Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Lekáreň levočskej nemocnice má už 30 rokov

7.6.2023

Nemocnica AGEL Levoča prevádzkuje aj nemocničnú lekáreň, ktorá nedávno oslávila už 30 rokov. Prvou vedúcou lekárne bola RNDr. Odette Petrociová, s ktorou sa rozprávala súčasná vedúca farmaceutka lekárne Mgr. Lucia Gondová, MPH. Spoločne odhaľujú historické začiatky a súčasnosť lekárne, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky zdravotníckeho zariadenia. Je pravdou, že v minulosti bol jej osud otázny?

Kúsok z histórie lekárne

Vznik levočskej nemocnice sa datuje do roku 1900, kedy ju tvorili 3 budovy v zelenom parku. Postupom času sa nemocnica rozrastala do počtu budov a taktiež lôžok, pribudol sirotinec a svojou zdravotnou starostlivosťou a vybavením bola svojho času na špičkovej úrovni. Napriek týmto skutočnostiam nemala nemocnica vlastnú nemocničnú lekáreň. „V roku 1971 bol zavedený presný systém dodávania liekov do nemocnice. Polovica oddelení nemocnice bola pridelená Lekárni U Leva a druhá polovica Lekárni K Hadovi. Lekáreň U Leva naviac zabezpečovala i dodávala zahraničné lieky, bola i veterinárnou lekárňou,“ vysvetľuje RNDr. Odette Petrociová, zakladajúca farmaceutka nemocničnej lekárne levočskej nemocnice, ktorá sa mimo iného venuje aj histórii farmácie v Levoči a levočskom okrese.

Na návrh farmaceutky  PhMr. Heleny Štubňovej zo Spišskej Novej Vsi bola RNDr. Odette Petrociová 20. októbra 1992 menovaná ministrom zdravotníctva MUDr. Viliamom Soboňom za riaditeľku Lekárenskej služby okresu Spišská Nová Ves. „Všetky nemocnice na Slovensku mali svoje nemocničné lekárne, výnimkou bola iba levočská so svojimi 512 lôžkami. Preto som poprosila vtedajšieho riaditeľa NsP Levoča MUDr. Mariána Papcuna, aby poskytol priestory na vytvorenie lekárne. Bolo to prízemie vtedajšej slobodárne a ja som sa na jeho návrh stala vedúcou farmaceutkou tejto lekárne. Od 1. 3. 1993 mala konečne aj Levoča svoju nemocničnú lekáreň,“ dopĺňa Dr. Petrociová.

Súčasnosť

Pred vianočnými sviatkami roku 2012 sa nemocničná lekáreň presťahovala do väčších, zrekonštruovaných priestorov na prízemie psychiatrického oddelenia, kde bola situovaná do roku 2019. V roku 2018 vtedajšie vedenie levočskej nemocnice uvažovalo, čo s nemocničnou lekárňou, jednou z možností bolo len ponechanie verejnej lekárne, ktorá by zásobovala nemocničné oddelenia. Tento plán sa našťastie po náročných zdôvodňovaniach, analýzach a taktiež obhajobe hlavnej farmaceutky skupiny AGEL PharmDr. Hajnalky Komjáthy, PhD. podarilo odvrátiť. Vedenie sa rozhodlo, že nemocničnú aj verejnú lekáreň ponechá, avšak budú spojené. V roku 2019 došlo k zlúčeniu verejnej a nemocničnej lekárne, čím vznikla Nemocničná lekáreň s právom výdaja verejnosti. Tvoria ju 3 oddelenia –  klinickej farmácie, zdravotníckych pomôcok a výdaja verejnosti, ktoré sú situované v dvoch pavilónoch. Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť nielen oddeleniam vlastnej nemocnice (302 lôžok), ale aj Nemocnici Dr. Vojtecha  Alexandra v Kežmarku (188 lôžok) a Nemocnici AGEL Krompachy (147 lôžok) a má udelený štatút výučbovej lekárne,“ približuje vedúca farmaceutka Lekárne AGEL Levoča, Mgr. Lucia Gondová, MPH.

Okrem vedúcej farmaceutky lekárne tvoria kolektív oddelenia výdaja verejnosti 3 farmaceutky a 1 sanitár, na oddelení klinickej farmácie pracujú 3 farmaceuti, 2 farmaceutické laborantky a 2 sanitárky, a na oddelení zdravotníckych pomôcok 1 farmaceutická laborantka a 1 sanitárka. Zásobovanie 3 nemocníc si vyžaduje náročný priestorový a časový harmonogram práce a logistiku prevozu liekov. „V súčasnosti nás najviac trápia časté výpadky liekov, čo nám enormne komplikuje zásobovanie 3 nemocníc, pretože pre nedostatočný skladový priestor si nevieme urobiť dostatočne veľkú zásobu. Nakoľko každá z 3 nemocníc má detské oddelenie a dve nemocnice aj novorodenecké oddelenie, veľmi často sa stáva, že pripravujeme individuálne pripravované liekové formy, najviac kapsuly so špecifickou dávkou liečiva. S kolegami farmaceutmi momentálne pripravujeme sériu prednášok, ktoré by sestrám a lekárom našej nemocnice priblížili niektoré činnosti resp. problematiku z lekárne. Tieto prednášky budú zahrnuté do celoústavných seminárov v našej nemocnici. V nemocničnej lekárni sa snažíme postupne prechádzať z papierovej formy evidencie na elektronickú, a tak si uľahčovať a skracovať čas práce. Do budúcna si prajem, aby levočská nemocničná lekáreň bola aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou nemocnice a rozvíjala svoju činnosť po odbornej stránke, a tak ako doteraz mala šťastie na odborný, ochotný a zanietený personál,“ dodáva Mgr. Lucia Gondová, MPH.

Späť