Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Novinky vo vedení nemocnice a na chirurgickom, anestéziologickom a urologickom oddelení levočskej nemocnice

2.6.2015

Novým námestníkom pre zdravotnú starostlivosť a súčasne primárom oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) vo Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča (VNsP), ktorá je členom skupiny AGEL, je od 1.júna 2015 MUDr. Peter Makara. Významné zmeny sa od 1. júna 2015 udiali aj na chirurgickom a urologickom oddelení.

Tridsaťtri ročný MUDr. Peter Makara sa narodil vo Svidníku. Lekársku fakultu absolvoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po skončení postgraduálneho štúdia nastúpil do nemocnice v Poprade  na OAIM oddelenie. „Ďakujem vedeniu nemocnice za ponuku,  dôveru a budem sa snažiť plniť svoje úlohy na tomto poste a pomáhať napĺňať víziu rozvoja nemocnice,“ uviedol nový námestník pre zdravotnú starostlivosť a primár OAIM Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča MUDr. Peter Makara s tým, že nadobudnuté odborné zručnosti a  vedomosti bude využívať v  prospech pacientov a nemocnice.

 

V každej nemocnici má OAIM výnimočné postavenie. Je akýmsi srdcom nemocnice, spájajúcim a slúžiacim všetkým klinickým oddeleniam. „Intenzívna medicína (lôžková časť OAIM) je pre všetky nemocničné oddelenia zázemím pre zvládanie náhlych, život ohrozujúcich stavov. Táto integrujúca pozícia oddelenia je istou zárukou, že nový námestník  bude zvládať svoje úlohy, nakoľko ako primár OAIM bude mať primeraný prehľad o chode nemocnice,“  povedal Mgr. Jaška s tým, že je veľmi rád, že MUDr. Makara prijal jeho ponuku na post námestníka pre zdravotnú starostlivosť a zároveň primára OAIM, ktorý do Levoče prišiel ako atestovaný lekár z OAIM v Poprade.Riaditeľ sa v mene vedenia a zamestnancov nemocnice veľmi pekne poďakoval pánovi námestníkovi a primárovi MUDr. Tomášovi Jankurovi za dobrú spoluprácu a odborné výkony v rámci jeho pôsobenia v nemocnici a na novom pracovisku v rámci skupiny AGEL mu poprial veľa pracovných úspechov a spokojnosti.

Ďalšou významnou zmenou došlo na chirurgickom oddelení, kde sa novým primárom tohto oddelenia od včera stal MUDr. Jaroslav Marčišin, ktorý pracoval doposiaľ v popradskej nemocnici ako námestník riaditeľa a atestovaný lekár na chirurgickom oddelení. Do jeho tímu pribudli aj ďalší dvaja atestovaní lekári, špecialisti na laparoskopické brušné operácie, MUDr. Edward Huľo, PhD. a MUDr. Ľubomír Strelka, PhD. Obaja doposiaľ pracovali v Univerzitnej nemocnici v Martine.  Vedenie VNsP Levoča so zamestnancami ďakuje doterajšiemu pánovi primárovi chirurgického oddelenia MUDr. Alojzovi Hanincovi za dobrú spoluprácu a odborné výkony odvedené v nemocnici pri vedení oddelenia a praje mu na novom pracovisku v rámci skupiny AGEL veľa pracovných úspechov a spokojnosti. S MUDr. Alojzom Hanincom bude nemocnica pokračovať v spolupráci a každý posledný piatok v mesiaci tu bude operovať.

Poslednou novinkou je, že na Urologické oddelenie pribudol ďalší dvojatestovaný lekár so špecializáciou v odbore chirurgia a urológia MUDr. Peter Šimo, ktorý prišiel z popradskej nemocnice. Novým kolegom prajeme naplnenie ich očakávaní v našej nemocnici a veľa spokojných pacientov,“ uzavrel riaditeľ.

Späť