Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica má TOP Lekára Slovenska

29.9.2015

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, má TOP Lekára Slovenska. S nominovaných odborníkov sa v štvrtom ročníku ankety TOP Lekári Slovenska, ako tretia umiestnila primárka Fyziatricko-rehabilizačného oddelenia MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA.

Pani primárka sa vďaka otcovi, ktorý ju už od detstva vťahoval do nemocničného prostredia a tým v nej vytváral aj pozitívny vzťah k medicíne a hlavne k levočskej nemocnici,  sa rozhodla byť lekárkou. Absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a atestáciu z neurológie a fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. „MUDr. Dzurňáková je výborná primárka, lekárka, žena, človek. V našej nemocnici pracuje už 19 rokov a je obdivuhodné, že má neustále úsmev na tvári. Najviac sa teší spokojným pacientom, ktorým každodenne pomáha, čím sa jej darí plniť jej životné krédo „mať schopnosť vytvárať efektívny, užitočný a pokojný život...“. Uvedomujeme si, že vďaka našim odborníkom a ich zanietenosti, láske a prístupu k vykonávanej práci sa posúva celé naše zdravotnícke zariadenie na špičku. Som nesmierne hrdý na pani primárku a v mene vedenia nemocnice, ako i všetkých kolegov jej srdečne gratulujeme k prestížnemu umiestneniu a zároveň jej ďakujeme za odvedenú prácu v prospech nemocnice i pacientov,“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Anketa TOP Lekári Slovenska je dielom Hospodárskych a Zdravotníckych novín, ktorých cieľom bolo predstaviť jedných z najlepších odborníkov v slovenskej medicíne. Nominovaných vybrali hlavní odborníci ministerstva zdravotníctva, oslovené štátne a súkromné nemocnice i čitatelia Zdravotníckych novín. Zo sto nominovaných lekárov odborníci hlasovaním vybrali 33 najlepších z 11 špecializácií. V roku 2015 boli na ocenenia nominovaní lekári zo špecializácií: genetika, traumatológia, radiačná onkológia, angiológia, hepatológia, onkogynekológia, cievna chirurgia, paliatívna medicína a LDCH, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, všeobecný lekár pre deti a dorast a urgentná medicína. Najviac sa teším spokojným pacientom, ktorým každodenne pomáham, čím sa mi darí plniť životné krédo „mať schopnosť vytvárať efektívny, užitočný a pokojný život...“. Mojim cieľom do budúcnosti je liečiť, bádať, učiť sa a venovať sa svojim pacientom a možno aj neurorehabilitácii. Som nadšená z umiestnenia medzi TOP Lekármi Slovenska a ďakujem vedeniu nemocnice, kolegom za nominovanie a podporu vo vykonávaní mojej práce,“povedala ocenená primárka Fyziatricko-rehabilizačného oddelenia MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA.

Prácu lekára, sestry či zdravotníckeho personálu nemôže vykonávať každý človek. Toto náročné povolanie môže vykonávať len osoba s veľkým srdcom, citom a zanietením pre pomoc druhým s ich zdravotnými problémami a veľakrát aj s ich ťažkými životnými situáciami. A takýchto výnimočných ľudí máme práve v našich nemocniciach. TOP Lekárom Slovenska zo skupiny AGEL, ktorý získal v tomto roku druhé miesto v odbore Radiačná onkológia je Vedúca lekárka Oddelenia radiačnej onkológie MUDr. Eva Mrázová.

Späť