Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica oslavuje svoje 119. vyročie

17.10.2019

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s., člen skupiny AGEL SK, oslavuje svoje 119. narodeniny. Presne 14. októbra v roku 1900 bola nemocnica slávnostne otvorená. Za uvedené roky prešla obrovským vývojom, viacerými zmenami. Dnes je stabilnou súčasťou zdravotníctva v regióne, pred pár dňami sa tu začalo s výstavbou úplne novej budovy urgentného príjmu, tamojšie neurologické oddelenie sa môže pochváliť medzinárodné ocenenia ESO - zlatým, platinovým a diamantovým štatútom ESO Angels Awards za jednotlivé kvartály roku 2018. Najväčšou ambíciou nemocnice však je a ostáva spokojný pacient.

V čase svojho otvorenia levočskú nemocnicu tvorili ju tri budovy, ktoré stáli uprostred zeleného  parku. Personálne ju zabezpečovali ošetrovateľky chorých a slabých a spravovala ju sedemčlenná komisia evanjelickej cirkvi. Vtedajšia tlač o levočskej nemocnici  písala, že svojím prístrojovým vybavením nemala páru na celom Slovensku. Nemocnica si hneď získala vynikajúcu povesť a už v roku 1902 sa v nej liečili  pacienti nielen  z celého Spiša, zahraničia a dokonca aj z USA. V rokoch 1902 až 1904 začala výstavba sirotinca, ktorý bol tiež  v areáli nemocnice. Sirotinec bol slávnostne otvorený 28. augusta 1904 a dnes sa v tejto budove nachádza  detské oddelenie. Nasledovala výstavba nových pavilónov a v nemocnici pribudli nové oddelenia. Po oslobodení Levoče, začiatkom roku 1945 sa zlúčila štátna nemocnica  so súkromnou nemocnicou Gustáva Hermana a vznikla jedna štátna nemocnica. 

V päťdesiatych rokoch tu bola vybudovaná okresná transfúzna stanica a zriadené očné oddelenie s 30 lôžkami. O desaťročie neskôr pribudlo zmodernizované chirurgické oddelenie a RTG pracovisko. V roku 1971 bolo vybudované oddelenie klinickej biochémie a hematologicko-transfúzneho oddelenia.  

Levočská nemocnica je od roku  2008 členom skupiny AGEL SK. Poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen pre celý región Spiša, ale aj  širšieho okolia.  V súčasnosti má nemocnica 302 funkčných lôžok a poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 8 lôžkových oddeleniach, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti, pediatrickom, urologickom, chirurgickom, internom, neurologickom a psychiatrickom oddelení. Nemocnica zároveň prevádzkuje niekoľko pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (oddelenie klinickej biochémie, hematologicko-transfúziologické oddelenie, rádiodiagnostické oddelenie s CT pracoviskom a magnetickou rezonanciou, patologicko-anatomické oddelenie, pracovisko fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie, funkčná diagnostika), špecializované ambulancie, poskytuje služby jednodňovej zdravotnej starostlivosti a dopravnej zdravotnej služby, prevádzkuje verejnú lekáreň a taktiež prevádzkuje aj  PAPS pre deti a dorast a pre dospelých.

,,Pre nás je najdôležitejšie, aby sa nemocnica rozvíjala, aby všetko pozitívne zmeny pocítil v prvom rade náš pacient, aby dostal včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť hodnú tretieho tisícročia“, uviedol riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči a.s. Ing. Viktor Halíř.

Úplnou novinkou je už spomenutá výstavba nového centrálneho príjmu, ktorý by mal byť dokončený v máji 2021  a je rozdelený na tieto časti: Na financovaní projektu v celkovej hodnote 4 811 229,88 EUR, sa 10% podieľa nemocnica. Ostatnú časť tvorí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR.

Späť