Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Nový urgentný príjem v levočskej nemocnici nadobúda reálnu podobu

1.12.2020

Ani druhá vlna pandémie koronavírusu nezastavila pokračovanie výstavby nového urgentného príjmu v Nemocnici AGEL Levoča. Hoci prvá vlna pandémie práce z časti spomalila, dnes je možné vidieť, ako stavba pokročila a nadobudla už reálne kontúry.

„Aktuálne máme dokončenú celú stavbu vrátane elektriny, vody, kúrenia, zastrešenia a osvetlenia vchodu, ako aj terénne úpravy blízkeho okolia. Momentálne sa ešte finalizujú koncové prvky vnútorných rozvodov elektroinštalácie a rozvodov medi plynov, robia sa povrchové úpravy podláh a stien, ochranné prvky stien, rohov a dverí,“ uviedol  Ing. Ján Mlynár, manažér pre stavebnú činnosť AGELu. Zároveň sa v novom urgentnom realizuje príprava pre montáž zdravotnej techniky, dopĺňajú sa bezpečnostné prvky a zábradlia. Nepostrádateľnou súčasťou sú aj všetky zaškoľovacie procesy.

Nová budova vyzerá skutočne pôsobivo a nový urgent je hodný tretieho tisícročia tak po stránke stavebnej, technologickej ako aj zdravotníckej.

 

Nový urgentný príjem aj s príslušným vybavením je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Na financovaní projektu v celkovej hodnote 4 811 229,88 EUR, sa 10% podieľa nemocnica. Ostatnú časť tvorí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR.

Nemocnica dostane aj nový monitoring, lôžka, EKG, a defibrilátor, infúznu techniku, ale aj vybavenie operačných sál a sterilizátor.  ,,Pre pacientov to bude znamenať výrazný posun v komplexnosti a kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je pre nás prioritou, aby to boli zmeny nielen navonok a na prvý pohľad, ale aby zmeny boli citeľné pre pacienta aj prostredím, vybavením ale predovšetkým aj prístupom zdravotníkov,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Levoča Viktor Halíř.

Nový urgentný príjem by mal byť dokončený už za pol roka, a to v máji 2021.

Levočská nemocnica je od roku  2008 členom skupiny AGEL SK. Poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen pre celý región Spiša, ale aj  širšieho okolia.  V súčasnosti má nemocnica 302 funkčných lôžok a poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 8 lôžkových oddeleniach.  

Späť