Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Intoxikácia alkoholom je veľkou hrozbou u detí a mládeže

7.8.2020

Alkohol je síce bežnou súčasťou nášho života, ale môže sa stať obrovskou hrozbou pre všetkých, ktorí sa s ním stretnú prvýkrát, popíjajú ho v nadmernom množstve, alebo podľahnú davu či nátlaku skupiny. Svoje o tom vedia aj lekári z Nemocnice AGEL Levoča, ktorí bežne zachraňujú opité deti, či tínedžerov, dievčatá nevynímajúc. Potvrdzuje to v rozhovore primár Detského oddelenia Nemocnice AGEL Levoča MUDr. Martin Tkáč.

Vyskytol sa v Nemocnici AGEL Levoča  prípad otravy alkoholom u detí počas týchto prázdnin?

Počas týchto prázdnin sa u nás nevyskytol žiadny prípad otravy alkoholom. Pacienti s ľahším stupňom opitosti, kde nehrozia nejaké závažnejšie komplikácie, môžu byť hospitalizovaní na našom oddelení. V prípade vážnejších prípadov sme sa s primárom oddelenia OAIM dohodli, že pri dostupnosti lôžok na oddelení budú pacienti hospitalizovaní  tam.

Kedy je potrebné v prípade požitia alkoholu volať sanitku alebo ísť do nemocnice?

Keď na človeku vidieť poruchy vedomia, ktorý nereaguje na podnety, mali by sme privolať RZP. K požívaniu alkoholu adolescentmi dochádza vo väčšine prípadov v skupinách. Ľudia v tomto veku nie sú dostatočne  zodpovední a  často nevedia  posúdiť závažnosť stavu, prípadne následky a nezriedka  nechajú  kamaráta v rôznom stupni opitosti samého. Ak sa on nedokáže dostať domov, zostáva na lavičke, v parku, resp. aj na chodníku a pomoc privolajú náhodní chodci. Mali sme prípad pacienta, ktorého našli pred bytovkou vo vážnom stave. Priviezli ho najprv na naše oddelenie kde sa zistilo, že pacient požil značné množstvo alkoholu, a pritom mal aj mnohopočetné traumy, takže musel byť hospitalizovaný na OAIM aj na chirurgickom oddelení. Najčastejšou komplikáciou osôb, ktoré stratili vedomie z dôvodu požitia alkoholu, je vracanie s možnou aspiráciou zvratkov a udusením.

Čo sa deje s telom detského pacienta, keď je v takomto stave hospitalizovaný?

Sú rôzne stupne opitosti. Sú také, ktoré sú s poruchami vedomia bez reakcií, alebo len ľahšie stupne, ktoré sú sprevádzané poruchami chôdze, pocitom na vracanie, vracaním, nezrozumiteľnou artikuláciou. Vtedy sa s pacientmi  ťažko komunikuje.

Koľko takýchto prípadov zaznamenávate ročne?

Prípady vážnejšej intoxikácie alkoholom sme  za minulý rok mali  tri alebo štyri. Alkoholu sa vo všeobecnosti popije určite viac. Ide však len o tie prípady, ktoré si vyžadovali hospitalizáciu.

Prevažujú chlapci alebo dievčatá?

Povedal by som, že je to tak na polovicu. Nie sú to výlučne chlapci a máme prípady aj opitých dievčat. Najčastejšie je to mládež  v poslednom štádiu adolescencie, a to vo veku od 15 do 18 rokov.

Prečo je pitie alkoholu u detí také nebezpečné?

Je to v závislosti od toho, koľko toho dieťa vypije. Jednorazová akútna intoxikácia môže byť závažná a v prípade komplikácií aj život ohrozujúca. Vážnejšie je to však pri opakovanom požívaní alkoholu, kedy môže dôjsť k poruchám  jednotlivých orgánov či rozvratu osobnosti, z toho vyplývajúcim  problémom v škole, ale aj v rodinách.    

Spomínate si na nejaký neobvyklý prípad detí a alkoholu?

Je to už dávno, ale mali sme tu na oddelení opité aj dvojročné dieťa. Dieťa malo poruchy vedomia a bolo z neho cítiť alkohol.  Mamička nám tvrdila, že mu dávala alkoholové obklady. Dieťa však muselo aj niečo vypiť, vzhľadom na to, že malo v krvi necelé dva promile alkoholu. Pri nadobúdaní vedomia malo dieťa typické reakcie, ako aj dospelý po požití alkoholu. 

Ďalším prípadom bolo, keď rodičia odišli z domu a nechali chlapca doma samého. Nevie sa, ako sa dostal k alkoholu. Rodičia ho našli doma spať, nemohli ho prebrať, a tak ho doniesli na oddelenie. Zhodou okolností som vtedy slúžil. Zdalo sa mi, že z neho cítim alkoholovú arómu, tak som zisťoval, či niečo nepil. Rodičia prišli domov a na dvore našli “pripitého” psa, vedľa ktorého ležala fľaša so zbytkami griotky.

Späť