Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Prestížne ocenenie BIELE SRDCE získala aj sestra/manažérka levočskej nemocnice

25.5.2015

Prestížnym ocenením BIELE SRDCE Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) v piatok, 22. mája 2015, vyjadrila svoje uznanie v kategórii „sestra/pôrodná asistentka manažér“ aj PhDr. Beáte Ružbackej, MPH, dipl.s., zo Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, ktorá je členom skupiny AGEL. Pani PhDr. Ružbacká rozjasňuje miestnosti levočskej nemocnice už 25 rokov a svojou prácou, neustálym vzdelávaním a prístupom k zamestnancom i pacientom je takým manažérom, akého by si priali mnohí zdravotnícki pracovníci.

„Cena BIELE SRDCE je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomostí a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva,“ PhDr. Milan Laurinc, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v priestoroch City Hotel Bratislava a ocenenie z rúk generálneho riaditeľa Sekcie zdravia MZ SR  MUDr. Mária Miklošiho a prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. si prevzalo 31 najlepších zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli nominovaní v týchto kategóriách: sestra/pôrodná asistentka – manažér, sestra/pôrodná asistentka v praxi, sestra/pôrodná asistentka - pedagóg a mimoriadne ocenenie. Záštitu nad slávnostným podujatím prevzal pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky. „Pani PhDr. Ružbacká je úžasný človek. Je pracovitá, komunikatívna, ohľaduplná a taktná. Pred jej kanceláriou deň čo deň vidíme zamestnancov, ktorí potrebujú profesnú pomoc alebo radu. Keď odchádzajú na tvárach sa im zračí menšie, či väčšie uspokojenie. Ak nevie pomôcť, či poradiť hneď, vie si veci zorganizovať, či naštudovať tak, aby v najbližšej dobe došlo k naplneniu požiadaviek jej podriadených zamestnancov. Od kedy sa stala námestníčkou riaditeľa, každoročne usporadúva niekoľko odborných podujatí na rôznych úrovniach. Táto činnosť ju stojí nemálo úsilia, ktoré musí vynaložiť v prospech nemocnice a jej zdravotníckych zamestnancov,“ povedal Mgr. Miroslav Jaška, riaditeľ nemocnice.

Cena BIELEHO SRDCA bola odovzdaná na slávnostnom seminári pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, pričom pred odovzdaním ceny, moderátor predstavil oceneného a uviedol jeho stručný profesijný životopis. „Aktívne účasti PhDr. Ružbackej na medzinárodných, národných, či krajských seminároch sú odrazom jej „chcenia“ venovať sa aktívne zdravotníckym témam, ktoré môžu posunúť či už odbornú alebo laickú verejnosť k vyššiemu zdravotníckemu povedomiu. Tiež spolupracuje na čo najlepšom priestorovom usporiadaní tak, aby komfort pacienta a v neposlednom rade zamestnanca bol čo najefektívnejší a najpohodlnejší a prispel k dobrej pohode na oddeleniach a preto by som sa jej chcel ako za vedenie nemocnice i všetkých kolegov poďakovať a zároveň jej srdečne zagratulovať k prestížnemu oceneniu,“ uzavrel riaditeľ.

Ocenené sestry a pôrodné asistentky príjme pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky v utorok, 26. mája 2015, v Prezidentskom paláci. „Teší ma, že sa mi podarilo získať toto nádherné ocenenie, a že som splnila náročné kritéria pre jeho udelenie v kategórii sestra/ pôrodná asistentka – manažér.  Veľmi si to cením a bolo mi cťou toto ocenenie na republikovej úrovni  prijať ako prvej sestre v našom regióne v tejto oceňovanej kategórii.  Veľkú radosť mi urobil šperk – symbol BIELEHO SRDCA. Ďakujem všetkým, ktorí pripravili a podporili  moju nomináciu na ocenenie na základe, ktorej Rada Komory rozhodla o udelení ceny BIELE SRDCE. Veľmi si to vážim a chcem sa poďakovať všetkým mojim kolegom. Verím, že aj naďalej budeme všetci tvoriť jeden výborný tím zamestnancov, ktorí pracujú v prospech pacientov, ale aj našej nemocnice. Ďakujem za podporu a pochopenie hlavne mojej rodine a priateľom,“ dodala  ocenená sestra/manažérka PhDr. Ružbacká.

Späť