Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica otvorila dve zrekonštruované oddelenia

1.10.2018

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, otvorila nanovo zrekonštruované hematologicko-transfúzne a rádiodiagnostické oddelenie. Celkové investície do modernizácie nemocnice činili takmer 417-tisíc eur.

Zmodernizovanie a vynovenie hematologicko-transfúzneho oddelenia si vyžiadalo viac ako 224-tisíc eur. Obnova radiodiagnostického oddelenia činila takmer 193-tisíc eur. 

„Spoločnosť AGEL pokračuje v trende  modernizácie, o čom svedčia zrekonštruované pracoviská hematologicko-transfúzneho a rádiodiagnostického oddelenia v levočskej nemocnici, “ uviedol riaditeľ nemocnice  MUDr. Jozef Tekáč, MPH.

Súčasné hematologicko-transfúzne oddelenie vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča zabezpečuje široké spektrum transfúznych produktov od autotransfúzií a celej krvi, cez rôzne druhy erytrocytov, vrátane filtrovaných, deleukotizovaných v rôznom objeme, až po deleukotizovanú čerstvo zmrazenú plazmu.

„V krátkej dobe plánujeme tiež výrobu trombokoncentrátov. Proces výroby transfúznych liekov je digitálne spracovávaný a sledovaný, všetky údaje o priebehu odberu, spracovaní, uskladnení krvných výrobkov až po jej expedíciu sú v pamäti počítača. Naše transfúzne lieky nachádzajú svoje uplatnenie v liečbe pacientov na oddeleniach našej nemocnice a v liečbe hematologických a onkologických ambulantných pacientov,“ uviedol primár hematologicko-transfúzneho  oddelenia MUDr. Rastislav Osif. ,,Časť našej produkcie smeruje i do okolitých nemocníc a tiež do veľkých krajských nemocníc v Košiciach, Banskej Bystrici i v Bratislave. Verím, že obnovené transfúzne oddelenie a hematologická ambulancia ponúkne darcom krvi a hematologickým pacientom  omnoho komfortnejšie a dôstojnejšie prostredie, ako tomu bolo doposiaľ. Som presvedčený, že zrekonštruované oddelenie prispeje k zvýšeniu kvality poskytovaných zdravotníckych služieb v našej nemocnici a nepriamo lepšou kvalitou transfúznych výrobkov aj v iných zdravotníckych zariadeniach, kam naše produkty dodávame,“ dodal  MUDr. Rastislav Osif.

Čiastočnou modernizáciu prešlo i rádiologickodiagnostické oddelenie. Zakúpením moderného rtg skiagrafického prístroja  s priamou digitalizáciou sa v levočskej nemocnici zvýši kvalita obrazovej dokumentácie a zvýši sa aj bezpečnosť pacientov. Prednosťami nového rtg. prístroja sú skrátenie doby vyšetrenia a rýchlejšie získanie snímky, možnosť úpravy obrazu prostredníctvom "post processingu", zníženie radiačnej záťaže  pacienta a eliminácia opakovaných expozícií.

„Neoceniteľnou je možnosť dlhodobej archivácie obrazovej dokumentácie so zachovaním kvality a s rýchlym prístupom v systéme PACS, s možnosťou preposielať  nálezy i do iných zdravotníckych zariadení,“ uviedla primárka rádiodiagnostického oddelenia MUDr. Elena Loumová.  

Obrazová dokumentácia je v dátovom archíve prístupná všetkým užívateľom v nemocnici, s možnosťou porovnávania s predošlými nálezmi v rôznych časových obdobiach. Výhodou digitálneho spracovania je aj zníženie pracovnej záťaže personálu a zníženie priestorových nárokov. Digitálny rtg prístroj disponuje automatickým zariadením na kontrolu dávky pacienta. Na röntgenologickom pracovisku v levočskej nemocnici je denne  vyšetrených takmer osemdesiat až deväťdesiat pacientov.

„Veríme, že aj naďalej  sa bude kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti neustále zlepšovať  a my budeme pokračovať v už v zavedenom trende modernizácie, aby sme svojim pacientom neustále poskytovali špičkovú odbornú starostlivosť v adekvátnych podmienkach,“ na záver dodal MUDr. Jozef Tekáč, MPH.

Poslaním levočskej nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. Nemocnica je aktívna v rámci prevencie, diagnostiky, čo prispieva ku kvalite života obyvateľov.

 

 

 

Späť