Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

12. október je Svetovým dňom artritídy Záludná choroba napáda pohybový aparát, jej príčinu zatiaľ nepoznáme

12.10.2021

Dvanásty októbrový deň označila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň artritídy. Primárka oddelenia Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Levoča MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, vysvetľuje prejavy artritídy. Samotné ochorenie má mnoho prejavov, nepoznáme jeho príčiny, avšak dôsledky pre pacientov sú zásadné a výrazne ovplyvňujú kvalitu ich života. V posledných mesiacoch sa objavujú nové dôkazy o prítomnosti SARS-CoV-2 RNA v synoviálnej tekutine a rozvoji artritídy pri tomto ochorení COVID-19. Zvýšenie povedomia o artritíde, výmena najmodernejších poznatkov, ale aj povzbudenie a pochopenie pre pacientov je cieľom tohto svetového dňa.

Artritída je systémové chronické zápalové ochorenie. Má rôznorodé klinické prejavy a jeho priebeh je ťažko predvídateľný. ,,Práve táto rôznorodosť klinických prejavov si vyžaduje dôkladné reumatologické vyšetrenie, ktoré je niekedy časovo pre pacienta náročné, ale len na základe kvalitnej diagnostiky, či už laboratórnej, imunogenetickej, alebo zobrazovacími metódami (röntgenové snímky, CT vyšetrenie, magnetická rezonancia, ultrazvukové vyšetrenie), môže byť liečba účinná,“ vysvetľuje MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, primárka oddelenia Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Levoča.

Dva hlavné typy artritídy – osteoartritída a  reumatoidná artritída poškodzujú kĺby rôznymi spôsobmi. Osteoartritída spôsobuje deštrukciu chrupavky, ktorá pokrýva obidva konce kostí v mieste, kde tvoria kĺb. Reumatoidná artritída je zápalové ochorenie, pri ktorom imunitný systém útočí na kĺbnu chrupavku, ktorá  je postupne nahradzovaná tkanivom (tzv. pannus). „Reumatoidná artritída sa vyskytuje v každom veku, častejšie u žien, v pomere k mužom 4:1. Vyšší výskyt je v niektorých etnických skupinách v Amerike, naopak, nízky je u vidieckej populácie obyvateľstva Afriky. V európskej populácii, ktorá je prevažne kaukazkého typu je výskyt tohoto ochorenia 1%. Na Slovensku  každoročne pribúda 1300 až 1600 novozistených prípadov,“ vysvetľuje primárka.

Pandémia COVID-19 priniesla zistenia, že prítomnosť vírusovej RNA v kĺbe zvyšuje pravdepodobnosť patologického stimulu pre vznik artritídy pri ochorení Covid-19.  Tento patologický stimul spôsobuje  lokálny synoviálny zápal, ktorý si zaslúži ďalšie diskusie a štúdie (výskumy).

K najčastejšiemu ochoreniu s postihnutím periférnych kĺbov patrí reumatoidná artritída. ,,Ak je postihnutá najmä chrbtica, hovoríme o tzv. Bechterevovej chorobe. Pacient najčastejšie prichádza na vyšetrenie pre veľmi nepríjemnú pokojovú bolesť chrbtice, rannú stuhnutosť, obmedzenie pohybu, ktoré sú prejavom postihnutia kostí, kĺbov, svalov, šliach a nervov,“ objasňuje MUDr. Dzurňáková.

V liečbe artritídy má výsostné postavenie medikamentózna liečba, ktorá je dlhodobá. Okrem liečebných účinkov môže mať aj mnoho nežiadúcich efektov. Významná je aktívna spoluúčasť pacienta pri liečbe a dodržiavaní režimových opatrení doporučených lekárom. Pre pacienta je to náročná cesta, ktorá však vedie k zlepšeniu kvality života a zachovaniu práceschopnosti. ,,V rámci rehabilitačných postupov sa zameriavame na potlačenie zápalu, čo vedie k zníženiu bolesti, zachovaniu rozsahu pohybu v postihnutých kĺboch,  a tým aj k zlepšeniu funkcie. Ak chceme dosiahnuť optimálnu funkčnú spôsobilosť pacienta, využívame doplnkovú liečbu prostriedkami rehabilitácie, fyzikálnej medicíny. Tie môžu byť aktívne, ku ktorým patrí pohybová liečba a pasívne, ku ktorým patria termické procedúry, elektroterapia, fototerapia. Mnohí pacienti vyhľadávajú aj metódy tzv. komplementárnej medicíny (jóga, akupunktúra, manuálna terapia, homeopatia),“ hovorí o skúsenostiach z praxe primárka levočskej nemocnice.

Pohybová liečba je lídrom úspešnej rehabilitačnej liečby, ktorá ale má svoje princípy: nesmie zvyšovať bolesť, musí rešpektovať vek a sprievodné ochorenia pacienta, ako aj stupeň funkčného postihnutia a musí sa vykonávať dlhodobo. ,,Pohyby sa vykonávajú pomaly, vyhýbame sa švihovým cvičeniam, ktoré by mohli zapríčiniť drobné trhliny a krvácanie. Tieto poškodené štruktúry by sa následne hojili menejcenným jazvovitým tkanivom, čím by sa stratila elasticita. Pri náhlom prudkom pohybe by mohla vzniknúť čiastočná alebo úplná ruptúra – pretrhnutie,“ upozorňuje MUDr. Dzurňáková.

Primárka upozorňuje aj na dôležitosť správne zvolenej metódy liečby. „Termoterapia, ako napr. parafínové, rašelinové zábaly sa v akútnom štádiu veľmi často nepoužívajú. V tomto štádiu sa aplikuje skôr tzv. kryoterapia podávaná chladeným plynom pomocou špeciálnych prístrojov alebo lokálne aplikovanými vreckami s ľadom. Z ďalších prostriedkov fyzikálnej liečby sa používajú rôzne formy elektromagnetického energetického spektra, napr. magnetoterapia, transkutánna neurostimulácia, diatermia, ako aj svetloliečby, napr. laseroterapia. Nesmieme zabudnúť na jedinečnosť slovenského kúpeľníctva a možností, ktoré nám kúpeľné pobyty ponúkajú v liečbe artritídy. Úspech pri liečbe artritídy závisí od spolupráce reumatológa, rehabilitačného lekára, fyzioterapeuta a samotného pacienta,“ dodáva skúsená odborníčka.

Môžeme nejakým spôsobom zabrániť vzniku tohto ochorenia? „Závery niektorých  epidemiologických štúdii poukazujú na genetické faktory, ktoré predisponujú k reumatoidnej artritíde a líšia sa medzi etnickými skupinami. Zdravý životný štýl by mohol znížiť enviromentálne riziká, ktoré spôsobujú reumatoidnú artritídu. Včasná diagnostika a účinná liečba je najoptimálnejším spôsobom ako predísť invalidizácii pacienta,“ uvádza na záver MUDr. Ingrid Dzurňáková.

Späť