Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Levočská nemocnice postaví nový centrálny príjem

12.10.2018

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, postaví nový centrálny príjem z prevažne finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Levočská nemocnica tak začne s modernizáciou infraštruktúry ústavného zariadenia poskytujúceho akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti. Predpokladaná výška investície by mala presiahnuť viac ako 4 800 000 eur. Začiatok aktivít a prebratie staveniska sa predpokladá v októbri 2018 a celá realizácia by mala trvať do roku 2020.

Vybudovanie centrálneho príjmu bude pozostávať z prístavby, nadstavby, ďalších stavebných úprav a rekonštrukcie vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov. Súčasťou  rekonštrukcie  a  stavebných úprav bude nevyhnutná aj úprava diagnostickej časti súčasnej budovy nemocnice.

Nový centrálny príjem by mal byť postavený ako jednopodlažná budova s plochou strechou a svojím exteriérom bude nerušene zapadať do prostredia areálu nemocnice s prihliadnutím na požiadavky súčasného architektonického a materiálového riešenia. 

Celá realizácia  stavebných úprav umožní nemocnici poskytovať komplexnú a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť o akútnych pacientov na jednom mieste,“ informoval riaditeľ MUDr. Jozef Tekáč, MPH, a následne dodal „Súčasťou  pracoviska centrálneho príjmu v levočskej nemocnici bude aj vytvorenie priestoru pre odborné ambulancie tj. internú, všeobecnú chirurgickú, úrazovú chirurgickú a neurologickú, a tiež priestor pre tri expektačné lôžka.“

Neoddeliteľnou časťou urgentného pracoviska centrálneho príjmu bude jednotka úrazovej starostlivosti, sádrovňa a jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti. Pri vstupe do budovy bude vybudovaný priestor  pre  pacientov, priepust pre prepravu pacientov na urgentnú časť a recepcia, kde bude prebiehať celý manažment pacientov.  

V pláne je i obstaranie dodávky zdravotníckej techniky, hlavne obstaranie diagnostickej techniky ako CT, RTG a USG prístrojov,  ale aj ostatného vybavenia, ktoré predstavuje nevyhnutnú súčasť zdravotnej starostlivosti o akútnych pacientov.

 

 

 

 

 

 

Späť