Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Vedenie nemocníc spišského klastra upevňuje spoluprácu a posilňuje zdravotnú starostlivosť

5.6.2023

Vedenie Nemocnice AGEL Levoča, Nemocnice AGEL Krompachy a Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, usporiadalo dôležité stretnutie s vedúcimi pracovníkmi internistických oddelení jednotlivých nemocníc. Cieľom tohto stretnutia bolo dosiahnuť dohodu o spolupráci medzi jednotlivými zariadeniami, ktorá podporí zefektívnenie zdravotnej starostlivosti pacientov interného oddelenia a oddelenia dlhodobo chorých.

Stretnutia sa zúčastnili námestníci, primári a vedúce sestry interných oddelení a oddelení dlhodobo chorých. „V snahe posilniť kvalitu zdravotnej starostlivosti a zefektívniť poskytovanie služieb sme sa rozhodli prehĺbiť spoluprácu medzi sebou a zdôrazniť tak silu synergických efektov, ktoré vďaka doterajšej spolupráci v nemocniciach spišského klastra dosahujeme. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca Kardiocentra AGEL Košice-Šaca, ktorý predstavil možnosti liečby pacientov. Jeho prítomnosť bola veľmi hodnotná, pretože srdcové ochorenia predstavujú významný zdravotný problém v celej populácii, nevynímajúc pacientov našich interných oddelení,“ informuje riaditeľ nemocníc spišského klastra Ing. František Lešundák.

Stretnutie poskytlo taktiež príležitosť na výmenu skúseností a odborných znalostí medzi vedúcimi internistických odborov. „Toto zjednotenie a zdieľanie poznatkov povedie k zlepšeniu koordinácie a komunikácie medzi jednotlivými oddeleniami, čo má v konečnom dôsledku za cieľ posilniť kontinuitu a kvalitu poskytovanej starostlivosti pre pacientov. Spomínané oddelenia všetkých troch nemocníc majú dohromady 217 zamestnancov a špecializované ambulancie, či už je to kardiologická, diabetologická, pneumologická, alebo endokrinilogická ambulancia. V našom regióne je nevyhnutná potreba interného oddelenia a oddeleniach dlhodobo chorých, a preto stále pracujeme na ich vylepšeniach,“ dodáva riaditeľ nemocníc spišského klastra Ing. František Lešundák.

 

Späť