Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

V levočskej nemocnici vzdelávajú novú generáciu rádiologických technikov

11.3.2020

Rádiológia je medicínsky odbor, ktorý využíva aplikáciu fyziky a moderných technológii. Na rádiologických oddeleniach pracujú spoločne lekári špecialisti, rádiologickí technici a fyzici. Práca fyzika na rádiologickom oddelení zahŕňa dohľad nad správnym používaním technológií, optimalizáciu zobrazovacích metód a edukáciu hlavne s cieľom prospechu pre pacientov, zamestnancov nemocnice a verejnosti. Rádiologický technik musí byť dôsledný a presný, ale výkon jeho práce už dávno nie je nebezpečný. Novej generácii rádiologických technikov vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Levoči, ktorá je členom skupiny AGEL, sa spolu s kolegami venuje RNDr. Marek Chmelík, PhD., ktorý nám priblížil nielen výučbu, ale aj fungovanie levočského rádiologického oddelenia.

Rádiologický technik je zdravotnícky pracovník oprávnený samostatne realizovať rádiologické zobrazovacie vyšetrenia  a aplikáciu ionizujúceho žiarenia pri rádioterapeutických postupoch na základe ordinácie lekára – špecialistu. V levočskej nemocnici je to práve RNDr. Marek Chmelík, PhD., ktorý sa tomuto odvetviu venuje, a to od roku 2017, predtým pôsobil vo Viedni. Zároveň vedie aj katedru medicínsko-technických odborov na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Študenti tejto katedry sa vzdelávajú aj priamo na oddelení rádiológie.

Praktická výučba je aj v tomto medicínskom smere mimoriadne dôležitá. ,,Prax, na rozdiel od teoretických hodín na fakulte, pre študentov poskytuje priamy kontakt s klinickým prostredím.  Počas praxe sú študenti súčasťou kolektívu na oddelení, kde sú zapájaní do činnosti, ktoré budú v budúcnosti samostatne vykonávať. Ide o sústavu krokov od prevzatia žiadanky na vyšetrenie, cez prípravu vyšetrenia, komunikáciu s pacientom, vykonanie vyšetrenia pod odborným dohľadom až po odoslanie obrazovej dokumentácie do centrálneho počítačového systému PACS pre archiváciu rádiologických dát,“ vysvetľuje podrobnosti praxe študentov v levočskej nemocnici RNDr. Marek Chmelík, PhD. Podľa platnej legislatívy je minimálny rozsah vzdelávania rádiologických technikov stanovený na 3 500 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 1 140 hodín.

Momentálne v tomto odvetví vzrastá záujem o štúdium, keďže ide o atraktívne zamestnanie, ktoré spája moderné technológie s cieľom pomôcť pacientom a lekárom pri diagnostike a liečbe ochorení. ,,Pomer študentiek a študentov je približne rovnaký, práca rádiologického technika je vhodná pre mužov aj ženy. Z pohľadu pacienta je príjemné, keď na oddeleniach pracuje zmiešaný kolektív, schopný prispôsobiť sa v prípade potreby danej situácii. Dôležitá je chuť a schopnosť pracovať s ľuďmi a zároveň s modernými technológiami, akými sú digitálne RTG prístroje, CT, MRI alebo lineárne urýchľovače. Napríklad, mamografia je prakticky čisto ženská zobrazovacia modalita, kde len výnimočne sú diagnostikovaní muži. Tam pracujú výhradne rádiologické techničky – ženy,“ hovorí  RNDr. Marek Chmelík, PhD.

Levočské rádiologické oddelenie drží krok s dobou a na oddelení sa novinkám nebránia. ,,Rádiologické technológie zaznamenali obrovský progres digitalizácie všetkých modalít, z nemocníc vymizli klasické filmy a tmavé komory. Modality ako MRI, ktoré v minulosti patrili špecializovaným zariadeniam, si našli cestu do väčšiny nemocníc. Moderné rádioterapeutické zariadenia ako gama nôž, cyber knife či moderné lineárne urýchľovače  urýchľujúce nielen elektróny, ale aj protóny a najnovšie jadrá uhlíka vyzerajú skôr ako sci-fi, než medicínske prístroje,“ vysvetľuje RNDr. Marek Chmelík, PhD. progres rádiológie  a zároveň dodáva, že aj vzhľadom na spomínaný vývoj technológií je nutné sústavné doškoľovanie rádiologických technikov. Podľa jeho slov momentálne na Slovensku dochádza k akejsi generačnej obmene rádiologických technikov, keďže vo viacerých zdravotníckych zariadeniach končí silná generácia skúsených pracovníkov.

Študentov školí už tretí rok a snaží sa ich viesť najmä k zodpovednosti. ,,Vzhľadom na technologický vývoj dnes už pri dodržaní bezpečnostných postupov toto zamestnanie nepredstavuje mimoriadne riziko. Ale tak ako aj na iných pracoviskách, riziko plynie hlavne z nevedomosti, prípadne nedbanlivosti personálu. Práve preto sa snažíme viesť študentov hlavne k zodpovednosti za svoje konanie a k profesionalite,“ dodáva RNDr. Marek Chmelík, PhD.

Vznik odboru rádiologický technik môžeme pričleniť  k úplnému počiatku odboru rádiológia, kedy ,,pionieri“ rádiológie, väčšinou fyzici, začali využívať fyziku, teda hlavne ionizujúce žiarenie na zobrazenie ľudského organizmu. Pri ich práci im pomáhali technici. Pomerne skoro, po začlenení týchto metód do klinickej praxe, pomáhali zdravotnícki pracovníci pri práci s röntgenovými prístrojmi lekárom, bol to napríklad Dr. Alexander z Kežmarku, po ktorom je pomenovaná aj kežmarská nemocnica. Rádiologickí technici dnes  pracujú na oddeleniach rádiológie (rádiodiagnostiky), rádioterapie a nukleárnej medicíny.

Späť