Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Chirurgia levočskej nemocnice sa bude sťahovať

28.7.2023

Nemocnica AGEL Levoča pripravuje sťahovanie chirurgického oddelenia. Od 4. augusta 2023 do 13. augusta 2023 bude v levočskej nemocnici pozastavený príjem hospitalizovaných pacientov a hospitalizácie budú presunuté do partnerských nemocníc. Sťahuje sa aj traumatologická ambulancia do priestorov budovy urgentného príjmu, napriek tomu však nedôjde k žiadnemu obmedzeniu a výpadku ambulantnej starostlivosti. Po odsúhlasení RÚVZ bude v blízkej dobe spustená do prevádzky aj operačná sála na urgentnom príjme.

Po rozsiahlej rekonštrukcii pavilónu chirurgických odborov (bývalé urologické oddelenie) levočská nemocnica pristupuje k sťahovaniu chirurgického oddelenia. „Nový pavilón chirurgických odborov má v súčasnosti okrem štandardných izieb vytvorených aj sedem jednolôžkových nadštandardných izieb s vlastným sociálnym zariadením a kompletne novým vybavením. Po spustení do prevádzky novootvoreného pavilónu budú hospitalizovaní pacienti všeobecnej a úrazovej chirurgie, a taktiež pacienti jednodňovej zdravotnej starostlivosti z odboru urológie, traumatológie a ortopédie,“ približuje riaditeľ levočskej nemocnice Ing. František Lešundák.

V termíne 4. 8. 2023 – 13. 8. 2023 sa bude realizovať sťahovanie zo starých priestorov. Činnosť chirurgickej ambulancie bude v pracovnej dobe naďalej zabezpečená v budove urgentného príjmu, v čase ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) bude zabezpečená v pôvodných priestoroch doterajšej chirurgie, len pre ambulantných pacientov. Príjem pacientov na hospitalizáciu bude od 4. 8. 2023 pozastavený.

Podstatnou informáciou pre ambulantných pacientov je sťahovanie traumatologickej ambulancie. „Traumatologická ambulancia sa od 2. augusta 2023 sťahuje do priestorov budovy urgentného príjmu, kde je už v prevádzke chirurgická aj ortopedická ambulancia. Príjemné prostredie fungujúcich ambulancií doplní aj nová operačná sála na urgentnom príjme, ktorá je vybavená kvalitnou a modernou prístrojovou technikou pre potreby traumatologických a ortopedických operácií,“ hovorí o rozširovaní služieb MUDr. Renáta Bičanovská, námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť.

Rozdelením do dvoch častí a reorganizáciou jednotlivých pracovísk chce nemocnica výrazne prispieť k skvalitneniu služieb pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov chirurgických odborov. „Všetkým pacientom a kolegom ďakujeme za trpezlivosť a spoluprácu pri vytváraní lepších podmienok pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ dodáva Ing. František Lešundák, riaditeľ levočskej nemocnice a nemocníc spišského klastra.

Späť