Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica získala medzinárodné ocenenie

19.8.2019

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, bola ocenená európskou organizáciou pre liečbu cievnych mozgových príhod (ESO). Neurologickému oddeleniu levočskej nemocnice boli udelené medzinárodné ocenenia ESO - zlatý, platinový a diamantový štatút ESO Angels Awards za jednotlivé kvartály roku 2018. Cenu dostalo oddelenie za inovatívnu starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou, čím sa levočská neurológia zaradila na najvyššiu úroveň.

Pre získanie štatútu bolo potrebné splniť niekoľko kritérií kvality. Tie sa vyhodnocovali na základe zadaných informácií, ktoré lekári neurologického oddelenia zasielali do národných a medzinárodných registrov. Ide napríklad o informácie o počte pacientov, ktorí boli liečení rekanalizáciou do 20, 45 alebo 60 minút od príchodu do nemocnice, či informácie o počte pacientov, ktorí podstúpili skríning porúch prehĺtania, CT angiografické alebo MR vyšetrenie. Medzinárodní odborníci tiež počítali, koľko pacientov nemocnica liečila pomocou trombolýzy a ich percentuálne zastúpenie z celkového počtu pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Pri liečbe cievnych mozgových príhod sa sledovala kvalita, rýchlosť a efektivita poskytovanej akútnej starostlivosti. Dlhodobo sa monitorovala i kvalita zadávaných údajov do národných a medzinárodných registrov, ktoré sledujú liečbu cievnych mozgových príhod.

Angels Iniciatíva pôsobí po celom svete. V súčasnosti je do nej zapojených približne dvetisícpäťsto nemocníc z deväťdesiatšesť krajín. Najväčšie zastúpenie má v Európe, kde je momentálne do hodnotenia odborníkov zapojených takmer osem stoviek nemocníc. Medzi nemocnicami, ktoré získali ocenenie v roku 2019, boli nemocnice z Talianska, Lotyšska, Poľska, Portugalska, Argentíny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Egypta, Estónska, Maďarska a Iránu. V rámci Slovenska je do Angels Iniciatívy zapojených tridsaťštyri nemocníc. Nemocnica v Levoči sa dostala, po nezávislom hodnotení  liečby cievnej mozgovej príhody, na úroveň najlepších zdravotníckych zariadení na svete.

Sme vďační za udelené ocenenie a je to pre nás určite veľká motivácia. Náš neurologický tím pracuje príkladne a snaží sa liečiť pacientov na najvyššej úrovni. Nie je to zásluha jednotlivca, ale celého kolektívu, a preto patrí poklona všetkým, ktorí sa podieľali na tomto úspechu. Uznanie na nezávislej úrovni dokazuje, že v levočskej nemocnici pracujú erudovaní odborníci, ktorí využívajú najnovšie poznatky medicíny,“ uviedol Ing. Viktor Halíř, riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča.

Liečba cievnej mozgovej príhody zaznamenáva v poslednom období intenzívny rozvoj. Pred desiatimi rokmi zostávali pacienti po náhlej cievnej mozgovej príhode ochrnutí a ťažko hendikepovaní, ak vôbec takúto udalosť prežili. Dnes vďaka modernej liečbe je možné týmto pacientom pomôcť už v akútnom štádiu. Podmienkou však je poskytnutie zdravotnej starostlivosti v čo najkratšom čase. Liečba náhlej cievnej mozgovej príhody je mimoriadne komplexná a vyžaduje si skúsený tím odborníkov ako z odboru neurológie, tak rádiológie, či intervenčnej rádiológie. Cievna mozgová príhoda je závažné neurologické ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením alebo krvácaním do mozgu. Ochorenie pripúta na lôžko až tretinu pacientov, a preto patrí k najviac invalidzujúcim ochoreniam na svete. Okrem liečby je pre pacientov mimoriadne dôležitý i manažment prípadných komplikácií a ošetrovateľská starostlivosť.

Neurologické oddelenie a ambulantnú zložku v levočskej  nemocnici personálne zabezpečuje primár MUDr. Ladislav Gurčík, PhD., s vrchnou sestrou oddelenia Mgr. Danou Jeseňákovou a s ďalšími 9 lekármi, zdravotnými sestrami, zdravotnými asistentmi a sanitármi.

Neurologické oddelenie v Levoči už desiatky rokov poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o neurologicky chorých pacientov z regiónu Spiš, ale aj zo širokého okolia. Disponuje  52 lôžkami,  z toho je 5 akútnych.  Oddelenie sa zameriava  na  diagnostiku a liečbu pacientov s akútnymi cerebrovaskulárnymi príhodami, vertebrogénnymi ťažkosťami, epilepsiou,  demyelinizačnými chorobami, Parkinsonovou chorobou,  parkinsonskými syndrómami, Alzheimerovou demenciou a ostatnými syndrómami demencie, neurodegeneratívnymi ochoreniami centrálneho nervového systému i bolesťami hlavy. Okrem manažmentu bežných akútnych aj chronických neurologických ochorení poskytuje nadregionálnu starostlivosť o pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami. Diagnostikuje, nasadzuje liečbu a dispenzarizuje pacientov s autoimunitnými zápalovými ochoreniami.  Pri manažmente týchto pacientov veľmi aktívne spolupracuje s Centrom pre neuromuskulárne ochorenia v Bratislave, hlavne jeho vedúcim Doc. MUDr. Petrom Špalekom PhD.. 

Pre  napredovanie levočského neurologického oddelenia  je nevyhnutná  spolupráca s CT pracoviskom na rádiodiagnostickom oddelení, ktorá je na nadštandardnej úrovni,  či už sa to týka manažmentu akútnych cievnych mozgových príhod,  CT navigovaných výkonov v neurológii (ozonoterapia, rádiofrekvenčná denervácia, punkcie platničiek pri discitídach, lumbálne a krčné odbery likvoru),  alebo bežnej neurorádiologickej diagnostiky. 

 

 

Späť