Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica sa začne špecializovať na operácie obéznych pacientov

16.10.2018

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, sa plánuje viac orientovať na bariatrické operácie, ktoré budú mať priamy vplyv na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v regióne Spiša. Garantom rozšírenej špecializácie nemocnice je MUDr. Lukáš Kokorák, PhD., a jeho nový tím, ktorý nemocnica zostavila práve v nadväznosti na plánované zmeny.

Nemocnica v minulom roku ošetrila 14 900 pacientov na chirurgickom oddelení. Hospitalizovaných   pacientov bolo bezmála 2100. Medzi najčastejšie typy operácií patria v levočskej nemocnici laparoskopické odstránenie žlčníka, laparoskopické operácie slabinovej prietrže tzv. pruhu - hernia inguinalis a operácie varixov.

MUDr. Lukáš Kokorák, PhD., sa roky špecializuje na výkony v oblasti  miniinvazívnej chirurgie a bariatricko-metabolickej chirurgie. „Miniinvazívna operatíva je v súčasnosti štandardom chirurgie a jej benefity sú v porovnaní s klasickou operatívou neporovnateľné. Veľkým prínosom je minimálna traumatizácia brušnej steny, zníženie ranových komplikácií, nízka spotreba analgetík, rýchlejší návrat do práce a v neposlednom rade aj priaznivý kozmetický výsledok,“ vysvetľuje primár chirurgického oddelenia MUDr. Lukáš Kokorák, PhD..

„Bariatrická operácia je jedinečná chirurgická liečba obezity pre indikovaných morbídne obéznych pacientov, u ktorých zlyhala štandardná liečba, pridružili sa ochorenia vyplývajúce z obezity (ako napr. cukrovky, vysoký tlak a pod.) alebo liečba nemala požadovaný  účinok,“ uviedol MUDr. Lukáš Kokorák, PhD., a dodáva „Táto unikátna operácia môže skutočne podporiť redukciu hmotnosti, priaznivo ovplyvniť komorbiditu a tak nielen skvalitniť život pacientov, ale častokrát aj pomôcť zachrániť im život.“  

Levočská nemocnica avizuje, že už v najbližšej dobe bude pre pacientov v nemocnici unikátne centrum pre bariatricko-metabolickú chirurgiu.

,,Snahou nemocnice je nielen zabezpečovať akútnu zdravotnú starostlivosť, ale aj nemocnicu špecializovať, tak aby ju vyhľadávali pacienti vďaka špičkovému odbornému tímu. Novo zostavený tím na chirurgickom oddelení je zárukou, že môžeme garantovať progres v modernej liečbe. Veríme, že sa pripojí k ďalším odborníkom, ktorých máme na oddeleniach, ako sú napríklad  neurológia, urológia, psychiatria a interné. Snahy o zavádzanie moderných foriem v oblasti medicíny sme už v minulosti potvrdili, ako jediní na východnom Slovensku zabezpečujeme dlhodobú intenzívnu  starostlivosti  špecializovanom pracovisku,“ doplnil riaditeľ  nemocnice MUDr. Jozef  Tekáč, MPH.

„Pokiaľ aj my chceme v dnešnej dobe modernej techniky, vedy, rýchlej prepravy, nedostatku špecialistov a veľmi drahých prístrojov nemocnicu udržovať v dobrej úrovni akútnej a rozvíjajúcej sa nemocnice, tak jedinou cestou je poskytovanie adekvátnych pracovných podmienok pre personál a s tým súvisiaca následná odborná špičková starostlivosť, ktorú vieme ponúknuť našim pacientom,“ dodal MUDr. Jozef  Tekáč, MPH.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. Ročne hospitalizuje viac ako 12-tisíc pacientov a poskytne ambulantnú starostlivosť takmer 139 500 pacientom.

 

 

Späť