Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Výstavba nového urgentu v levočskej nemocnici pokračuje podľa harmonogramu

17.6.2020

Aj napriek pandémii koronavírusu pokračuje výstavba nového urgentného príjmu vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča a.s., člen skupiny AGEL, podľa harmonogramu. Práce koronakríza z časti spomalila, ale dnes už je budúci stav vidieť na prvý pohľad.

,,Hrubá stavba je úplne dokončená, rovnako vo všetkých častiach sú už zrealizované rozvody elektriny, vody a kúrenia. Momentálne prebiehajú búracie práce v diagnostickej časti a v zákrokovej časti sa robia potery. Nad ambulantnou časťou sa vykonáva  zateplenie strechy a v ambulantnej časti sa pracuje na hrubých omietkach,“ uviedol Ing. Marek Škotko, vedúci prevádzkového útvaru.

Nový urgentný príjem aj s príslušným vybavením je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Nemocnica dostane aj nový monitoring, lôžka, EKG, a defibrilátor, infúznu techniku, ale aj vybavenie operačných sál a sterilizátor.

,,Pre pacientov to bude znamenať výrazný posun v komplexnosti a kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je pre nás dôležité, aby tieto zmeny pocítil v prvom rade pacient, ktorý sa na nás s dôverou obracia. Chceme mu za každých okolností poskytnúť rýchlu, bezpečnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť hodnú tretieho tisícročia“, uviedol poverený riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči a.s. MUDr. Martin Hlubek.

Nový centrálny príjem by mal byť dokončený v máji 2021  a je rozdelený na tieto časti:

  1. Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
  2. Zabezpečenie materiálno- technického vybavenia
  3. Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
  4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Na financovaní projektu v celkovej hodnote 4 811 229,88 EUR, sa 10% podieľa nemocnica. Ostatnú časť tvorí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR.

Levočská nemocnica je od roku  2008 členom skupiny AGEL SK. Poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen pre celý región Spiša, ale aj  širšieho okolia.  V súčasnosti má nemocnica 302 funkčných lôžok a poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 8 lôžkových oddeleniach, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti, pediatrickom, urologickom, chirurgickom, internom, neurologickom a psychiatrickom oddelení. Nemocnica zároveň prevádzkuje niekoľko pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (oddelenie klinickej biochémie, hematologicko-transfúziologické oddelenie, rádiodiagnostické oddelenie s CT pracoviskom a magnetickou rezonanciou, patologicko-anatomické oddelenie, pracovisko fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie, funkčná diagnostika), špecializované ambulancie, poskytuje služby jednodňovej zdravotnej starostlivosti a dopravnej zdravotnej služby, prevádzkuje verejnú lekáreň a taktiež prevádzkuje aj  PAPS pre deti a dorast a pre dospelých.

Späť