Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Október bol pre mamografické pracovisko levočskej nemocnice rekordným mesiacom

8.11.2022

Nemocnica AGEL Levoča počas októbra aktívne podporovala myšlienku „ružového októbra“, ktorý poznáme aj ako mesiac povedomia o rakovine prsníka. Na mamografickom pracovisku bolo v minulom mesiaci zaznamenané rekordné množstvo vykonaných vyšetrení od začiatku prevádzky v zrekonštruovaných priestoroch. Levočská nemocnica si vynikajúcou štatistikou pripomína Svetový deň rádiológie, odboru, ktorého súčasťou je aj mamografické pracovisko.

Nemocnica AGEL Levoča eviduje rekordný počet mamografických vyšetrení. „Počas minulého mesiaca sme zaznamenali rekordný počet vykonaných mamografických vyšetrení. Sme veľmi radi, že milé dámy, kolegyne, priateľky, mamy, babky neváhali a objednali sa na vyšetrenie na naše pracovisko. Celkovo sme počas tohtoročného „ružového októbra“ vykonali 232 vyšetrení, čo je o 127 viac ako počas pandemického októbra 2020. Najmenší počet vykonaných prehliadok evidujeme v tomto roku v dovolenkovom mesiaci júl, ktorých bolo celkovo 136. Oproti úspešnému októbru je to evidentný rozdiel a my sa z toho nesmierne tešíme,“ informuje MUDr. Elena Loumová, primárka rádiodiagnostického oddelenia a odborníčka mamografického pracoviska levočskej nemocnice.

V minulých rokoch bolo mamografických vyšetrení z rôznych dôvodov menej. V priebehu roka 2020 počas pandémie koronavírusu, kedy boli preventívne mamografie pozastavené, sa realizovalo celkovo 1107 vyšetrení. V nasledujúcom roku 2021, kedy sa postupne uvoľňovali protipandemické opatrenia, došlo k nárastu počtu vyšetrení, ktorých bolo celkovo zrealizovaných 1692. Od januára do konca októbra tohto roku je počet vyšetrení na úrovni celého minulého roka. Za 10 mesiacov bolo na mamografickom pracovisku vykonaných celkovo už 1623 vyšetrení. „Našou ambíciou je dokončiť tento úspešný rok s minimálne takým počtom vyšetrení, ako bolo počas úspešného „ružového októbra“. Touto kampaňou sa nám podarilo dostať do povedomia žien zmysel preventívnych mamografií a čiastočne ich zbaviť strachu a obáv z tohto vyšetrenia,“ hovorí MUDr. Elena Loumová.

„Jednou z primárnych príčin nižšieho počtu vykonávaných mamografických vyšetrení v minulých rokoch boli nariadené protipandemické opatrenia, ktorých neskorším dôsledkom bolo aj odkladanie vyšetrení a iných preventívnych prehliadok z dôvodu strachu a neistoty. Zanedbané preventívne prehliadky počas dvoch rokov sa začínajú prejavovať aj vo zvýšenom počte nálezov v prsníkoch žien, ktoré sa preventívnym prehliadkam vyhýbali,“ hovorí o dôsledkoch zanedbania preventívnych prehliadok MUDr. Loumová. V súčasnej dobe však oddelenie eviduje zvýšený nárast záujmu žien o tieto vyšetrenia, čo je vynikajúcou správou.  

Aj napriek technickým vymoženostiam, ako je internet či hustá sieť mamografických prístrojov, je ešte stále vysoké percento žien, ktoré bagatelizujú zdravotné problémy s prsníkmi a mamografických vyšetrení sa nezúčastňujú. Dôvodom je buď strach z výsledku vyšetrenia alebo neznalosť dôsledkov zanedbania ochorenia prsníkov. „V súčasnosti využíva túto možnosť len približne 20 % žien. Strach je zlý radca a problém nerieši, iba ho oddiali a komplikuje. Len včasná diagnostika s následnou liečbou dáva žene šancu na vyliečenie a opätovný návrat k rodine a do plnohodnotného života. Z úcty k sebe, svojmu zdraviu a rodine je dôležité preventívne vyšetrenie prsníkov neodkladať,“ dodáva na záver MUDr. Elena Loumová, primárka rádiodiagnostického oddelenia.

Späť