Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

12. október je Svetovým dňom artritídy Záludná choroba napáda pohybový aparát, jej príčinu zatiaľ nepoznáme

12.10.2020

Dvanásty októbrový deň označila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň artritídy. Samotné ochorenie má mnoho prejavov, nepoznáme jej príčiny, dôsledky pre pacientov sú však zásadné a výrazne ovplyvňujú kvalitu ich života. Práve zvýšenie povedomia o tomto ochorení, výmena najmodernejších poznatkov, ale aj povzbudenie a pochopenie pre pacientov je cieľom tohto svetového dňa.

Artritída patrí do skupiny zápalových ochorení, ktoré majú nejasný pôvod, rôznorodé klinické prejavy a jej priebeh je ťažko predvídateľný. Podľa Deckerovej klasifikácie, ktorú vydala Americká asociácia pre reumatológiu (American Rheumatology Association – ARA) sa reumatické ochorenia delia do 10 základných skupín.

,,Práve táto rôznorodosť si vyžaduje dôkladné reumatologické vyšetrenie, ktoré je niekedy časovo pre pacienta náročné, ale len na základe kvalitnej diagnostiky, či už laboratórnej alebo metódami zobrazovacími (röntgenové snímky, , CT vyšetrenie, magnetická rezonancia, ultrazvukové vyšetrenie) môže byť liečba účinná,“ vysvetľuje MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, primárka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Nemocnice AGEL Levoča, ktorá má s diagnostikou aj liečbou artritídy mnohoročné skúsenosti.

K najčastejšiemu ochoreniu s postihnutím periférnych kĺbov patrí reumatoidná artritída. ,,Ak je postihnutá najmä chrbtica, hovoríme o tzv. Bechterevovej chorobe. Pacient najčastejšie prichádza na vyšetrenie pre veľmi nepríjemnú pokojovú bolesť chrbtice, rannú stuhnutosť, obmedzenie pohybu, ktoré sú prejavom postihnutia kostí, kĺbov, svalov, šliach a nervov,“ objasňuje MUDr. Dzurňáková.

V liečbe artritídy má výsostné postavenie medikamentózna liečba, ktorá je dlhodobá a okrem liečebných účinkov môže mať aj mnoho nežiaducich efektov. Významná je aktívna spoluúčasť pacienta pri liečbe a dodržiavaní režimových opatrení doporučených lekárom. Pre pacienta je to náročná cesta, ktorá však vedie k zlepšeniu kvality života a zachovaniu práceschopnosti. ,, V rámci rehabilitačných postupov sa zameriavame na potlačenie zápalu, čo vedie k zníženiu bolesti, zachovaniu rozsahu pohybu v postihnutých kĺboch,  a tým aj k zlepšeniu funkcie. Ak chceme dosiahnuť optimálnu funkčnú spôsobilosť pacienta, využívame doplnkovú liečbu prostriedkami rehabilitácie, fyzikálnej medicíny. Tie môžu byť aktívne, ku ktorým patrí pohybová liečba a pasívne, ku ktorým patria termické procedúry, elektroterapia, fototerapia. Mnohí pacienti vyhľadávajú aj metódy tzv. komplementárnej medicíny (jóga, akupunktúra, manuálna terapia, homeopatia),“ dodáva skúsenosti z praxe primárka levočskej nemocnice.

Pohybová liečba je lídrom úspešnej rehabilitačnej liečby, ktorá ale má svoje princípy: nesmie zvyšovať bolesť, musí rešpektovať vek a sprievodné ochorenia pacienta, ako aj stupeň funkčného postihnutia a musí sa vykonávať dlhodobo. ,,Pohyby sa vykonávajú pomaly, vyhýbame sa švihovým cvičeniam, ktoré by mohli zapríčiniť drobné trhliny a krvácanie. Tieto poškodené štruktúry by sa následne hojili menejcenným jazvovitým tkanivom, čím by sa stratila elasticita. Pri náhlom prudkom pohybe by mohla vzniknúť čiastočná alebo úplná ruptúra – pretrhnutie,“ upozorňuje MUDr. Dzurňáková.

Upozorňuje aj na dôležitosť správne zvolenej metódy liečby. ,,Termoterapia, ako napr. parafínové, rašelinové zábaly sa v akútnom štádiu veľmi často nepoužívajú. V tomto štádiu sa aplikuje skôr tzv. kryoterapia podávaná chladeným plynom pomocou špeciálnych prístrojov alebo lokálne aplikovanými vreckami s ľadom.  Z ďalších prostriedkov fyzikálnej liečby sa používajú rôzne formy elektromagnetického energetického spektra, napr. magnetoterapia, transkutánna neurostimulácia, diatermia, ako aj svetloliečby, napr. laseroterapia.

,,Nesmieme zabudnúť na jedinečnosť slovenského kúpeľníctva a možností, ktoré nám kúpeľné pobyty ponúkajú v liečbe artritídy. Úspech pri liečbe artritídy závisí od spolupráce reumatológa, rehabilitačného lekára, fyzioterapeuta a samotného pacienta,“ dodáva na záver skúsená odborníčka.

„Reumatoidná artritída sa vyskytuje v každom veku, častejšie u žien. Podľa štatistických údajov postihuje 0,5 - 1% populácie (asi 5 prípadov na 1000 obyvateľov), pričom na Slovensku ňou trpí približne 26 000 dospelých  a každoročne pribúda 1300 až 1600 novozistených prípadov.“
(MUDr. Elena Ďurišová, http://www.rrc.sk/ambulancie/reumatologicka-ambulancia/)

Obr1 a 2   Artritída prstov rúk (Zdroj: FRO Nemocnica AGEL Levoča)
Obr. 3 a 4 Artritída postihujúca spojenia na chrbtici - M.Bechterev – rtg snímka hrudnej chrbtice v predozadnej a bočnej projekcii s obrazom tzv. bambusovej tyče (zdroj: archív RDO Nemocnica AGEL Levoča).

Späť