Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica ocenila výnimočné zdravotníčky

7.6.2019

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča si uctila v utorok 4. júna štyri výnimočné sestry, čerstvé držiteľky titulu Biele srdce a pripomenula si význam ich poslania pre celú spoločnosť.

Medzi ocenenými jednotlivcami boli Kristiána Fabišíková, vyznamenaná za dlhoročnú, zodpovednú prácu v prospech pacientov a za odovzdávanie pracovných skúseností a vedomostí mladším kolegyniam. Magdaléna Jarabová a Alžbeta Lisoňová získali ocenenia za zodpovednú a svedomitú prácu sestry, za ľudský, obetavý a tolerantný prístup k pacientom počas dlhých rokov v zdravotníckej praxi.

Adriana Brnová si prevzala ocenenie Biele srdce z rúk Prezidentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Marcely Prílohovej.

"Získať Biele srdce je pre mňa veľká česť a pocta, nesmierne si to vážim. Beriem to ako ocenenie nielen mojej osoby, ale aj celého nášho kolektívu. Zároveň je to aj darček k mojim dnešným narodeninám,“ povedala  Adriana Brnová.

"Ocenenie si Adriana Brnová určite zaslúži  za svoju precíznosť a trpezlivosť. Stať sa sestrou bola pre ňu výzva a  sen, pretože chcela pomáhať chorým deťom, byť im oporou a tieto priania sa jej splnili. Patrí medzi vynikajúce a obetavé sestry našej nemocnice a srdečne jej blahoželáme,“ povedala PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Medzi výnimočné zdravotníčky z levočskej nemocnice sa zaradili i Mgr. Ľubica Klímová a Margita Mihálová. Tie sa zúčastnili okresnej súťaže Žena roka a boli ocenené v Mestskom divadle v Levoči.

Mgr. Ľubica Klímová je v regióne známa svojim ľudským, tolerantným a trpezlivým prístupom k pacientom s mentálnym postihnutím a zasadzuje sa o ich edukačnú činnosť. Svoje aktivity realizuje taktiež v miestnej organizácii Matice slovenskej v Levoči. 

Margita Mihálová je vzorom pre kolegyne a širokú verejnosť vďaka 40 ročnej obetavej práci v zdravotníctve v odbore masér.

"Tešíme sa, že v našej nemocnici pracujú takéto skvelé sestry. Za svoju prácu a prínos pre odbor ošetrovateľstvo si zaslúžia poďakovanie a preto raz ročne slávnostne oceňujeme tie najlepšie z najlepších," dodala PhDr. Beáta Ružbacká, MPH. 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča počas udeľovania ocenení a slávnostného sesterského seminára vyhlásila i najlepšiu posterovú prezentáciu. Tú vyberali zamestnanci prostredníctvom internetového hlasovania, do ktorého sa zapojilo 254 zamestnancov.

,,Sestry z jednotlivých oddelení pripravili postery na tému zdravie, prevencia a zdravý životný štýl. Najlepšiu posterovú prezentáciu pripravili autorky z psychiatrického oddelenia s názvom Dáma v čiernom ,,depresia“ o čom rozhodli zamestnanci svojim hlasovaním. Posterom chceli priblížiť ochorenie depresia, poukázať na typické depresívne prejavy a podnety vzniku chorobného stavu. Poukázali na depresiu ako aktuálny problém celej spoločnosti alebo takpovediac civilizačnú chorobu,“ doplnila PhDr. Beáta Ružbacká, MPH.

Autorky posterovej prezentácie Bc. Katarína Šoltýsová a Tatiana Kordiaková upozorňujú na dôležité zásady zdravého životného štýlu, na ktoré by naša populácia nemala zabúdať a taktiež o nich hovoriť a zároveň poukazujú na najefektívnejšie spôsoby predchádzania depresie.

Späť