Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Každá sekunda je rozhodujúca. V septembri si pripomíname Svetový deň prvej pomoci

16.9.2022

Viete podať prvú pomoc? V živote sa môže každý z nás ocitnúť v situácii, kedy ju bude potrebovať alebo ju bude musieť poskytnúť. Záchranca by mal pred podaním prvej pomoci vedieť zhodnotiť situáciu, pri ktorej musí dbať aj o vlastnú bezpečnosť. Námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Nemocnice AGEL Levoča, MUDr. Renáta Bičanovská, poskytuje v krátkom rozhovore odborné rady, ktoré by sme si mali osvojiť ako základy prvej pomoci.

„Prvá pomoc musí byť predovšetkým poskytnutá s ohľadom na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť zachraňovaného. Napríklad, pri záchrane topiaceho je potrebné zohľadniť, či sme dobrí plavci, pri autonehode zohľadňujeme, či máme na sebe reflexnú vestu, zapnuté varovné osvetlenie, umiestnený výstražný trojuholník a ďalšie prvky, ktoré dbajú o bezpečné prostredie pre záchrancu aj zachraňovaného,“ vraví námestníčka liečebno-preventívnej starostlivosti levočskej nemocnice MUDr. Renáta Bičanovská.

 

Aké sú základné životné funkcie?

Medzi základné životné funkcie patrí vedomie, dýchanie a s tým  súvisiace voľné dýchacie cesty a  krvný obeh. Najčastejšími stavmi, ktoré bezprostredne ohrozujú život človeka, je zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácania, bezvedomie a šok. U dospelých je najčastejšou príčinou zastavenia obehu (cca 80 %)  kardiálna príčina, kedy ide napríklad o poruchu rytmu srdca či  infarkt myokardu.

 

Čo robiť v prípade, keď sa neodvážime poskytnúť prvú pomoc?

Prvá pomoc nie je o vzdelaní a zručnosti, ale o ochote, vôli a pripravenosti pomôcť. Strach, obavy a nečinnosť znižujú šancu resuscitovaného na prežitie. Každá sekunda a minúta rozhoduje nielen o tom, či sa nám podarí obnoviť krvný obeh, ale aj o plnom návrate neurologických a psychických schopností resuscitovaného. Musíme si uvedomiť, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna a prvá pomoc by nemala ostať len pri zavolaní záchrannej zdravotnej služby. V situácii, keď bude potrebné poskytnúť prvú pomoc, sa môže ocitnúť každý z nás.

 

Existujú prípady, kedy sa radšej neodporúča prvú pomoc poskytnúť?

Ak laik nechce alebo nevie poskytnúť záchranné dychy („dýchanie z úst do úst“), napríklad aj z hygienických dôvodov či súčasnej pandemickej situácie covid-19, mal by záchranca podať prvú pomoc aspoň formou stláčania hrudníka, a to  frekvenciou 100x za jednu minútu. Aj táto forma resuscitácie je jednoznačne lepšia ako žiadna.

 

Aké sú teda základy prvej pomoci?

  1. vytvorenie bezpečného prostredia pre záchrancu  a zachraňovaného a zhodnotenie situácie bez ohrozenia vlastného života
  2. oslovenie zachraňovaného – zistenie stavu vedomia, resp. jeho ťažkostí ak je pri vedomí
  3. volanie o pomoc na okoloidúcich svedkov
  4. uvoľnenie priechodnosti dýchacích ciest zachraňovaného zaklonením hlavy  a miernym predsunutím sánky – pravidelná kontrola dýchania
  5. zavolanie na tiesňové telefónne číslo 112 alebo 155
  6. poskytnutie resuscitácie – opakovaných 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy
  7. po príchode špecializovanej pomoci odovzdanie postihnutého pracovníkov záchranného systému
  8. prvá pomoc nie je o vzdelaní a zručnosti, ale o ochote, vôli a pripravenosti pomôcť
  9. strach, obavy a nečinnosť znižujú šancu resuscitovaného na prežitie
  10. akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna – rozhoduje každá sekunda
Späť