Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica upozorňuje na dôležitosť preventívnych mamografických vyšetrení

9.7.2019

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, sa snaží apelovať na ženy v oblasti prevencie, jej snahou je podchytiť čo najviac nádorových ochorení prsníka práve v počiatočnom štádiu a v bezpríznakovom období.

Za uplynulý celý rok 2018 sa na mamografickom pracovisku v levočskej nemocnici realizovalo 1 526 preventívnych a diagnostických vyšetrení. Pre porovnanie za mesiace január až máj 2019 sa vykonalo 704 vyšetrení. Z celkového počtu 1 526 vyšetrených  žien bolo histologicky potvrdených 17 karcinómov prsníka. Z histologicky potvrdených 17 karcinómov prsníka bolo 8 karcinómov zistených u bezpríznakových žien, ktoré pravidelne absolvujú každé dva roky preventívne mamografické vyšetrenia, ostatných 9 žien prišlo na vyšetrenie s príznakmi ochorenia prsníkov,  respektíve s hmatným tumorom v prsníku. Teda každá druhá žena, ktorá mala dokázaný karcinóm prsníka, prišla na vyšetrenie bez ťažkostí v rámci preventívneho programu. Až následne jej bol zistený nádor ešte v počiatočnom štádiu, a to s dobrými vyhliadkami na vyliečenie.

Zo všetkých 17 karcinómov prsníka za minulý rok 2018 najmladšia pacientka v čase diagnózy dosiahla vek 34 rokov, najstaršia mala 71 rokov a priemerný vek dosiahol hodnotu  54 rokov.

,,Pacientky sa v levočskej nemocnici objednávajú rýchlo a s pomocou call centra, taktiež osobne, kedy mnohokrát po zvážení realizujeme vyšetrenie ihneď. Dlhší termín je iba v situácii, keď pacientka ešte nesplní dvojročný interval podľa preventívneho programu. Diagnostické mamografické vyšetrenia sa realizujú v akútnej situácii ihneď.  Po nich v ten istý deň realizujeme USG vyšetrenie. V prípade potreby odberu tkaninovej vzorky na histologické vyšetrenie, zabezpečujeme výkony do 48 hodín, v prípade potreby prípravy pred odberom vzorky v súvislosti s alergickou anamnézou do 7 dní. Čakacia doba na mamografické vyšetrenie je jeden týždeň, mnohokrát ho realizujeme i v rovnaký deň, ako sa pacientka príde objednať,“ uviedla primárka rádiodiagnostického oddelenia MUDr. Elena Loumová

,,Je dôležité, aby každá žena vedela, že mamografia je röntgenové vyšetrenie prsníkov, ktoré sa vykonáva po štyridsiatom roku veku, a je plne hradené zdravotnou poisťovňou každé dva roky. Poskytuje podrobnejšie informácie o prsnej žľaze, v prípade nálezu o charaktere, lokalizácii či veľkosti nádoru. Doplnkovou metódou, ktorú lekári využívajú, v prípade hutnej žľazy či nejednoznačného nálezu je ultrazvukové vyšetrenie. Je taktiež metódou voľby u mladých žien do 40 rokov, u tehotných a dojčiacich žien. Tieto zobrazovanie metódy sú základom v diagnostickom procese, avšak iba definitívne histologické vyšetrenie tkaniva pri biopsii môže potvrdiť diagnózu. Presná diagnostika karcinómu prsníka je kľúčová pri následnom rozhodovaní o ďalšej liečbe,“ doplnila MUDr. Elena Loumová

Za posledných desať rokov sa celosvetový výskyt tohto ochorenia zvýšil takmer o 33 percent, na Slovensku ročne postihne viac ako 2000 žien. Riziko ochorenia sa zvyšuje a prudko narastá po päťdesiatom roku veku, ale viac ako 70 percent ochorení sa vyskytuje medzi 50. až 70. rokom veku. V súčasnosti už nie je výnimkou karcinóm prsníka aj u žien mladších ako 30 rokov. Presná príčina tohto ochorenia nie je známa, sú známe iba rizikové faktory, ktoré sa môžu podieľať na jeho vzniku. Zvýšená pozornosť sa venuje rizikovej skupine žien. Tú predstavujú ženy, ktoré nerodili, nekojili, majú toto ochorenie v rodine a otehotneli po tridsiatom roku. Medzi rizikové patria aj ženy užívajúce dlhodobo estrogény, ženy v menopauze, s nadváhou, hypertenziou, cukrovkou a ženy fajčiarky.

Hlavným poslaním mamografického pracoviska v levočskej nemocnici je podchytiť pacientky v počiatočnom štádiu a v bezpríznakovom období ochorenia prsníkov. Preventívna mamografia predstavuje tú najlepšiu voľbu.

 

 

Späť