Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

V levočskej nemocnici začali opätovne realizovať plánované operácie

7.5.2020

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., ktorá je členom skupiny AGEL, začala od pondelka 4. mája 2020 opätovne operovať pacientov, ktorých zákroky boli odložené. K odloženiu bolo potrebné pristúpiť v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 nariadením Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR.

Posledná plánovaná operácia sa v levočskej nemocnici uskutočnila pred zavedením bezpečnostných opatrení 19. marca 2020, počas toho obdobia uskutočnili 30 urgentných a odložili 60 plánovaných zákrokov.

„Štvrtého mája 2020 sme uskutočnili prvé dve plánované operácie. Pacienti boli 2 týždne v izolácii a testy na koronavírus boli negatívne. V prvom prípade išlo o pacienta po zlomenine predlaktia, u ktorého došlo k posunu kostných úlomkov, čo vyžadovalo osteosyntézu, v druhom prípade laparoskopická revízia dutiny brušnej u pacienta s dlhodobými bolesťami brucha. Priebeh operácie aj pooperačný stav bol u oboch pacientov bez komplikácií a pacienti sa majú dobre,“ hovorí primár Oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie MUDr. Lukáš Kokorák, PhD.

Aby pacient mohol byť operovaný v rámci plánovaného zákroku, musí, vzhľadom na pandémiu koronavírusu, splniť viaceré podmienky. Všetky operácie vykonávané počas pandémie COVID-19 vychádzajú z nariadení hlavného hygienika SR (momentálne zo 7. aktualizácie). Pre pacientov sú  pripravené formuláre, ktoré vychádzajú z týchto dokumentov. Každý pacient je povinný sa s nimi oboznámiť pred nástupom do nemocnice. Základnou podmienkou pre pacienta, ktorý má absolvovať plánovanú operáciu je tiež negatívny PCR test na prítomnosť koronavírusu. Povinnosťou pacienta je tiež deklarovať čestným prehlásením, že dodržal domácu karanténu 14 dní pred nástupom na hospitalizáciu  a že mu nebola nariadená karanténa zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prípadne jeho všeobecným lekárom v čase trvania hospitalizácie. Stále platí, že každý pacient, ktorý prichádza do nemocnice, musí prejsť triážou.

Späť