Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Cesta najvzácnejšej tekutiny od darcu po príjemcu. Viete, čo všetko sa deje s vašou krvou po darovaní?

16.4.2021

Pravidelní darcovia krvi vedia, čo ich čaká na transfuziologickom oddelení Nemocnice AGEL Levoča a ako prebieha proces darovania krvi. Noví darcovia sa to naučia už pri prvom odbere. Čo sa však deje s krvou potom? Aká je cesta krvi po darovaní? Prevedieme vás celým procesom a ukážeme vám, kde putuje vaša krv po jej darovaní na transfuziologickom oddelení.

„Darovanie krvi a jej zložiek je činnom humanity a solidarity. Príjemcami krvi sú často obete nehôd, onkologickí a hematologickí pacienti, pacienti pri chirurgických zákrokoch, či osoby s chronickým zlyhávaním obličiek a pečene,“ hovorí MUDr. Lucia Potančoková.

ČO SA DEJE PRED ODBEROM KRVI

Darcovia pred odberom absolvujú lekárske vyšetrenie a odpovedajú na otázky, ktorých cieľom je rozhodnúť, či je odber krvi bezpečný pre darcu a jeho krv vhodná na prípravu transfúznych liečiv. V rámci predodberového vyšetrenia sa odmeria telesná teplota, tlak krvi, zistí sa hladina červeného krvného farbiva, hemoglobínu, prípadne sa vyšetrí celý krvný obraz. Lekár s darcom bližšie prejde otázky z dotazníka, ktorý pacient vyplní a fyzikálne vyšetrí akciu srdca a dýchanie.

ČO SA DEJE POČAS ODBERU KRVI

Pri odbere sa do sterilnej súpravy vakov odoberá 450 ml krvi. Tieto sú odberovou váhou sústavne premiešavané s protizrážavým roztokom v odberovom vaku. Váha automaticky zastaví odber pri dosiahnutí určenej hmotnosti. Odobratá krv potom chvíľu odpočíva pri izbovej teplote. Súčasťou odberovej sústavy vakov je aj filter na vychytávanie bielych krviniek, filtráciou tak získavame deleukotizovanú krv. Jej výhodou je menšia imunitná odpoveď u príjemcu transfúzie.

ČO SA DEJE PO ODBERE KRVI

Krv ďalej putuje do centrifúgy, kde sa odstredivou silou pri vysokých otáčkach oddelí erytrocytárna masa (červené krvinky) od tekutej krvnej plazmy. Plazma sa potom separuje do samostatného vaku na poloautomatickom lise. Počas lisovania sa do erytrocytárnej masy pridáva živný roztok, ktorý umožní prežitie červených krviniek, a tie skladované v pri teplote 2 – 6°C, sú použiteľné nesledujúcich 6 týždňov. Vak s krvnou plazmou sa zmrazuje v šokovom zmrazovači pri teplote – 76°C a skladuje sa pri teplote pod – 30°C. Takto pripravená čerstvá mrazená plazma sa môže podávať do 3 rokov od výroby.

Laboratórne ďalej vyšetrujeme u darcu funkciu pečene a protilátky proti hepatitíde B,C, syfilisu a HIV, ktoré sú prenosné krvou. Spracovaná a vyšetrená krv a plazma sa označí ako hotový transfúzny liek a je pripravená na podanie pacientom. Plazma je navyše v 6 mesačnej karanténe, kde sledujeme výsledky vyšetrení u darcu pri nasledujúcom odbere o pol roka. Takáto karanténna plazma sa podáva imunokompromitovaným pacientom (napr. onkologickí pacienti alebo pacienti po transplantáciách).

„V súčasnosti prebieha darovanie krvi za prísnych podmienok a v súlade s kritérami ohľadom epidemiologickej situácie. V našej nemocnici prebiehajú odbery krvi každý utorok, stredu a štvrtok od 07:00 hod. Darcovia sa objednávajú telefonicky na čísle 053/39 13 370, a to na konkrétny čas, aby nedošlo k zhromažďovaniu väčšej skupiny osôb. V prípade otázok sa môžete obrátiť na vyššie uvedené telefónne číslo,“ informuje primár HTO oddelenia MUDr. Rastislav Osif.

Späť