Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Štvrtý február poznáme aj ako svetový deň proti rakovine

4.2.2021

Štvrtý február je považovaný za Svetový deň proti rakovine. Je potrebné, aby sa toto ochorenie pravidelne dostávalo do povedomia širokej verejnosti a vďaka Únii pre medzinárodná kontrolu rakoviny (UICC) si ho pripomíname práve dnes. Lekár z onkologickej ambulancie Nemocnice AGEL Levoča, MUDr. Valer Kováč, PhD., ozrejmuje možnosti prevencie tohto ochorenia. Rôzne typy onkologického ochorenia sú rovnomerne rozšírené po celom svete. V súčasnosti pribúdajú aj prípady výskytu tohto ochorenia u pacientov mladších ročníkov. Prevenciou ochorenia je zdravý životný štýl a včasná diagnostika.

„Naša onkologická ambulancia sa najčastejšie stretáva s prípadmi nádorov hrubého čreva, prsníka, pľúc a kožnými malignitami, ktoré môžu byť vizuálnym indikátorom potenciálne vznikajúceho onkologického ochorenia. Tieto typy onkologického ochorenia nie sú výnimočné v našej lokalite. Ich výskyt je u pacientov v odbore onkológie v súlade s celoslovenským a celosvetovým meradlom,“ hovorí lekár onkologickej ambulancie levočskej nemocnice, MUDr. Valer Kováč, PhD.

„Prevencia pred všetkými typmi uvedených ochorení je zdravý životný štýl, samovyšetrovanie, prevencia pred UV žiarením a hlavne včasná diagnostika,“ uvádza lekár Valer Kováč. Do zdravého životného štýlu môžeme zaradiť najmä vyhýbanie sa alkoholu, fajčeniu a tabaku v akejkoľvek forme. Rovnako je dôležitý pohyb a udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti, ktorá súvisí s prijímaním zdravej a vyváženej stravy. Do jedálnička by sme určite mali zaradiť celozrnné potraviny, zeleninu, ovocie a strukoviny. Naopak, obmedziť by sme mali jedlá s vysokým obsahom cukru a tuku, a taktiež sladené nápoje.

Najčastejší vek onkologických pacientov je v štyridsiatom až šesťdesiatom roku života. Súčasné trendy však ukazujú v súčasnosti posun k nižšej vekovej kategórii a  výskyt ochorenia u mladších ročníkov sa zvyšuje. „Základným faktorom úspešnej liečby je včasná diagnostika ochorenia a včasná aplikácia liečby. Lokálne pokročilé a metastatické ochorenie má podstatne horšiu prognózu a je eventuálne nevyliečiteľné,“ vysvetľuje odborník. Napriek coronavírusovej ére počet pacientov na liečbu výrazne neubúda, naopak, počet onkologických pacientov má v súčasnosti skôr stúpajúcu ako klesajúcu tendenciu.

Späť