Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Veľtrhu príležitostí v zdravotníctve na UPJŠ v Košiciach sa zúčastnili aj nemocnice spišského klastra

13.2.2023

Na „Veľtrhu príležitostí v zdravotníctve,“ ktorú organizovala LF UPJŠ v Košiciach v spolupráci do SMMK a UNIPOC sa zúčastnili aj zástupcovia nemocníc spišského klastra a Nemocnice AGEL Košice-Šaca. Študentom lekárskej fakulty boli odprezentované možnosti uplatnenia sa v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. Nemocnice vítajú záujem mladých lekárov a pred nástupom ponúkajú štipendijný program či zmluvu do pracovného pomeru už v máji.

V rámci akcie „Veľtrh príležitostí v zdravotníctve,“ ktorú organizuje LF UPJŠ v spolupráci so Spolkom medikov mesta Košice – SMMK a Univerzitným poradenským centrom – UNIPOC vznikla možnosť oboznámenia budúcich absolventov o možnosti zamestnania v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Vzhľadom na problém s nedostatkom lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorý trápi celé Slovensko, LF UPJŠ sa rozhodla pomôcť nadviazať kontakt medzi budúcimi absolventmi Lekárskej fakulty a možnými budúcimi zamestnávateľmi na Slovensku. Tí dostali príležitosť  predstaviť svoje spoločnosti/nemocnice budúcim absolventom, terajším študentom LF UPJŠ.

Stretnutia s budúcimi absolventmi sa zúčastnil aj riaditeľ nemocníc spišského klastra. „Naše nemocnice majú viac ako 1400 zamestnancov, zdravotnú starostlivosť poskytujú na viac ako 500 lôžkach a v desiatkach špecializovaných ambulanciách. Vybrané oddelenia majú nadregionálne pôsobenie a medzinárodné úspechy. Tešíme sa na mladých absolventov a radi ich privítame na viacerých oddeleniach. V Nemocnici AGEL Levoča je to predovšetkým psychiatrické a rádiodiagnostické oddelenie, v Nemocnici AGEL Krompachy gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenie a v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku radi privítame gynekológov a internistov,“ hovorí riaditeľ nemocníc spišského klastra Ing. František Lešundák.

„Študentom ponúkame aj Štipendijný program skupiny AGEL SK pre lekárske odbory, vďaka ktorému je mesačne vyplácaných 150 až 350 eur, v závislosti od absolvovaného resp. navštevovaného roka štúdia. Taktiež ponúkame pozíciu pomocného pracovníka v zdravotníctve so skráteným úväzkom, na ktorú sa môžu študenti zamestnať ešte pred ukončením záverečných skúšok. Tým sa vyhnú evidencii na Úrade práce a po absolvovaní skúšok môžu rovno nastúpiť do vybraného zdravotníckeho zariadenia na plný úväzok,“ informuje Bc. Slávka Brixiová, HR bussines partner nemocníc spišského klastra.

 

Kontakt na personálne oddelenie:

Slávka Brixiová – HR business partner

e-mail: slavka.brixiova@agelssc.sk

Tel.: +421 904 143 819

Späť