Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica získala certifikát kvality ISO 9001 a ISO 14 001

10.12.2020

Nemocnica AGEL Levoča získala certifikát kvality ISO 9001 a ISO 14 001. Získanie certifikátu si vyžadovalo intenzívnu prípravu počas celého roka. Certifikát kvality, ktorý bol udelený spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o., je platný do 4. novembra 2023, kedy bude nemocnicu čakať obhajoba tohto certifikátu.

Zámerom politiky Integrovaného systému manažérstva (ISM) je zvyšovanie funkčnosti a efektívnosti integrovaného systému riadenia kvality a environmentu zavedeného v zmysle medzinárodných noriem ISO 9001 a  ISO 14001, plnením príslušných platných právnych národných a medzinárodných predpisov a iných požiadaviek.

Cieľom politiky je uspokojovanie potrieb pacientov, minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie, prevencia znečisťovania a neustále zlepšovanie efektívnosti integrovaného manažérskeho systému kvality. Jej obsahom je viacero zložiek, ktorým sa prikladá dôležitosť, a to:

  1. Trvalé zabezpečenie kvality poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti a zvyšovanie spokojnosti pacientov

  2. Prehlbovanie spolupráce s dodávateľmi tak, aby výsledkom nákupu bola kvalita dodávok

  3. Zvyšovanie produktivity s cieľom byť úspešnou, stabilnou a konkurencie schopnou organizáciou poskytujúcou služby zdravotnej starostlivosti na trhu

  4. Neustále vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie ich kvalifikačných predpokladov pre výkon ich činnosti s cieľom zvýšiť ich povedomie a zodpovednosť v oblasti kvality a ochrany životného prostredia

  5. Zlepšovanie vplyvu na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj pracovné podmienky zamestnancov, hlavne v rámci nakladania s odpadmi a znižovania spotreby energií.

  6. Zvyšovanie funkčnosti a efektívnosti integrovaného systému manažérstva kvality a   environmentu zavedeného v zmysle medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 14001, plnením príslušných platných  právnych  národných  a  medzinárodných  predpisov iných požiadaviek.

„Naša nemocnica sa zúčastnila procesu udeľovania certifikátu kvality po prvýkrát. Sme radi, že sa nám ho podarilo získať, pretože je naším pravidelným úsilím robiť všetko tak, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti fungovalo v rámci našich možností čo najlepšie,“ hovorí námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice AGEL Levoča PhDr. Beáta Ružbacká, MHP, ktorá je súčasne manažérom kvality.

„Bolo náročné získať certifikát kvality v období mimoriadne ťažkom  z dôvodu covidovej epidémie. Ale zamestnanci nemocnice to dokázali a patrí im veľké poďakovanie. Poďakovanie tiež patrí Ing. Reisovi zo spoločnosti EQS Europe s.r.o., ktorý nemocnicu na získanie certifikátu pripravoval,“ uviedla Mgr. Alena Cerovská, MPH, riaditeľka Odboru kvality AGEL SK.

Späť