Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Vítame Vás na internetovej stránke Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a.s..

História nemocnice

Levočská nemocnica bola slávnostne otvorená 14. októbra 1900.Tvorili ju tri budovy, ktoré stáli uprostred zeleného  parku. Personálne ju zabezpečovali ošetrovateľky chorých a slabých a spravovala ju sedemčlenná komisia evanjelickej cirkvi. Vtedajšia tlač o levočskej nemocnici  písala, že svojím prístrojovým vybavením nemala páru na celom Slovensku. Nemocnica si hneď získala vynikajúcu povesť a už v roku 1902 sa v nej liečili  pacienti nielen  z celého Spiša, zahraničia a dokonca aj z USA. V rokoch 1902 až 1904 začala výstavba sirotinca, ktorý bol tiež  v areáli nemocnice. Sirotinec bol slávnostne otvorený 28.8.1904 a dnes sa v tejto budove nachádza  detské oddelenie. Nasledovala výstavba nových pavilónov a v nemocnici pribudli nové oddelenia. Po oslobodení Levoče, začiatkom roku 1945 sa zlúčila štátna nemocnica  so súkromnou nemocnicou Gustáva Hermana a vznikla jedna štátna nemocnica. 

Ďalšie významné medzníky v histórii levočskej nemocnice:

  • 1955 - výstavba budovy okresnej transfúznej stanice 
  • 1956 - zriadenie očného oddelenia s 30 lôžkami po prebudovaní časti administratívnej budovy 
  • 1961-1963 - rozšírenie a zmodernizovanie chirurgického oddelenia s ďalšími príbuznými oddeleniami, RTG pracoviskom a i. 
  • 1966 - výstavba novej vrátnice a hlavného vstupu do nemocnice  
  • 1966 -1967 - prestavba budovy márnice na stálu prosektúru nemocnice 
  • 1971 - výstavba oddelenia klinickej biochémie a hematologicko-transfúzneho oddelenia 
  • 1978 - rekonštrukcia a prístavba gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 

Nemocnica dnes

Dnešný nemocničný areál sa budoval postupne od konca 20.storočia až do súčasnosti.  Aby nemocnica mohla ostať na trhu a byť konkurencieschopná, potrebovala nové zdroje a kapitál, čo sa udialo vstupom nového investora. V roku 2008 do nemocnice vstúpil nový investor spoločnosť AGEL a.s. a Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s. sa stáva členom skupiny  AGEL. Snahou spoločnosti a  vedenia nemocnice je pracovať na neustálom  rozvoji, ktorý sa prejaví rastom kvalitných zdravotníckych služieb  pre obyvateľov  nielen z regiónu Spiš. Neustále pracuje na  prosperite a zlepšovaní poskytovania adekvátnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti. Hlavným cieľom levočskej nemocnice je  komfortne, kvalitne  ošetrený a spokojný pacient a  zabezpečovanie a poskytovanie širokej škály služieb nielen v medicíne, ale i  ošetrovateľstve. Je dôležité, aby si klient po ukončení hospitalizácie, alebo ambulantnej starostlivosti zachoval kladnú priazeň k nemocnici Levoča. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nielen pre celý región Spiš, ale aj  širšieho okolia.  Využíva všetky poznatky vedy a medicíny na vysokej úrovni. Aktívne sa venuje  prevencii, diagnostike, liečbe  ako i rehabilitácii  pacientov.

V súčasnosti má nemocnica 302 funkčných lôžok a poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 8 lôžkových oddeleniach, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti, pediatrickom, urologickom, chirurgickom, internom, neurologickom a psychiatrickom oddelení. Nemocnica zároveň prevádzkuje niekoľko pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (oddelenie klinickej biochémie, hematologicko-transfúziologické oddelenie, rádiodiagnostické oddelenie s CT pracoviskom a magnetickou rezonanciou, patologicko-anatomické oddelenie, pracovisko fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie, funkčná diagnostika), špecializované ambulancie, poskytuje služby jednodňovej zdravotnej starostlivosti a dopravnej zdravotnej služby, prevádzkuje verejnú lekáreň a taktiež prevádzkuje aj  PAPS pre deti a dorast a pre dospelých.

Jednotlivé  pracoviská za posledné roky prechádzali  výraznými modernými rekonštrukciami a vedenie spoločnosti neustále pracuje na tom, aby mala levočská nemocnica najnovšie vybavenie, komfortné a pohodlné zázemie pre pacientov i personál, a aby mohla poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť.

V nemocnici Levoča si poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu vybrať z množstva výhod.
Viac informácií o výhodách nájdete tu.