Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská rehabilitácia funguje naplno, opatrenia ale naďalej platia

29.5.2020

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, a.s., ktorá je členom skupiny AGEL, zaznamenalo po uvoľnení epidemiologickej situácie zvýšený počet pacientov. Pacienti, ktorí ale mali vážnejšie problémy a neboli z rizikových skupín, navštevovali lekára pravidelne aj počas posledných dvoch mesiacov.

Počas vyhlásenia núdzového stavu postupovali v levočskej nemocnici podľa platných metodických usmernení. ,,Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia nebolo na našom oddelení prerušené, bolo realizované nepretržite s cieľom minimalizovať riziko šírenia infekcie tak u pacientov, ako aj zdravotníckych pracovníkov. V súčasnosti poskytujeme rehabilitačnú liečbu všetkých stavov a ochorení, u ktorých je indikovaná, aby sa predišlo rizikám z poškodenia zdravia alebo zhoršenia kvality života z oneskorenia či odkladu liečby,“ vysvetľuje MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, primárka oddelenia.   

Pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať telefonicky a ich manažment je realizovaný tak, aby bol zabezpečený primeraný počet pacientov na priestorové možnosti oddelenia.  ,,Pri vstupe na pracovisko musia pracovníci zabezpečiť triedenie pacientov so zaznamenaním telesnej teploty, odobratím cielenej epidemiologickej a cestovateľskej anamnézy, anamnézy kontaktu s potencionálne rizikovou osobou. V prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti detským a dospelým pacientom na jednom pracovisku zabezpečujeme priestorovú a časovú organizáciu práce tak, aby stretávanie týchto vekových skupín pacientov bolo za dodržania maximálne 15 minútovej expozície a minimálnej 2-metrovej vzdialenosti,“ opisuje súčasnú situáciu primárka. Samozrejmosťou je tiež používanie osobných ochranných pomôcok na prekrytie horných dýchacích ciest, ako je napríklad rúško alebo šatka. Ak pacient alebo sprevádzajúca osoba rúško nemá, poskytnú mu ho priamo na oddelení. ,,Hygiena rúk ostáva základom pri prevencii vzniku a šírenia sa ochorenia ich umytím alebo použitím dezinfekčného prípravku na ruky, ktoré sú zabezpečené v priestoroch pracoviska pri recepcii. Personál  tiež zabezpečuje zvýšenú hygienu priestorov ambulancie, pracovísk a čakární, ich pravidelnú dezinfekciu vírucidnými prostriedkami a pravidelne sa samozrejme vetrá,“ hovorí MUDr. Dzurňáková, MBA.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie levočskej nemocnice poskytuje všetky prostriedky a možnosti liečby pacientov, ako napríklad individuálna liečebná telesná výchova, elektroliečebné, svetloliečebné a teploliečebné procedúry alebo mechanoterapia. Skupinové cvičenia sú možné aj v interiéri, avšak zabezpečuje sa 2-metrová vzdialenosť medzi pacientmi. ,,V týchto dňoch zaznamenávame zvýšený záujem o absolvovanie rehabilitačnej liečby a vyšetrení. Počet vstupných vyšetrení udržiavame na počte 20 pacientov denne, počet pacientov v rámci rehabilitačných procedúr sa pohybuje okolo 70 pacientov denne. Naše oddelenie disponuje širokým spektrom fyzikálnej liečby – nízko a stredofrekvenčné prúdy, 4-kanálový pulzný elektromagnet, laser III.b triedy, prístroj na aplikáciu kryoterapie a prístrojovej lymfodrenáže a motodlaha pre dolné končatiny. Pred týždňom sme spustili používanie aktívne pasívneho trenažéra  pre pacientov za účelom zlepšenia motoriky hornej končatiny. Nezanedbateľnou súčasťou je liečebná telesná výchova, ktorá využíva mnohé metodiky, ako aj rôzne druhy masáži,“ hovorí primárka MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA a dodáva, že režim v rámci poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti v tomto odbore sa bude tak ako doteraz prispôsobovať  usmerneniam hlavného hygienika MZ SR a hlavného odborníka MZ SR pre odbor FBLR.

Späť