Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Biele srdce získala i Marcela Prílohová z levočskej nemocnice

21.5.2019

Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra/pôrodná asistentka v praxi, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier si prevzala i Mgr. Marcela Prílohová zo Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči, člen skupiny AGEL.

Návrh na ocenenie Mgr. Marcely Prílohovej predložila Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Levoči za záchranu ľudských životov, dobrovoľnú činnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na športových podujatiach, za edukačnú činnosť detí a žiakov na základných školách zameranú na poskytovanie laickej prvej pomoci, za aktívnu prácu  v orgánoch regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v levočskom regióne a za  organizovanie odborných vzdelávacích podujatí pre sestry a pôrodné asistentky. 

Mgr. Marcela Prílohová sa narodila blízko Levoče v obci  Granč Petrovce. Vyštudovala odbor všeobecná sestra na Strednej zdravotníckej škole v Levoči.  Ako čerstvá maturantka odišla za prácou do Bratislavy a nastúpila na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Ružinov. Po roku už získavala pracovné skúsenosti na chirurgickom  oddelení v Železničnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, kde pôsobila až do roku 2000. Takmer po štyroch rokoch sa vrátila  naspäť do Levoče a nastúpila ako ambulantná sestra na internej ambulancii. V roku 2005 využila možnosť pracovať na oddelení urgentnej medicíny, kde naplno zužitkovala svoje doterajšie pracovné skúsenosti, teoretické znalosti, ale aj praktické zručnosti  pri záchrane ľudských životov. Od  roku 2014 pracuje ako sestra špecialistka na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v levočskej nemocnici, ale zároveň  pracuje aj ako sestra špecialistka v záchrannej zdravotnej službe.

Počas svojej 22 ročnej praxe si pravidelne dopĺňala svoje vzdelanie. V roku 2007  úspešne absolvovala  špecializačné štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť, o rok neskôr obhájila magisterský titul v odbore ošetrovateľstvo.  

Pri  návrhu na ocenenie zavážil i jej záslužný čin záchrany života dieťaťa. Stalo sa to ešte v marci 2009, keď sa vracala domov z nákupu a v levočskom potoku zbadala ležať nehybné detské telíčko bez známok života. Neváhala ani chvíľu, prebrodila potok, vytiahla ho na breh a začala s oživovaním. Po krátkej resuscitácii dieťa začalo plakať. Reagovala spontánne bez dlhého zvažovania ako ozajstná profesionálka. Využila vtedy všetky svoje schopnosti a vedomosti, improvizovala v teréne a len vďaka nej dieťa prežilo. Išlo o 4 ročného  chlapca, ktorý sa hral pri potoku bez dozoru. Chlapec má dnes 14 rokov a táto traumatizujúca udalosť na ňom nezanechala žiadne trvalé následky.

Aktívne pomáhala aj pri vyslobodzovaní ranených pri páde rozostavaného mosta pri obci Kurimany v roku 2012 za čo získala ocenenie ,,Zlatý záchranársky kríž“ v kategórii Záchranársky čin profesionálneho kolektívu, ocenenie ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Zvolenskej a ocenenie primátora mesta Levoča.

V spolupráci so stavovskou organizáciou podporuje sústavné vzdelávanie a organizuje rôzne vzdelávacie podujatia na rôznych úrovniach určené pre zdravotníkov. V jej osobe je  ukrytý obrovský potenciál, odhodlane bojuje za lepšie pracovné podmienky a za  zlepšenie postavenia sestier a pôrodných asistentiek v regióne.

Marcela Prílohová pracovala i pre Slovenský červený kríž ako inštruktorka prvej pomoci. Už niekoľko rokov vykonáva rozhodkyňu na jednotlivých stanovištiach počas súťaže Mladých záchranárov SČK pre stredné školy a vo svojom voľnom čase tiež dobrovoľne zabezpečuje zdravotnú starostlivosť na rôznych celoslovenských športových podujatiach. 

Späť