Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Vítame Vás na internetovej stránke Nemocnice AGEL Levoča a. s.

História nemocnice

Levočská nemocnica bola slávnostne otvorená 14. októbra 1900.Tvorili ju tri budovy, ktoré stáli uprostred zeleného parku. Personálne ju zabezpečovali ošetrovateľky chorých a slabých a spravovala ju sedemčlenná komisia evanjelickej cirkvi. Vtedajšia tlač o levočskej nemocnici  písala, že svojím prístrojovým vybavením nemala páru na celom Slovensku. Nemocnica si hneď získala vynikajúcu povesť a už v roku 1902 sa v nej liečili pacienti nielen z celého Spiša, zahraničia a dokonca aj z USA. V rokoch 1902 až 1904 začala výstavba sirotinca, ktorý bol tiež v areáli nemocnice. Sirotinec bol slávnostne otvorený 28. 08.1904 a dnes sa v tejto budove nachádza detské oddelenie. Nasledovala výstavba nových pavilónov a v nemocnici pribudli nové oddelenia. Po oslobodení Levoče, začiatkom roku 1945, sa zlúčila štátna nemocnica so súkromnou nemocnicou Gustáva Hermana a vznikla jedna štátna nemocnica. 

Ďalšie významné medzníky v histórii levočskej nemocnice:

  • 1955 – výstavba budovy okresnej transfúznej stanice 
  • 1956 – zriadenie očného oddelenia s 30 lôžkami po prebudovaní časti administratívnej budovy 
  • 1961 – 1963 – rozšírenie a zmodernizovanie chirurgického oddelenia s ďalšími príbuznými oddeleniami, RTG pracoviskom a i. 
  • 1966 – výstavba novej vrátnice a hlavného vstupu do nemocnice  
  • 1966 – 1967 – prestavba budovy márnice na stálu prosektúru nemocnice 
  • 1971 – výstavba oddelenia klinickej biochémie a hematologicko-transfúzneho oddelenia 
  • 1978 – rekonštrukcia a prístavba gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 

Nemocnica dnes

Dnešný nemocničný areál sa budoval postupne od konca 20.storočia až do súčasnosti. Aby nemocnica mohla ostať na trhu a byť konkurencieschopná, potrebovala nové zdroje a kapitál, čo sa udialo vstupom nového investora. V roku 2008 do nemocnice vstúpil nový investor spoločnosť AGEL a.s. a Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s. sa stáva členom skupiny  AGEL. Snahou spoločnosti a  vedenia nemocnice je pracovať na neustálom  rozvoji, ktorý sa prejaví rastom kvalitných zdravotníckych služieb  pre obyvateľov  nielen z regiónu Spiš. Neustále pracuje na  prosperite a zlepšovaní poskytovania adekvátnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti. Hlavným cieľom levočskej nemocnice je  komfortne, kvalitne  ošetrený a spokojný pacient a  zabezpečovanie a poskytovanie širokej škály služieb nielen v medicíne, ale i  ošetrovateľstve. Je dôležité, aby si klient po ukončení hospitalizácie, alebo ambulantnej starostlivosti zachoval kladnú priazeň k nemocnici Levoča. Nemocnica AGEL Levoča a.s. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nielen pre celý región Spiš, ale aj širšieho okolia. Využíva všetky poznatky vedy a medicíny na vysokej úrovni. Aktívne sa venuje prevencii, diagnostike, liečbe ako i rehabilitácii pacientov.

V súčasnosti má nemocnica 267 funkčných lôžok a poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 6lôžkových oddeleniach, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, pediatrickom, chirurgickom, internom, neurologickom a psychiatrickom oddelení. Nemocnica zároveň prevádzkuje niekoľko pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (oddelenie klinickej biochémie, hematologicko-transfúziologické oddelenie, rádiodiagnostické oddelenie s CT pracoviskom a magnetickou rezonanciou, patologicko-anatomické oddelenie, pracovisko fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie, funkčná diagnostika), špecializované ambulancie, poskytuje služby jednodňovej zdravotnej starostlivosti a dopravnej zdravotnej služby, prevádzkuje verejnú lekáreň a taktiež prevádzkuje aj  PAPS pre deti a dorast a pre dospelých.

Jednotlivé  pracoviská za posledné roky prechádzali výraznými modernými rekonštrukciami a vedenie spoločnosti neustále pracuje na tom, aby mala levočská nemocnica najnovšie vybavenie, komfortné a pohodlné zázemie pre pacientov i personál, a aby mohla poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť.

V Nemocnici AGEL Levoča si poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu vybrať z množstva výhod.
Viac informácií o výhodách nájdete tu.