Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Jedenásty september. Svetový deň prvej pomoci. Čo by sme mali vedieť? Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna – rozhoduje každá sekunda.

10.9.2021

Každý z nás sa v živote môže ocitnúť v situácii, kedy bude potrebovať prvú pomoc alebo ju bude musieť poskytnúť. Vedeli by ste čo robiť? Záchranca by mal pred podaním prvej pomoci vedieť zhodnotiť situáciu, kedy musí dbať na vlastnú bezpečnosť bez ohrozenia vlastného života. Námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Nemocnice AGEL Levoča, MUDr. Renáta Bičanovská, nám poskytla odborné rady z teórie a praxe, ktoré by sme si mali osvojiť ako základy prvej pomoci.

„Ak sa dostaneme do situácie, kedy je potrebné poskytnutie prvej pomoci, mali by sme v prvom rade danú situáciu vedieť správne zhodnotiť. Prvá pomoc musí byť predovšetkým poskytnutá s ohľadom na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť zachraňovaného. Napríklad, pri záchrane topiaceho je potrebné zohľadniť, či sme dobrí plavci, pri autonehode zohľadňujeme, či máme na sebe reflexnú vestu, zapnuté varovné osvetlenie, umiestnený výstražný trojuholník a ďalšie prvky, ktoré dbajú o bezpečné prostredie pre záchrancu aj zachraňovaného,“ vraví námestníčka liečebno-preventívnej starostlivosti levočskej nemocnice MUDr. Renáta Bičanovská.

Čo patrí medzi základné životné funkcie? Čo môže bezprostredne ohroziť náš život?

Základné životné funkcie sú vedomie, dýchanie  a s tým  súvisiace voľné  dýchacie cesty a  krvný obeh.  Najčastejšími stavmi, ktoré bezprostredne ohrozujú život človeka je zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácania, bezvedomie a šok. U dospelých je najčastejšou príčinou zastavenia obehu (cca 80%)  kardiálna príčina . Ide  napríklad o poruchu rytmu srdca , infarkt myokardu.

Čo ak sa niekto neodváži poskytnúť prvú pomoc?

Prvá pomoc nie je o vzdelaní a zručnosti, ale o ochote, vôli a pripravenosti pomôcť. Strach, obavy a nečinnosť znižujú šancu resuscitovaného na prežitie. Každá sekunda a minúta rozhoduje nielen o tom, či sa nám podarí obnoviť krvný obeh, ale aj o plnom návrate neurologických a psychických schopností resuscitovaného. Musíme si uvedomiť, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna a prvá pomoc by nemala ostať len pri zavolaní záchrannej zdravotnej služby. V situácii, keď bude potrebné poskytnúť prvú pomoc, sa môže ocitnúť každý z nás.

Vedia laici poskytnúť prvú pomoc?

Vo väčšine európskych krajín vie poskytnúť prvú pomoc len 5 – 10 % populácie. Štúdie dokázali, že ak najmenej 30% populácie absolvuje kurz prvej pomoci, šance na prežitie obete nehody alebo úrazu sa značne zvyšujú. Nemalo by to byť pre nás všetkých dostatočnou motiváciou?

Existujú prípady, kedy sa radšej neodporúča prvú pomoc poskytnúť?

Ak laik nechce alebo nevie poskytnúť záchranné dychy („dýchanie z úst do úst“), napríklad aj z hygienických dôvodov  súčasnej pandemickej situácie covid-19, mal by záchranca podať prvú pomoc aspoň formou stláčania hrudníka, a to  frekvenciou 100x za jednu minútu. Aj táto forma resuscitácie je jednoznačne lepšia ako žiadna.

Stalo sa vám niekedy mimo práce, že ste museli poskytnúť prvú pomoc?

Áno, bola som svedkom dopravnej nehody. Našťastie, zranení neboli v bezprostrednom ohrození života. Aj pre nás lekárov je však prvá pomoc, ktorú poskytujeme v teréne mimo práce, laickou. Poskytujeme ju bez zdravotníckych pomôcok, bez liekov, a preto je aj pre nás lekárov tak trochu zvláštnou.


Aké sú teda základy prvej pomoci? Krok za krokom ako podať prvú pomoc

  1. vytvorenie bezpečného prostredia pre záchrancu  a zachraňovaného a zhodnotenie situácie bez ohrozenia vlastného života
  2. oslovenie zachraňovaného – zistenie stavu vedomia, resp. jeho ťažkostí ak je pri vedomí
  3. volanie o pomoc na okoloidúcich svedkov
  4. uvoľnenie priechodnosti dýchacích ciest zachraňovaného zaklonením hlavy  a miernym predsunutím sánky – pravidelná kontrola dýchania
  5. zavolanie na tiesňové telefónne číslo 112 alebo 155
  6. poskytnutie resuscitácie – opakovaných 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy
  7. po príchode špecializovanej pomoci odovzdanie postihnutého pracovníkov záchranného systému
  8. prvá pomoc nie je o vzdelaní a zručnosti, ale o ochote, vôli a pripravenosti pomôcť
  9. strach, obavy a nečinnosť znižujú šancu resuscitovaného na prežitie
  10. akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna – rozhoduje každá sekunda
Späť