Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočskí zdravotníci si vyskúšali kurz sebaobrany

25.5.2018

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, dbá aj o bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov a preto pre nich zorganizovala kurz sebaobrany. Absolvovalo ho 110 zdravotníkov.

V čase od 21. do 25. mája prebiehal špecializovaný výcvik pre zdravotníckych pracovníkov pod vedením kvalifikovaných lektorov, ktorí pracujú v Záchrannej zdravotnej službe Slovenskej republiky. Kurzu sebaobrany sa zúčastnilo 110 zdravotníckych pracovníkov levočskej nemocnice sestier, lekárov               a medicínsko-technických pracovníkov.

,,Samotný kurz bol zameraný na získanie teoretických, ale aj praktických informácii z anatómie, biofyziky, fyziky, biomechaniky, psychológie a vitálnej kapacity a štruktúry ľudského tela. Získané poznatky zdravotníci využijú pri svojej práci, nie len pri samotnom ohrození alebo napadnutí cudzou osobou, ale najmä v komunikácii s pacientom a rodinou, pri polohovaní, prenášaní, vyťahovaní, vyslobodzovaní, vyšetrovaní alebo resuscitácii pacienta. Zároveň sa počas niekoľkých hodín naučili, ako si pri práci chrániť svoje zdravie, šetriť a správne pracovať so svojim telom,“ povedal Bc. Tomáš Mydlo, lektor kurzu.

,,Deliaca čiara medzi primeranou fyzickou silou potrebnou na zvládnutie pacienta a aktom násilia môže byť veľmi tenká. Prekročenie tejto čiary býva často skôr dôsledkom nepozornosti alebo nepripravenosti než zlého úmyslu. V mnohých prípadoch personál jednoducho nie je riadne vybavený na zasiahnutie, keď má dočinenia s rozrušenými alebo násilnými pacientmi,“ uviedla PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Kurz sebaobrany mal pripraviť zdravotníkov na nepredvídané situácie, pozornosť sa upriamila aj na sebaobranné princípy na ovládnutie a fixovanie agresívneho pacienta, ako sú obrana voči úderovým technikám, ale aj obrana voči kopom. Napomôže k zvýšeniu bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov, pretože pri výkone povolania sa často stretávajú s rôznymi prejavmi nepokoja a agresie.

Základným predpokladom práce zdravotníkov je včas rozpoznať signály predznamenajúce tieto prejavy a vykonať opatrenia, ktorými by sa zaistila bezpečnosť pacienta, ale aj jeho okolia. Vhodným profesionálnym prístupom sa dá mnohým nepríjemným konfliktom s pacientmi prechádzať.

Späť