interná ambulancia +421 53 3332 675
Neurologická ambulancia +421 53 3332 678
   

 

Administratíva

  Meno Telefón E-mail
asistentka riaditeľa   +421 53 3332 341 sekretariat@nle.agel.sk
námestník pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Renáta Bičanovská +421 53 3332 426 renata.bicanovska@nle.agel.sk
poverená riadením úseku ošetrovateľstva Bc. Marianna Riabcová +421 53 3332 343 marianna.riabcova@nle.agel.sk
technicko-prevádzkový úsek Marek Kočiš  +421 53 3332 337 marek.kocis@nle.agel.sk
vedúca odboru výkazníctva, poisťovníctva a štatistiky  Ing. Alena Jacková +421 53 3332 533 alena.jackova@nle.agel.sk
personálny úsek   +421 53 3332 624  
ekonomický úsek   +421 53 3332 622  
úsek IT   +421 53 3332 613 it@nle.agel.sk
dispečing dopravno-zdravotnej služby       0650 555 111 doprava@nle.agel.sk

Interné oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Renáta Zelená +421 917 424 359
ambulancia   +421 53 3332 358
DIA ambulancia   +421 53 3332 360
kardiologická ambulancia   +421 53 3332 344
ambulancia funkčnej diagnostiky   +421 53 3332 614
oddelenie prízemie   +421 53 3332 328
oddelenie poschodie   +421 53 3332 364

Patologicko-anatomické oddelenie

  Meno Telefón
laboratórium   +421 53 3332 355

Neurologické oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Dana Jeseňáková +421 917 424 331
dokumentárny pracovník   +421 53 3332 325

ambulancia – budova neurologického oddelenia

ambulancia – nová budova

 

+421 53 3332 327

+421 53 3332 678

oddelenie ženy   +421 53 3332 324
oddelenie muži   +421 53 3332 330

 

Detské oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Magdaléna Lesňáková +421 917 424 301
oddelenie   +421 53 3332 304
ambulancia   +421 53 3332 303
dokumentárny pracovník   +421 53 3332 306

Psychiatrické oddelenie

  Meno Telefón
primárka MUDr. Erika Gernáthová  
vedúca sestra Slavomír Čuj, dipl.s. +421 917 424 387 

lekárska izba (lekárky)

lekárska izba (lekári)

 

+421 910 424 310 (v čase 13:30 – 15:00)

+421 53 332 540 (v čase 13:30 – 15:00)

sociálne sestry   +421 53 3332 319

ambulancia (sestra)

ambulancia (lekár)

 

+421 53 3332 354

+421 53 3332 519 (pondelok, streda, štvrtok v čase 10:00 – 14:30)

akútne oddelenie (ženy)

akútne oddelenie (ženy)

 

+421 53 3332 543 (sestry)

+421 53 3332 545 (pacienti, v čase 14:00 – 20:00)

akútne oddelenie (muži)

akútne oddelenie (muži)

 

+421 53 3332 391 (sestry)

+421 53 3332 383 (pacienti, v čase 14:00 – 20:00) 

psychoterapeutické oddelenie (ženy)

psychoterapeutické oddelenie (ženy)

 

+421 53 3332 313 (sestra)

+421 53 3332 315 (chodba – pacienti, v čase 14:00 – 20:00)

psychoterapeutické oddelenie (muži)

psychoterapeutické oddelenie (muži)

 

+421 53 3332 536 (sestra)

+421 53 3332 538 (chodba – pacienti, v čase 14:00 – 20:00)

zmiešané oddelenie 

zmiešané oddelenie 

 

+421 53 3332 382 (sestry)

+421 53 3332 389 (pacienti, v čase 14:00 – 20:00)

Pevná ambulantná pohotovostná služba

  Meno Telefón
PAPS   +421 53 3332 322

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Renáta Kopkášová +421 917 424 651
ambulancia   +421 53 3332 412
oddelenie   +421 53 3332 421
traumatologická ambulancia   +421 53 3332 410
dokumentárny pracovník   +421 53 3332 651

Rádiodiagnostické oddelenie

  Meno Telefón
vedúci rádiologický asistent  Bc. Jaroslav Kováč +421 917 424 644
CALLCENTRUM   +421 53 3332 211

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny/ Oddelenie dlhodobej a intenzívnej starostlivosti 

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Anna Sedláková +421 917 424 399
oddelenie OAIM a ODIS   +421 53 3332 395
ambulancia   +421 53 3332 650

 Hematológia a krvná banka

  Meno Telefón
vedúci laborant hematológie a transfuziológie   Mgr. Pavel Kollár +421 917 209 711
Krvná banka   +421 53 3332 380
Úsek hematológie a transfuziológie - ambulancia   +421 53 3332 375
Úsek hematológie a transfuziológie - príjem darcov   +421 53 3332 370

Oddelenie klinickej biochémie

Úsek klinickej biochémie - laboratórium                            +421 53 3332 374
Úsek klinickej biochémie - príjem materiálu                +421 53 3332 372

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

  Meno Telefón
vedúca sestra Mgr. Monika Gburová +421 917 424 724 
recepcia   +421 53 3332 400
vysunuté pracovisko neurológia   +421 53 3332 329

Lekárne

  Meno Telefón
vedúca lekárne Mgr. Lucia Gondová +421 917 424 642
verejná lekáreň   +421 53 3332 366

Ambulancie

  Meno Telefón
gynekologická ambulancia MUDr. Jaroslav Pavlačík +421 53 3332 633
očné ambulancie MUDr. Nataša Počubayová +421 53 3332 345
  MUDr. Mária Repaská +421 53 3332 346
onkologická ambulancia MUDr. Valer Kováč,PhD. +421 53 3332 512
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Olha Kovaľ +421 53 3332 515
ortopedická ambulancia

MUDr. Tomáš Ševčík, MPH

MUDr. Ján Perduk

+421 910 649 266