Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Ocenenie Biele srdce získala Martina Malegová

19.5.2018

Ocenená Martina Malegová pracuje vo Všeobecnej nemocnici Levoča, člen skupiny AGEL, na rádiologickom oddelení. Návrh na jej ocenenie predložila Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Levoči a kolektív rádiologického oddelenia pod vedením MUDr. Eleny Loumovej. Martina Malegová získala Biele srdce za vysoko profesionálnu edukačnú činnosť v rámci preventívnych mamografických vyšetrení, ktorá má významné opodstatnenie v procese včasnej diagnostiky pri nádorových ochoreniach prsníkov.

Profesionálnu kariéru začínala v roku 1996 na detskom oddelení, a ako sama hovorí ,,práca s deťmi bol jej pracovný sen, ktorý sa jej splnil“. V máji v roku 2008 po rodičovskej dovolenke nastúpila na pozíciu sestry na otorinolaryngologickej ambulancii. Od januára 2010 do júna 2011 pracovala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Levoči. V súčasnosti pracuje na rádiologickom oddelení v Levoči. Už takmer 7 rokov na tomto pracovisku zúročuje svoje nadobudnuté skúsenosti.

Je to človek s veľkým srdcom a svoju prácu vykonáva s veľkou dávkou profesionality a ľudskosti.Počas práce na rádiologickom oddelení sa vyprofilovala na profesionálne zdatnú a po každej stránke spoľahlivú sestru, ktorá svojim ľudským prístupom k pacientom a empatiou je vzorom pre všetkých zdravotníkov.

Okrem činnosti sestry na CT a MR pracovisku zabezpečuje aj manažment pacientov na ultrazvukovom pracovisku. Pripravuje pacientov na intervenčné výkony v mamodiagnostike, pretože  správne poučenie a správna príprava pacienta na vyšetrenie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Pacientom poskytuje ucelené informácie, vysvetľuje dôvody vyšetrenia, časovú náročnosť a priebeh vyšetrenia, čím eliminuje ich strach a obavy. No najviac ju oslovil edukačný proces v rámci preventívnych mamografických vyšetrení, ktoré sa pracovisku realizujú a ktoré potvrdzujú svoje opodstatnenie v procese včasnej diagnostiky pri nádorových ochoreniach prsníkov. V rámci edukácie je jej pôsobenie na pacientky príkladné, o čom svedčí aj spätná väzba a pozitívny ohlas žien. Informuje pacientky, že nie každá zmena na prsníku a v jeho okolí je rakovina, ale žiadne nové zmeny netreba podceňovať a treba ich včas podchytiť.

V rámci preventívneho programu dôraz kladie v prvom rade na samovyšetrovanie prsníkov, ktoré ma svoje opodstatnenie ako preventívny nastroj pri odhaľovaní patologických zmien prsníkov. Na samovyšetrovanie prsníkov nadväzuje preventívne mamografické vyšetrenie, ktoré má napriek radiačnej záťaži nezastupiteľne miesto a stále je metódou voľby jednak v preventívnom programe ako i v diagnostickom procese ochorení prsníkov. Najväčším úspechom mamografického pracoviska a aj veľkou zásluhou skvelej edukačnej činnosti Martiny Malegovej je zvyšujúci sa počet žien, ktoré si uvedomujú dôležitosť preventívnych vyšetrení a vyšší záchyt nádorových ochorení vo včasnom štádiu.

Problematika preventívnych mamografických vyšetrení ju zaujala natoľko, že sa jej venuje aj vo svojich prednáškach, ktoré prezentuje na odborných podujatiach. Ľudským prístupom pomáha ženám zvládnuť ťažkú situáciu počas diagnostického procesu, ale aj v ďalšom období liečby.

Martina Malegová je predovšetkým človek s veľkým srdcom. Jej empaticky prístup k pacientom a ich zdravotným problémom je obdivuhodný, jej zmysel pre povinnosť, kolegialitu a pomoc kolegom je príkladný. Svoj voľný čas využíva na zdokonaľovanie svojho výtvarného talentu. Miluje výlety do prírody a cestovanie v kruhu svojej rodiny.

Späť