Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

V levočskej nemocnici stúpa počet onkologických pacientov

13.4.2018

Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, v uplynulom roku ambulantne ošetrili 6390 onkologických pacientov. V roku 2015 to bolo 4614 pacientov. Zdravotnú starostlivosť v onkologickej ambulancii vyhľadalo v roku 2016 až 5908 pacientov. Počet ľudí s onkologickými ochoreniami teda medziročne stúpa.

V súvislosti s novými  medicínskym terapiám však pribúdajú aj vyliečení a stabilizovaní pacienti. Mnohí sa dokážu vrátiť do bežného života, pomáhajú im špecializované psychosociálne programy a onkologické rehabilitácie.

V levočskej nemocnici zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre ťažko chorých pacientov  špecializovaná onkologická ambulancia, ktorá je zameraná na dispenzarizáciu, na adjuvantnú a paliatívnu onkologickú liečbu.  Ambulancia poskytuje aj konziliárnu činnosť pre iné oddelenia a pre obvodných a odborných lekárov v celom regióne Spiša. V budúcnosti sa predpokladá jej rozšírenie, aby dokázala prijať väčšie množstvo pacientov. Pacienti v ťažších stavoch bývajú v prípade potreby hospitalizovaní na internom oddelení.

,,V poslednom období zaznamenávame na onkologickej ambulancii vo VNsP Levoča narastajúci počet onkologicky chorých pacientov, ktorým sa snažíme poskytnúť komplexnú zdravotnú starostlivosť. V budúcom období plánujeme rozšírenie kapacít o ďalšiu onkologickú ambulanciu s adekvátnym personálnym a materiálno technickým vybavením,“ uviedol MUDr. Jozef Tekáč, MPH.

Onkologické ochorenie a samotná liečba sú pre pacientov mimoriadne náročné z každého pohľadu. Pacienti musia mať na zreteli nie len svoju fyzickú ale aj psychickú stránku. Na celkový stav pacienta s diagnostikovaným onkologickým ochorením však vplýva niekoľko faktorov. Účinná liečba závisí aj od sociálneho zázemia, typu a štádia ochorenia a náročnosti indikovanej liečby. Obrovský vplyv má i samotná komunikácia a vzťah na úrovni lekár a pacient.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča kladie dôraz predovšetkým na prevenciu a nové liečebné metódy. Pre zdravotnícke zariadenie je však dôležitá aj terminálna starostlivosť určená nevyliečiteľne chorým pacientom.  

 

Späť