Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Na psychiatrickom oddelení si pacienti svojpomocne zrekonštruovali priestory

11.5.2018

Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, využívajú zdravotníci progresívne metódy, farmakoterapiu, individuálnu a skupinovú psychoterapiu, individuálnu aj skupinovú edukáciu a vo veľkej miere činnostnú terapiu. Najčastejšie hospitalizujú pacientov so závislosťou na alkohole. Ich počet však medziročne klesá.

Počet pacientov na psychiatrickom oddelení medziročne klesá. V roku 2015 zaznamenala levočská nemocnica 2092 hospitalizácií na uvedenom oddelení. V  roku 2016 ich bolo 2090 a v uplynulom roku zaznamenali zdravotníci 1965 hospitalizácií.  Lekári sa najčastejšie stretávajú s pacientmi závislými na alkohole. Druhými najčastejšími dôvodmi na hospitalizáciu sú depresie a iné afektívne poruchy. Treticu najčastejších diagnóz uzatvárajú schizofrénie a iné psychózy.

,,Z terapeutických metód využívame najmä farmakoterapiu, individuálnu a skupinovú psychoterapiu, individuálnu aj skupinovú edukáciu, činnostnú terapiu. Vybudovaním telocvične na psychoterapeutickej stanici ponúkame pacientom okrem možnosti individuálneho zlepšovania fyzickej kondície i skupinové cvičenia erudovaným fyzioterapeutom. V jarných mesiacoch sme už  šiesty rok zorganizovali turnaj v stolnom tenise,“ vymenúva aktivity pre pacientov a zamestnancov primárka psychiatrického oddelenia MUDr. Erika Gernáthová.

Tím liečebných pedagogických pracovníkov vedie pacientov v rámci ergoterapie k pestovaniu rôznych plodín, ako sú kvety, zelenina a ovocie v nemocničnom skleníku. V tomto roku si pacienti svojpomocne zrekonštruovali svoje priestory na pracovnú a činnostnú terapiu, kde radi trávia čas a tvoria pod vedením terapeutov.                  ,,Naši pacienti aj návštevy oceňujú prostredie areálu nemocnice s množstvom zelene a možnosťou prechádzok. Psychiatrické oddelenie má veľmi dobrú  spoluprácu s ďalšími  psychiatrickými liečebňami, kde časť pacientov pokračuje v ďalšom doliečovaní a rehabilitácii. Oceňujeme aj kvalitnú spoluprácu s ostatnými oddeleniami nemocnice,“ dodáva primárka psychiatrického oddelenia MUDr. Erika Gernáthová.

Psychiatrické oddelenie od  októbra 2017 funguje ako výučbové pracovisko pre všeobecných lekárov pre dospelých v rámci rezidentského programu.

Štvrtkové popoludnia členovia skupiny abstinujúcich alkoholikov zo Spišskej Novej Vsi v spolupráci s psychoterapeutmi zo psychiatrického oddelenia organizujú stretnutia a besedy za účelom motivácie a pomoci pacientom trpiacim závislosťou. Motivovaní pacienti majú možnosť následne absolvovať strednodobú liečbu závislostí v špecializovaných zariadeniach.

,,Naším ďalším cieľom je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a to zvýšením špecializácie lekárov, psychológov a sestier a rozšírením spektra  činnostnej terapie a skupinovej edukácie pre pacientov a rodinných príslušníkov. Každý zdravotnícky pracovník a obzvlášť lekár by mal mať na zreteli najmä pomoc chorým a trpiacim.  Povolanie lekára je poslaním a nato by sme nemali nikdy zabúdať. Kto nemá vzťah k ľuďom, schopnosť empatie a ochotu pomáhať nikdy pri tejto práci nemôže byť šťastný a nebudú šťastní ani jeho pacienti,“ vysvetľuje MUDr. Erika Gernáthová.

Psychiatrické oddelenie vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča je oddelenie s dlhou históriou. Vzniklo v roku 1904 ako súčasť župnej nemocnice pre choromyseľných a venerické ochorenia v Levoči. Pôvodné oddelenie pozostávalo zo štyroch izieb a dvoch ciel pre nebezpečných pacientov.  V roku 1929 bol vybudovaný  nový  psychiatrický pavilón, ktorý slúžil  pre 160 pacientov. V tejto budove sa po menších stavebných úpravách nachádza oddelenie doposiaľ. Oddelenie poskytuje odbornú (ambulantnú a ústavnú) zdravotnú starostlivosť pre dospelých pacientov trpiacich na celé spektrum duševných porúch pre región Spiša. Ten zahŕňa okresy Levoča, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Gelnica s celkovým počtom obyvateľov takmer 350-tisíc.

Vzhľadom na dlhoročnú absenciu pedopsychiatrických lôžok v regióne výnimočne poskytuje akútnu psychiatrickú starostlivosť aj pre adolescentov od 15 rokov veku zo súhlasom zákonného zástupcu.

V súčasnosti je lôžková zdravotná starostlivosť na oddelení poskytovaná na piatich samostatných ošetrovacích jednotkách (staniciach) s celkovou kapacitou 108 lôžok a ambulantná starostlivosť na psychiatrickej ambulancii. Tri stanice slúžia pre liečbu akútnych stavov v uzavretom režime. Okrem toho v budove sú dve psychoterapeutické stanice s otvoreným režimom. Rozčlenením oddelenia na päť staníc podľa závažnosti diagnóz sa zlepšil komfort pre pacientov a zefektívnilo terapeutické pôsobenie faktorov prostredia. Zmenšením počtu pacientov na jednotlivých ošetrovacích jednotkách sa podarilo skvalitniť ošetrovateľskú a lekársku starostlivosť.

 

Späť