Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica zaviedla systém vzdelávania lekárov

20.3.2018

Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, zvýšili dôraz na kvalitu vzdelávania lekárov. Pravidelné odborné prednášky by mali poskytnú modernejšie pohľady na prácu zdravotníkov.

Levočská nemocnica sa chystá upriamiť pozornosť na dlhodobé komplexné hodnotenie kvality vzdelávacích aktivít určených pre lekárov. V najbližšom období by sa vedenie nemocnice chcelo zamerať na vybudovanie celkovej štruktúry kontinuálneho vzdelávania zdravotníkov.

Lekári sa aj po skončení univerzitného štúdia musia povinne a pravidelne vzdelávať, ukladá im to legislatíva. Podľa nej musia za určitý čas nazbierať kredity, inak im hrozí sankcia alebo odobratie licencie.

,,Vzdelávanie zdravotníkov sme postavili na rotujúcom systéme prednášok, ktoré pripravuje stále iné oddelenie nemocnice, prednášky realizujú naši lekári, čím sa učia lepšie samostatne, odborne vystupovať a prezentovať pred lekársky auditóriom. V našej nemocnici podporujeme prezentáciu  diagnostických a liečebných možností jednotlivých oddelení pre kolegov nemocničných lekárov ale aj pre lekárov prvého kontaktu a privátnych špecialistov, ktorí sú taktiež pozývaní, od čoho očakávame lepšiu spoluprácu a odosielanie pacientov na naše  pracoviská. Konečným efektom bude určite aj zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v levočskej nemocnici,“ hovorí MUDr. Jozef Tekáč, MPH riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča.

,,Pozitíva vidíme i v tom, že zdravotníci získajú  kredity priamo na domácej pôde. Nemusia cestovať do vzdialenejších miest, môžu sa venovať pacientom,“ dopĺňa námestník pre zdravotnú starostlivosť  MUDr. Peter Makara.Levočská nemocnica má tendenciu podporovať vzdelávanie lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov aj prostredníctvom účasti na ďalších odborných akreditovaných podujatiach, čím chce pomáhať napĺňať zákonnú požiadavku celoživotného vzdelávania. Toho času nemocnica zamestnáva viac ako 480 zdravotníckych pracovníkov.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča každoročne organizuje i najväčšie odborné podujatie v regióne Spiša, Levočský lekársky deň. Pravidelne sa na ňom zíde viac než 500 odborníkov z radov lekárov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov a neštátnych všeobecných lekárov. Vzdelávacia akcia sa koná  pri  príležitosti založenia nemocnice.

Späť