Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Levočská nemocnica otvorila prvé Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti na východnom Slovensku

5.5.2017

Prvé na východnom a tretie na celom Slovensku Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti (ODIS) dnes, 4. mája 2017, slávnostne otvorila Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, ktorá je členom skupiny AGEL. Celkom novo vybudované ODIS vzniklo vďaka kompletnej rekonštrukcii Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktoré si vyžiadalo finančné prostriedky vo výške Investícia do zakúpenia nového technického vybavenia stála levočskú nemocnicu 153 083 tisíc EUR. Na Slovensku sú zriadené 2 zariadenia chronickej intenzívnej starostlivosti v Trnave a v Banskej Bystrici. ODIS zabezpečí zdravotnú starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska.

Slávnostné prestrihnutie pásky jedinečného oddelenia na východnom Slovensku vykonali, predseda predstavenstva spoločnosti AGEL MUDr. Milan Leckéši, predseda predstavenstva spoločnosti AGEL SK Ing. Michal Pišoja, primátor Mesta Levoča PaedDr. Milan Majerský, námestník pre zdravotnú starostlivosť a primár ODIS MUDr. Peter Makara, vedúca sestra ODIS Mgr. Anna Sedláková, PhDr. Astrid Kostelníková, zástupkyňa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Levoči, predseda predstavenstva nemocnice Mgr. Miroslav Jaška, ktorý v mene všetkých prítomných poprial pánovi primárovi MUDr. Makarovi veľa úspechov na celkom novo vybudovanom oddelení.

Celkové vybudovanie nového ODIS trvalo 9 mesiacov. „Na oddelení sa nachádzajú úplne nové zdravotnícke prístroje potrebné k prevádzkovaniu oddelenia, najnovší typ postelí, vrátane aktívnych antidekubitárnych matracov, nábytok na mieru. V rámci renovácie sa vytvorilo zázemie pre lekárov, sestry a tiež priestor pre algeziologickú ambulanciu. Priestory boli novo dispozične usporiadané, zmenená bola elektroinštalácia, vrátane 3 hodinového záložného zdroja pre prístroje, nové podlahy a  podhľady. Bolo zakúpené potrebné prístrojové vybavenie, a to: odsávačky, injekčné lineárne dávkovače, infúzne pumpy, dokovacie stanice, monitory vitálnych funkcií, ventilátory,“  priblížil riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Levočská nemocnica sa vďaka tejto novej službe ďalším krokom priblížila k poskytovaniu komplexnej zdravotnej starostlivosti. Potreba založenia takéhoto oddelenia súvisí s rozvojom medicínskeho vedomia a zdokonaľovania sa zdravotníckej techniky. Úlohou ODIS je pokračovanie v zavedenom základnom liečebnom procese pacienta, zbavenie jeho závislosti na podpore základných životných funkcií ( pokiaľ to samozrejme charakter základného ochorenia umožňuje), intenzívna každodenná fyzioterapia a zahájenie, prípadne pokračovanie v nácviku základných životných návykov, či už ide o schopnosť komunikácie s okolím, príjem potravy a vylučovanie. Vo veľkej miere sa využívajú princípy bazálnej stimulácie, ktorá významne podporuje a urýchľuje komplexný liečebný proces,“ vysvetlil primár ODIS MUDr. Peter Makara.

Pacientami ODIS budú ľudia, u ktorých došlo po zvládnutí akútnej fázy kritického stavu k jeho stabilizácii, ale neobnovila sa u nich jedna alebo viac životných funkcií. „Jednou z výhod bude aj prijímame pacientov z oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) z celého Slovenska po splnení určených kritérií bez obmedzenia, do naplnenia kapacitných možností. Medzi hlavné diagnózy, pre ktoré sa k nám pacienti dostanú, patria pacienti po úrazoch, poruchách vedomia infekčnej aj neinfekčnej etiológie, po cievnej mozgovej príhode, pacienti s ochoreniami nervovo svalovej sústavy v pokročilom štádiu ochorenia,“ dodal primár.

Celkové investície do Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča od roku 2010 dosiahli výšku 3 331 628,63 mil. EUR a postupne sa nemocnica mení na nepoznanie. „Odkedy patrí levočská nemocnica do nadnárodnej skupiny AGEL (3.12.2008), ktorá je najväčším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe, došlo k otvoreniu onkologickej ambulancie, nového neurologického pavilónu, urologických ambulancií v Poprade a Svite, nadštandardných izieb na internom oddelení, pracoviska magnetickej rezonancie, oddelenia dlhodobej a intenzívnej starostlivosti. Ďalej došlo k renovácii oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, psychiatrie, chirurgických operačných sál, rádiodiagnostického oddelenia včítane mamografického pracoviská, urologického oddelenia, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, interných ambulancií, oddelenia klinickej biochémie, gynekologickej ambulancie, detského oddelenia, očnej ambulancie, krčnej ambulancie, k technickému zhodnoteniu všetkých budov v areáli nemocnice, k zakúpeniu zdravotníckej techniky a nespočetného množstva nábytku a rozličného hmotného majetku,“ uzatvára riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Poslaním Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. „Sme aktívni v rámci prevencie, diagnostiky ako i rehabilitácie, čo prispieva ku kvalite života obyvateľov. Toto poslanie nemocnica zabezpečuje poskytovaním širokej škály služieb v medicínskej a ošetrovateľskej oblasti. Dôsledne využíva ľudský potenciál, ako i  moderné prístrojové vybavenie dostupného na trhu. Cieľom nás všetkých je také poskytovanie služieb, aby nám klient aj po ukončení hospitalizácie, resp. ambulantnej liečby, zachoval svoju priazeň,“ uzavrel riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Späť