Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny levočskej nemocnice má k dispozícii prístroj na kontinuálnu hemodialýzu (CVVHD)

20.7.2023

Nemocnica AGEL Levoča má na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny k dispozícii prístroj pre CVVHD. Je určený pre kriticky chorých pacientov a slúži k náhrade funkcie obličiek u pacientov, ktorí nemôžu podstúpiť klasickú hemodialýzu pre závažnosť svojho stavu. Prístrojom CVVHD sa podarilo rozšíriť spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom v kritickom stave na OAIM. Aká pomoc pre pacienta je dialýza?

Dialýza je medicínsky postup, ktorý nahradzuje funkciu obličiek. „U pacientov s pokročilým ochorením alebo akútnym zlyhaním obličiek je dialyzačný prístroj nevyhnutnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Obličky sú dôležitým párovým orgánom, ktoré filtrujú krv, odstraňujú toxíny, odpadové látky a nadbytočnú vodu z tela. V prípade, že obličky prestanú plniť svoju funkciu, toxíny v tele sa hromadia a človeku spôsobujú rôzne zdravotné problémy. Na našom oddelení je dialýza vyhradená pre kriticky chorých pacientov a slúži ako náhrada funkcie obličiek v prípade ich akútneho zlyhania, po ťažkých operáciách, v septickom šoku či u pacienta s multiorgánovým zlyhaním,“ približuje primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Denys Poliakov.

CVVHD, čo znamená kontinuálna venovenózna hemodialýza, je jednou z foriem kontinuálnej dialýzy, ktorá sa používa na liečbu pacientov s akútnym zlyhaním obličiek alebo s ťažkými ochoreniami obličiek. Táto technika dialýzy umožňuje neustále odstraňovanie odpadových látok a prebytočnej vody z krvi, čím pomáha udržiavať rovnováhu tekutín a elektrolytov v tele. „Dialyzačný proces pomocou CVVHD prebieha kontinuálne pokiaľ sa nestabilizuje stav pacienta. Je však náročný a vyžaduje si permanentnú prítomnosť skúseného lekára a sestry. CVVHD je dôležitým nástrojom na našom oddelení, ktorý zlepšuje prognózu a prežitie pacientov,“ dodáva primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Denys Poliakov.  

Späť