Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

151109-lld

9.11.2015

Už po dvadsiaty piatykrát usporiada Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, významné odborné podujatie v regióne Spiš, Levočský lekársky deň, na ktorom sa zíde viac než 500 odborníkov z radov lekárov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov a neštátnych všeobecných lekárov. Vzdelávacia akcia sa koná pri príležitosti 115. výročia založenia nemocnice. Seminár sa uskutoční sa vo štvrtok 19. novembra v Mestskom divadle Levoča, so začiatkom o 8:45 hodine a bude zavŕšený spoločenským večerom. Po celý deň budú prebiehať prednášky, počas ktorých si prítomní vzájomne vymenia svoje skúsenosti a nové poznatky v jednotlivých odboroch. Seminár sa koná pod záštitou Mgr. Miroslava Jašku – predsedu predstavenstva a riaditeľa nemocnice a PaedDr. Milana Majerského – primátora mesta Levoča.

Program, ktorý tvoria desiatky odborných prednášok, je rozdelený na sekciu lekársku, sesterskú a medicínsko-technických pracovníkov. Lekárska sekcia bude pozostávať z piatich blokov prednášok. „Lekári tu budú prezentovať svoje skúsenosti, ktoré dosiahli v rôznych medicínskych odboroch,“ povedal námestník pre zdravotnú starostlivosť  MUDr. Peter Makara s tým, že Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie pridelila odbornému podujatiu 8 kreditov.

V rámci odborného podujatia bude prebiehať aj VII. odborná konferencia sestier a  medicínsko- technických pracovníkov. „Konferencia bude pozostávať zo štyroch blokov prednášok. Hlavnou témou konferencie je „Pacient ako prijímateľ primeranej a efektívnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Beáta Ružbacká, MPH s tým, že Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora  medicínsko – technických pracovníkov pridelila tomuto podujatiu taktiež 8 kreditov.

Ďalším vzdelávacím podujatím, na ktorom sa v tento významný deň zídu aj neštátni lekári, bude seminár pod názvom Laboratórna diagnostika. Je zameraný na poskytovanie laboratórnych vyšetrení pre ambulanciu prvého kontaktu a špecializovanú ambulantnú starostlivosť. „Program bude obsahovať 6 prednášok s dôrazom na spracovávanie biologického materiálu na oddelení klinickej biochémie, komunikáciu s ambulanciou praktického lekára, ako i výskytu infekcií na ambulanciách,“ vysvetlil MUDr. Peter Makara s tým, že Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie pridelila tomuto podujatiu 3 kredity.

Levočský lekársky deň je významným odborným podujatím, ktorý sa organizuje v regióne Spiš a má svoju dlhoročnú tradíciu.„Cieľom akcie je, aby účastníci prezentovali svoje poznatky a diskutovali o nich, a tým dospeli k spoločnému cieľu, ktorým je  zlepšenie diagnostickej a liečebnej starostlivosti o pacienta, ktorý prichádza do levočskej nemocnice,“ dodal Mgr. Miroslav Jaška, riaditeľ nemocnice s tým, že aj sústavné vzdelávanie a vymieňanie si vedomostí a skúseností medzi  odborníkmi zvyšuje odbornú kvalitu personálu našej nemocnice.

Späť