Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Vo vakcinačnom centre levočskej nemocnice je možnosť očkovania bez registrácie

27.7.2021

Vo vakcinačnom centre Nemocnice AGEL Levoča je možnosť očkovanie bez registrácie. Od prvého augusta budú môcť záujemcovia prísť na očkovanie bez registrácie, a to v stredu, štvrtok a piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod. Naďalej platí aj možnosť prihlásenia sa na očkovanie prostredníctvom webu korona.gov.sk.

„V našom vakcinačnom centre je možnosť očkovania bez registrácie. Od 1. 8. 2021 to bude možné na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR v stredu, štvrtok a piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod. Možnosť informovania a nahlásenia sa je aj na telefónnom čísle vakcinačného centra 053/3332 348 počas prevádzkovej doby. Zároveň by sme chceli podotknúť, že počet zaočkovaných je limitovaný efektívnym využitím ampulky vakcíny, ktorá obsahuje 6 dávok. Naďalej očkujeme dvojdávkovou vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BiNTech,“ informuje Ing. František Lešundák, riaditeľ levočskej nemocnice.

„Výnimka je v prípade očkovanie detí od 12 rokov, ktoré nemocnica očkuje v stredy. Vyhradený deň pre deti je z dôvodu nevyhnutnej prítomnosti pediatra. Možnosť očkovania bez registrácie našim obyvateľom sprístupňujeme s cieľom zvýšiť percento zaočkovaných osôb. To pomôže k zabráneniu alebo miernejšiemu priebehu tretej vlny pandémie koronavírusu,“ dodáva riaditeľ nemocnice Ing. František Lešundák.

Záujemcovia o očkovanie si môžu vyplniť dotazník a informovaný súhlas v pohodlí domova a už s vyplnenými tlačivami prísť na očkovanie. Môžu si ich stiahnuť na našej domovskej webovej stránke www.nemocnicalevoca.agel.sk v sekcii „Informácie o očkovaní proti Covid-19.“

Po očkovaní je aj naďalej potrebné dodržiavanie epidemiologických opatrení v zmysle R-O-R. Rúško. Odstup. Ruky. Okrem toho sa pred očkovaním a počas doby od prvého a druhého očkovania neodporúča príjem alkoholických nápojov, keďže alkohol vo vyššej miere znižuje imunitu, čo môže viesť aj k neúčinnosti očkovacej látky.


Užitočné informácie po očkovaní proti ochoreniu COVID-19

  1. V mieste vpichu môžete po očkovaní pociťovať bolestivosť, začervenanie a opuch.
  2. V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť prejavy ako mierna horúčka, bolesť hlavy, únava a bolesť svalov. Postačujúce je podanie liekov od teploty alebo od bolesti, podľa individuálnej znášanlivosti.
  3. Prijímajte dostatok tekutín.
  4. V prípade dlhšie trvajúcich ťažkostí je potrebné kontaktovať všeobecného lekára.
  5. Po očkovaní nie je vhodné užívanie alkoholických nápojov. Platí to od prvého očkovania až do ukončenia očkovania, keďže alkohol znižuje funkciu imunitného systému a môže znížiť účinok vakcíny.
  6. Adekvátna ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína 7 dní po očkovaní. Podľa súčasného stavu vedomostí je asi 95 ľudí zo 100 chránených pred týmto ochorením.
  7. Po očkovaní je nevyhnutné aj naďalej dodržiavať nariadené protiepidemiologické opatrenia. R-O-R. Rúško. Odstup. Ruky.
Späť