Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Pripomíname si Svetový deň rádiológie. Levočská nemocnica vykonáva unikátny zákrok

8.11.2021

Každý rok si 8. novembra pripomíname Svetový deň rádiológie. Tento rok ide o okrúhly, desiaty ročník, ktorý je špeciálne venovaný intervenčnej rádiológii a jej nezastupiteľnej úlohe v diagnostike, ako aj liečbe pacientov. Rádiodiagnostické oddelenie Nemocnica AGEL Levoča už niekoľko mesiacov pracuje v nových priestoroch s moderným technickým vybavením. Prínosom pre oddelenie sú špičkové prístroje, ktoré zvyšujú kvalitu diagnostiky. Patrí medzi nich sonograf, digitálny rtg prístroj, digitálny mamograf s tomosyntézou a CT prístroj. Na CT pracovisku sa vykonávajú aj menšie intervenčné výkony, ako sú punkcie, biopsie a drenáže, ktoré sú v blízkom okolí unikátnym zákrokom.

Nový prístroj vyššej rady PHILIPS Ingenuity Core 64 CT je veľkým benefitom pre pacientov a zamestnancov pracoviska. Na modernom prístroji sa vďaka MUDr. Matúšovi Rutkayovi vykonávajú niektoré intervenčné výkony. Zástupca primára sa špecializuje na tieto typy zákrokov, ktorými sa odoberá z tela pacienta vzorka tkaniva či tekutiny. Na základe jej diagnostiky sa následne posudzuje a stanovuje  vzniknutá diagnóza a rozsah ochorenia.

„Najnovším trendom na našom CT pracovisku je realizácia  intervenčných výkonov pod CT kontrolou – biopsie nádorov pečene, pankreasu, pľúc a obličiek, evakuácia a drenáž abscesových formácií. Tieto výkony realizujeme nielen pre pacientov nášho regiónu, ale i pre pacientov z ostatných spádových oblastí. Vďaka našim dobrým výsledkom sa naše pracovisko dostalo do povedomia širokej odbornej verejnosti. Pre pacientov je to taktiež veľký benefit, pretože nemusia cestovať na tieto vyšetrenia do iných, vzdialenejších, nemocníc,“ vraví zástupca primára rádiodiagnostického oddelenia levočskej nemocnice MUDr. Matúš Rutkay.

„Okrem biopsií vykonávame na CT pracovisku široké spektrum vyšetrení hlavy, hrudníka, abdomenu a malej panvy, vyšetrenia pohybového aparátu a vyšetrenia ciev. Konvenčná diagnostika ochorení tráviacej trubice ustupuje do úzadia. V popredí sú endoskopické metódy a nové metodiky počítačovej tomografie, CT kolonoskopia  s virtuálnym zobrazením a CT enterografia. Prevažnú časť kontrastných vyšetrení tvorí diagnostika nádorových ochorení a stagingové vyšetrenia pri onkologických ochoreniach. Dôležitou súčasťou v spektre vyšetrení sú angiografické vyšetrenia,“ informuje lekár radiodiagnostického oddelenia  MUDr. Matúš Rutkay.

„Hlavnou výhodou nového CT prístroja je nižšia radiačná záťaž, skrátenie doby vyšetrenia, väčší komfort pre pacientov, vyššia nosnosť vyšetrovacieho stola, čo bolo v predchádzajúcom období komplikáciou pre obéznych pacientov a softvérové vybavenie, hlavne angiografický program a CT kolonoskopia s virtuálnym zobrazením. Prednosťou CT je taktiež nízka miera invazivity v porovnaní s katetrizačnou angiografiou a vysoký stupeň priestorového rozlíšenia. V spolupráci s neurologickým oddelením sa na CT pracovisku realizujú rádiofrekvenčná ablácia nervových koreňov pod CT kontrolou, periradikulárna terapia a ozónoterapia pri ochoreniach pohybového aparátu,“ dodáva MUDr. Rutkay.

Späť