Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia psychiatrických oddelení

Tento projekt je spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti

Názov projektu: Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia psychiatrických oddelení
Názov komponentu: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
Názov výzvy: „Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“
Kód výzvy: 11I02-21-V10
Kód projektu v ISPO : 11I02-21-V10-00067
Trvanie projektu: 03/2024 – 06/2026
Príspevok prostriedkov mechanizmu: 6 000 000,00 €
Celkové oprávnené výdavky: 9 366 000,00 €

Cieľom projektu je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie. Investíciami do moderných budov a technického vybavenia sa zefektívnia klinické a prevádzkové procesy, dosiahne sa lepší komfort pre pacienta a personál a zníži sa riziko nozokomiálnych nákaz. Obnovou a vytvorením prostredia pre vykonávanie modernej medicíny sa zatraktívni prostredie pre špičkových odborníkov a pomôže znížiť ich odliv do zahraničia.

Projekt bude realizovaný na území Prešovského samosprávneho kraja, na mieste realizácie projektu: Nemocnica AGEL Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

Link: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8499533/


Zmluvy: