Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica rozširuje spektrum výkonov na rádiodiagnostickom oddelení

23.7.2019

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, skvalitňuje a rozširuje spektrum zdravotnej starostlivosti. V tomto období začali lekári na rádiodiagnostickom oddelení realizovať intervencie mäkkotkanivové biopsie pod CT kontrolou tj. úkony zahŕňajúce odobratie vzorky tkaniva pod CT kontrolou.

Zdravotnícke zariadenie zaradilo túto činnosť do svojho portfólia, aby dokázalo poskytnúť možnosť kompletnej diagnostiky v rámci levočskej nemocnice, napríklad pre odbory onkológia či chirurgia, prípadne aj ambulantnej starostlivosti v rámci vlastnej, ale i priľahlých spádových oblastí. 

,,Už v minulosti som realizoval mäkkotkanivové biopsie pečene a pľúc pod CT kontrolou na školení v inom zdravotníckom zariadení a na základe získaných vedomostí a praktických zručností, sme sa pod vedením primárky MUDr. Eleny Loumovej  rozhodli začať vykonávať podobné diagnostické výkony aj v levočskej nemocnici,“ uviedol MUDr. Matúš Rutkay, lekár rádiodiagnostického oddelenia.

,,V levočskej nemocnici sme prvýkrát vykonali biopsiu (odobratie vzorky tkaniva) tumoróznej (nádorovej) lézie pľúc v júni tohto roka. Samotný výkon spočíva v presnej lokalizácii lézie v trojdimenzionálnom priestore prostredníctvom zobrazovacej modality CT, zameraním lézie, voľbou najvhodnejšieho prístupu, zameraním a označením punkčného bodu na tele pacienta. Následne pristupujeme k realizácii výkonu, kde pod lokálnou anestézou zavádzame ihlu potrebného kalibru a dĺžky pod nameraným uhlom do oblasti okraja lézie. Po kontrolnom skenovaní si overujeme pozíciu, po prípadnej korekcii a dosiahnutí požadovanej pozície vkladáme do lumenu vodiacej ihly ihlu jednorázového poloautomatického bioptického dela, taktiež požadovanej dĺžky a kalibru. Následne dochádza k samotnému odberu vzoriek-valčekov tkaniva v požadovanom počte s rôznych lokalít lézie. Vzorky sa potom vkladajú do sterilnej nádobky s alkoholom a putujú na histologické vyšetrenie. Z pohľadu možných rizík a zdravotných komplikácií, ide o nízkorizikové výkony, samozrejme závisiace  od lokalizácie cieľovej lézie a podobne,“ doplnil MUDr. Matúš Rutkay, lekár rádiodiagnostického oddelenia.

Levočskí lekári sa nateraz orientujú na väčšie parenchýmatózne orgány hrudnej a brušnej dutiny, ako sú pečeň a pľúca. Postupne by radi realizovali obdobné výkony počas alebo ihneď po realizácii diagnostického sonografického vyšetrenia, CT vyšetrenia a vyšetrenia magnetickou rezonanciou s pozitívnym nálezom. Indikácia konkrétneho výkonu si vyžaduje multidisciplinárny prístup, aktívnu komunikáciou s kolegami z klinickej oblasti, ktorej musí predchádzať spoločná zhoda v navrhovanom postupe. Nesmie sa zabudnúť ani na špeciálnu prípravu pacienta pred výkonom, ako je prípadná antialergická príprava, sledovanie koagulačných faktorov, obličkových parametrov a vysadenie niektorých liekov súvisiacich s prípadným podaním kontrastnej látky.

Hlavným poslaním rádiodiagnostického oddelenia v levočskej nemocnici je realizovať na základe požiadaviek klinických odborov diagnostiku ochorení všetkých orgánových systémov. Pracovisko disponuje prístrojmi prakticky všetkých moderných diagnostických modalít v rámci odboru rádiológia, ako je röntgen, ultrasonografia, mamografia, počítačová tomografia známa ako CT a magnetická rezonancia. Výnimočnosť oddelenia spočíva v tom, že dokáže zabezpečiť krátke čakacie doby na CT vyšetrenia, sonografické a mamografické vyšetrenia, ktoré v súčasnosti dosahujú niekoľko dní, nanajvýš týždeň. V prípade akútnosti sú realizované diagnostické výkony ešte v rovnaký deň príchodu pacienta do nemocnice.

 

 

 

Späť