Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Chybné držanie tela a skolióza sú u detí čoraz vážnejším problémom

22.4.2020

Starostlivosť o správne držanie tela nie je možné prehliadať ani v detskom veku, pretože práve čas rastu a dospievania ovplyvňuje to, či bude mať nesprávne držanie tela vplyv na chrbticu, kĺby, svaly a šľachy aj v dospelosti. Práve týmto zdravotným problémom sa vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, venuje oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Chybné držanie tela v detskom veku ovplyvňuje nielen genetický faktor, ale aj vývojový, kam patrí napríklad adolescentný vek, enormný nárast do výšky, obezita či nosenie školskej tašky. Ďalším faktorom je záťažový, ktorý je spôsobený tým, keď deti majú príliš málo, alebo naopak príliš veľa pohybu. Ak viacero z týchto faktorov pretrváva, má to negatívny dopad na chrbticu, kĺbny a svalovošľachový aparát detí.

V roku 2016 sa na Slovensku liečili najčastejšie ochorenia chrbtice u 23 148 detí vo veku 3 až18 rokov. Za posledné tri roky bol zaznamenaný nárast počtu detí s rôznymi deformitami chrbtice a horšie sú na tom deti vo veku 10 až 15 rokov. ,,Po dôkladnom vyšetrení fyziatrom sa deťom stanoví program s procedúrami, ktoré absolvujú. Zahŕňajú okrem podávania lavatermu, teda teplého obkladu, masáží aj cvičenia zamerané špeciálne na danú problematiku,“ vysvetľuje primárka FBLR oddelenia MUDr. Ingrid Dzurňáková , MBA, z levočskej nemocnice. Deti a ich rodičia následne absolvujú inštruktáž aj pre domáce cvičenie, ktoré pozostáva zo súboru cvičení na podložke a pomôckach. ,,Denne sa venujeme približne desiatim až dvanástim deťom a ročne nám počet detí pribúda. Cvičenia sú dôležité na posilnenie hlbokého stabilizačného svalstva, ktorý, ak je oslabený, výrazne zhoršuje postúru tela. Zamerané sú tiež na uvoľnenie skráteného a stuhnutého svalstva. Cvičebná jednotka je rozdelená do viacerých častí  a je ušitá na mieru dieťaťa, pretože každé dieťa má iné ochorenie, svalovú a pohybovú zdatnosť,“ hovorí vedúca fyzioterapeutka Mgr. Monika Gburová.

Po pravidelnom cvičení nielen v ambulancii, ale aj doma, sa dosiahne napríklad symetrické posilnenie oslabeného svalstva, zlepšenie postavenia lopatiek a napriami sa celá chrbtica. Fyzioterapeut má pre rodičov jednoduché odporúčania. ,,Dôležité je nabádať deti k napriameniu tela a zvoliť vhodné športové aktivity, ako je plávanie, turistika, jazda na koni, bicyklovanie či beh. Vhodné je tiež zamerať sa na obuv a na náplň školských tašiek,“ dodáva  Zuzana Urbanová, diplomovaný fyzioterapeut.

Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča liečia  deti a mládež, ktorých zdravotný stav, súvisiaci s ochoreniami chrbtice či pohybového ústrojenstva, vyžaduje už zásah lekára.

Späť