Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica zaviedla online hlasovanie

15.6.2018

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, pripravila pre svojich zamestnancov novinku - online hlasovanie. Vyskúšali si ju ako súčasť odborného stretnutia ,,Zdravie je ľudské právo“, ktorého sa zúčastnilo 140 sestier a pôrodných asistentiek.

V rámci odborného programu sestry pripravili posterové prezentácie, ktoré boli zamerané na problematiku zdravia a zdravého životného štýlu. Odborné práce organizátori podujatia vopred sprístupnili na intranetovej stránke nemocnice. Tým umožnili všetkým zamestnancom získať jednak nové informácie a vedomosti o danej problematike, ale aj rozhodnúť, ktorý poster je najlepší  prostredníctvom sprístupneného hlasovacieho systému.

,,Zaznamenali sme veľký záujem zo strany zamestnancov. Ponúkli sme niečo nové s čím doposiaľ nemali žiadne skúsenosti. V priebehu 7 dní mohli hlasovať  a túto možnosť väčšina aj využila. Teší nás takýto aktívny prístup a spolupráca. Takáto forma sa nám osvedčila a určite v takomto trende budeme pokračovať aj pri ďalších vzdelávacích aktivitách,“ uviedla PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Najviac hlasov získal poster na tému ,,Zdravie je najvyššia hodnota“, ktorý  pripravila Bc. Janka Repáková z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

,,Cieľom posteru je poukázať na význam zdravotnej starostlivosti a pracovné vyťaženie zdravotných sestier. V nemocniciach sú zdravotnícki pracovníci vystavení intenzívnemu tlaku. Našim zámerom bolo spísať nosné body psychickej hygieny a myšlienky  inšpirujúce zdravotné sestry v ich každodennom živote. Náš plagát je obohatený aj o štatistické údaje motivujúce ľudí k aktívnejšiemu prístupu v otázke zdraviam,“ povedala Janka Repáková, autorka víťaznej posterovej prezentácie.

V súčasnosti nemocnica zamestnáva viac ako 480 zdravotníckych pracovníkov,  zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny.

 

Späť