Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská pohotovosť ošetrovala v lete najmä pacientov poštípaných hmyzom

27.9.2017

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, ošetrila počas letných mesiacov viac pacientov ako v minulom roku. Najviacej ich na pohotovosť prišlo s tým, že ich poštípal hmyz. Lekári z nemocnice upozorňujú, aby si pacienti uvedomili, že pohotovosť je súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti a nenahrádzať návštevu ambulantného lekára.

Lekárska služba prvej pomoci je určená pre pacientov pri náhlom zhoršení zdravotného stavu a pri ohrození života a nie je určená na vyšetrovacie a liečebné úkony, ktoré je možne vykonať v čase bežných ordinačných hodín v  ambulancii všeobecného lekára. 

,,Podľa štatistických údajov sa v nami prevádzkovanej pohotovosti v  letnom období poskytovala zdravotná starostlivosť najviac pacientom poštípaných hmyzom, od jednoduchých poštípaní až po život ohrozujúce stavy pri prehltnutí hmyzu pri pití nápojov a prijme potravy,“ uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Ľubomír Strelka.

,,Pacientom, ktorí navštívili ambulanciu s takýmto zdravotným problémom bola poskytnutá prvá pomoc podľa rozsahu poškodenia zdravia, či už je išlo o  liečbu  lokálneho opuchu poštípanej časti tela, až po liečbu  rôznych stupňov alergickej reakcie na poštípanie. Ak to zdravotný stav pacienta vyžadoval, pacienta lekár odoslal na interné oddelenie, kde mu bola poskytnutá následná zdravotná starostlivosť,“ dodal MUDr. Ľubomír Strelka.

Častými zdravotnými ťažkosťami pacientov, ktorí prišli na pohotovosť LSPP boli akútne respiračné problémy, či už pri infekcii dýchacích ciest, pití chladených nápojov, alebo z iných príčin. Nasledovali tráviace ťažkosti a ťažkosti so srdcom.

Lekár na pohotovosti  pacienta vyšetrí, určí diagnózu  a podľa závažnosti zdravotného stavu odporučí adekvátnu liečbu, a ak si to stav vyžaduje následnú návštevu buď obvodného lekára, lekára špecialistu, alebo v závažných prípadoch odosiela pacienta na dodiferencovanie stavu na patričné oddelenie v nemocnici.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Levoči poskytuje pacientom aj návštevnú službu, kedy pacienta, ktorý z rôznych dôvodov nemôže prísť do ambulancie navštívi lekár, či už v domácom prostredí, alebo v prostredí, kde sa nachádza. V závislosti na stave pacienta lekár podá adekvátnu liečbu pacientovi na mieste a odporúča návštevu obvodného lekára, alebo pacienta priváža na oddelenie v nemocnici podľa stanovenej diagnózy. Prevádzkovaním Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, poskytuje nemocnica obyvateľom okresu Levoča a susedným okresom včasnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť  v regióne.

Späť